Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets kartläggare i terrängen

Lantmäteriverkets kartläggare samlar in data i terrängen för att den riksomfattande grundläggande geografiska informationen ska kunna uppdateras och preciseras.

Kartläggarna känns igen utifrån Lantmäteriverkets arbetskläder och symbolen på bilen. Dessutom har de ID-kort som vittnar om att de har fog för sig.

En orangemätad lantmäteriman från Lantmäteriet kliver in i bilen. Bilen står parkerad på en asfalterad väg i skogsbrynet.
Bild: Lantmäteriverket

Vilka data samlar kartläggarna in?

Kartor uppdateras huvudsakligen utifrån flygfotografier. Dessutom kontrollerar kartläggarna i terrängen data som inte nödvändigtvis framgår av flygfotografierna.

Efter flygfotograferingar kan det ha hänt att nya vägar eller byggnader har anlagts, och på flygfotografier kan vissa objekt även ha varit skymda, till exempel bakom träd. Dessutom kontrollerar kartläggarna vägarnas yta och bredd.

Endast sällan in på gården

Kartläggarna kan vid behov vika in på husens och sommarstugornas gårdar för att kontrollera antalet byggnader eller byggnadernas läge eller huruvida det är fråga om en bostadsbyggnad eller en ekonomibyggnad. De går endast in på en gård om data inte kan bekräftas på något annat sätt.

Eftersom Lantmäteriverket är ansvarigt för att producera grundläggande geografisk information för samhället, är det viktigt att kartläggarna kan lagra data på rätt sätt.

Exakta och aktuella kartor finns tillgängliga på internet

Lantmäteriverket underhåller Terrängdatabasen, som är det mest exakta kartmaterial som omfattar hela landet och som uppdateras kontinuerligt. I databasen lagras också data som kartläggarna har preciserat i terrängen. Uppdateringarna visas på kartorna så snart terrängarbetena är slutförda. Många organisationer och företag använder Lantmäteriverkets material som den mest exakta kartnivån i sina e-tjänster och kartappar.

Aktuella kartor finns i tjänsten Kartplatsen. Materialet finns tillgängligt avgiftsfritt på internet. På webbplatsen kan du även köpa tryckta terräng- och grundkartor och skräddarsydda kartutskrifter och ge respons till Lantmäteriverket.