Hyppää pääsisältöön

Näin laadit metatiedot

Tällä sivulla neuvotaan, miten tiedontuottajat laativat INSPIRE-vaatimusten mukaiset metatiedot ja ylläpitävät niitä Paikkatietohakemistossa, joka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kaikille avoin ja maksuton kansallinen hakupalvelu.

INSPIRE-aineistojen ja -palvelujen metatiedot tulee kuvata Paikkatietohakemistoon tai huolehtia, että ne löytyvät Paikkatietohakemistosta. Suositeltavaa on käyttää sitä myös muiden paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietojen kuvaamiseen. Kannattaa kuvata myös aineistot ja palvelut, jotka eivät ole avoimia, jos niitä saa käyttöönsä maksua vastaan tai tiedontuottajan  harkinnan mukaan.

Paikkatietohakemiston käytössä sinua opastaa Paikkatietohakemiston käyttöohje. Toki annamme tukea tarvittaessa myös sähköpostitse osoitteesta  metatieto@maanmittauslaitos.fi.

 1. Kirjaudu Paikkatietohakemistoon
  Tarvitset Paikkatietohakemistoon käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pyydä ne sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi. Kerro sähköpostissa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja organisaatiosi.
 2. Aineisto vai palvelu?
  Jos olet laatimassa aineiston metatietoja, tarvitset aineistolle yksilöivän tunnisteen. Pyydä se sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.
  Jos olet laatimassa palvelun metatietoja, varmistathan, että siihen liittyvien paikkatietoaineistojen metatiedot on laadittu ensin. Liittyviä aineistoja ovat esimerkiksi ne, joiden tiedot ovat saatavilla palvelun kautta.
 3. Laadi metatiedot
  Täytä tarvittavat tiedot Paikkatietohakemistossa. Tarkista käyttöohjeesta, miten pääset luomaan uuden metatietodokumentin tai muokkaamaan aiemmin luotuja metatietoja. Muista tallentaa välillä. INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaiset metatiedot kuvataan parinkymmenen metatietoelementin avulla.
 4. Tarkista metatietojen oikeellisuus
  Tarkista lopuksi metatietojen oikeellisuus validoimalla ne Paikkatietohakemiston validointityökalulla ja tee tarvittavat korjaukset. Kun validoinnissa ei ilmene virheitä, metatiedot ovat INSPIRE-vaatimusten mukaiset.
 5. Julkaise metatiedot
  Kun olet julkaissut metatiedot, ne voidaan esittää kaikille avoimen ja maksuttoman hakupalvelun kautta esimerkiksi tiedonhakupalveluissa. Muista päivittää metatiedot tarvittaessa.

Paikkatietohakemisto

Kun metatiedot on julkaistu Paikkatietohakemistossa ja ne ovat läpäisseet validoinnin, ne näkyvät rajapintapalvelun kautta myös Euroopan komission INSPIRE Geoportal -palvelussa. Tämä koskee ainoastaan niitä metatietoja, joille ei ole asetettu avainsanaksi "Ei-Inspire"-avainsanaa. Kun metatiedoille on laitettu avoindata-avainsana, ne näkyvät automaattisesti myös Avoindata.fi -palvelussa.

Paikkatietohakemiston käyttöohjeessa on kerrottu tarkasti, miten metatiedot laaditaan aineistoille ja palveluille.

Paikkatietohakemistossa saat myös validoitua metatiedot. Käyttöohjeessa on kuvattu, miten validointi tehdään ja miten validointiraportista löytyvät virheet korjataan.

Metatietoelementit kuvailuineen

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikille aineistoille ja palveluille vaaditut metatietoelementit ja niiden lyhyet kuvailut. Jos elementin kohdalla on merkintä A, elementti koskee aineistoja. Jos elementin kohdalla on merkintä P, elementti on pakollinen palveluille. Resurssilla tarkoitetaan paikkatietoaineistoa tai -palvelua.

Tarkemmin metatiedot on kuvattu JHS 158 -suosituksen "Paikkatiedon metatiedot" liitteessä 4 "INSPIRE-metatietoprofiili", joka perustuu Euroopan komission tekniseen ohjeeseen INSPIRE-metatiedoista.

Nimi (A, P)Luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan.
Tiivistelmä (A, P)Tiivistelmä resurssin sisällöstä.
Resurssin tyyppi (A, P)Tieto, onko kyseessä aineisto, aineistosarja tai palvelu.
Resurssin osoite (A, P)Linkki lisätietoon aineistosta tai linkki palveluun.
Yksilöivä resurssitunniste (A)Aineiston yksilöivä tunnus, jonka saat sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.
Resurssin kieli (A)Kieli, jolla aineiston tekstisisältö on kirjoitettu
Koodaus (A)Tietokohteiden kuvaamistavan formaatti
Vertausjärjestelmä (A)Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä
Paikkatietopalvelun tyyppi (P)Tieto, onko kyseessä haku-, katselu-, lataus-, muunnos- vai muu palvelu.
Liitännäisresurssi (P)Linkki palveluun liittyvän aineiston metatietoihin
Aiheluokka (A)Aiheluokka, joka kuvaa aineiston tietosisältöä.
Avainsanat (A, P)Asiasanat, jotka kuvailevat resurssin tietosisältöä
Avainsana (A, P)Asiasana, joka kuvailee resurssin tietosisältöä
Maantieteellinen kattavuus (A, P)Maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena
Aikaviite (A, P)Ajallinen kattavuus tai luonti-, muutos- tai julkaisupäivä
Historiatiedot (A)Luontiprosessin ja laadun kuvaus
Erotuskyky (A, P)Mittakaava tai näytetiheys
Sääntöjenmukaisuus (A, P)Tieto siitä, onko aineisto INSPIRE-vaatimusten mukainen
Käytön ja saatavuuden rajoitteet (A, P)Käyttöön ja saatavuuteen liittyvät ehdot ja maksut
Julkisen saatavuuden rajoitukset (A, P)Julkiseen saatavuuteen liittyvät rajoitukset ja turvaluokittelu
Vastuuorganisaatio (A, P)Resurssista vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli
Metatiedon yhteystaho (A, P)Metatietojen ylläpitäjän nimi ja sähköpostiosoite
Metatiedon päiväys (A, P)Metatietojen luonti-, julkaisu- tai muutospäivä
Metatiedon kieli (A, P)Kieli, jolla metatiedot on kirjoitettu

Tekniikkaa

Paikkatietohakemisto perustuu Geonetwork-nimiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon, ja se tarjoaa metatiedot Open Geospatial Consortiumin (OGC) Catalog Service for the Web (CSW) -standardin mukaisesta rajapinnasta.