Hyppää pääsisältöön

Näin laadit metatiedot

Tällä sivulla neuvotaan, miten tiedontuottajat laativat INSPIRE-vaatimusten mukaiset metatiedot ja ylläpitävät niitä Paikkatietohakemistossa.

 1. Kirjaudu Paikkatietohakemistoon
  Laadi metatiedot Paikkatietohakemistossa. Tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan.

 2. Aineisto vai palvelu?
  Anna aineistoille yksilöivä tunniste ja laadi palveluja varten metatiedot siihen liittyville aineistoille. 

 3. Laadi ja julkaise metatiedot
  Täytä tarvittavat tiedot Paikkatietohakemistossa ja julkaise ne. Päivitä tietoja tarvittaessa. Yhden aineiston tai palvelun metatiedot sisältävät parikymmentä metatietoelementtiä.

 4. Tarkista metatietojen oikeellisuus
  Tarkista lopuksi metatietojen oikeellisuus validoimalla ne Paikkatietohakemiston validointityökalulla ja tee tarvittavat korjaukset. Kun validoinnissa ei ilmene virheitä, metatiedot ovat INSPIRE-vaatimusten mukaiset.

Kirjaudu Paikkatietohakemistoon

Paikkatietohakemisto on INSPIRE-sihteeristön ylläpitämä kansallinen metatietopalvelu, jossa tiedontuottaja voi laatia, päivittää ja julkaista metatietoja. Kun metatiedot on julkaistu, ne voidaan esittää kaikille avoimen ja maksuttoman hakupalvelun kautta esimerkiksi tiedonhakupalveluissa. Hakupalvelu on kaikille avoin ja maksuton rajapintapalvelu, joka perustuu Open Geospatial Consortiumin (OGC) Catalog Service for the Web (CSW) -standardiin.

Paikkatietohakemisto on tarkoitettu erityisesti INSPIRE-aineistojen ja -palvelujen metatietojen laatimiseen, mutta sinne voi tallentaa myös muiden aineistojen ja palvelujen metatietoja.

Jotta voit laatia Paikkatietohakemistoon metatietoja, tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pyydä ne sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi. Kerro sähköpostissa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja organisaatiosi.

Paikkatietohakemiston käytössä sinua opastaa Paikkatietohakemiston käyttöohje. Toki annamme tukea tarvittaessa myös sähköpostitse. Voit tutustua Paikkatietohakemistoon myös koulutusvideoidemme avulla:

Aineisto vai palvelu?

Voit laatia metatiedot paikkatietoaineistolle tai paikkatietopalvelulle. Niiden vaatimukset poikkeavat toisistaan hieman metatietojen osalta. Jo ennen metatietojen laatimista kannattaa tehdä hieman ennakkovalmisteluja.

Jos olet laatimassa aineiston metatietoja, tarvitset aineistolle yksilöivän tunnisteen. Yksilöivä tunniste on seitsennumeroinen tunniste, joka on jokaisella paikkatietoaineistolla erilainen. Maanmittauslaitos ylläpitää tunnisterekisteriä. Saat tunnisteen sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.

Jos olet laatimassa palvelun metatietoja, varmistathan, että siihen liittyvien paikkatietoaineistojen metatiedot on laadittu ensin. Liittyviä aineistoja ovat esimerkiksi ne, joiden tiedot ovat saatavilla palvelun kautta.

Laadi ja julkaise metatiedot

Kun tunnukset ovat kunnossa ja ennakkovalmistelut on tehty, voit aloittaa metatietojen laatimisen. Jos olet ensimmäistä kertaa Paikkatietohakemistossa, tarkista käyttöohjeesta, miten pääset luomaan uuden metatietodokumentin tai muokkaamaan vanhoja metatietoja. 

INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukaiset metatiedot kuvataan parinkymmenen metatietoelementin avulla. Ne ovat suurimmaksi osaksi samat aineistoille ja palveluille, mutta joukossa on myös poikkeuksia. 

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikille aineistoille ja palveluille vaaditut metatietoelementit ja annettu niiden lyhyet kuvailut. Jos elementin kohdalla on merkintä A, elementti koskee aineistoja. Jos elementin kohdalla on merkintä P, elementti on pakollinen palveluille. Resurssilla tarkoitetaan paikkatietoaineistoa tai -palvelua.

Tarkemmin metatiedot on kuvattu JHS 158 -suosituksen "Paikkatiedon metatiedot" liitteessä 4 "INSPIRE-metatietoprofiili", joka perustuu Euroopan komission tekniseen ohjeeseen INSPIRE-metatiedoista.

Resurssin nimi (A, P) Luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan.
Tiivistelmä (A, P) Tiivistelmä resurssin sisällöstä.
Resurssin tyyppi (A, P) Tieto, onko kyseessä aineisto, aineistosarja tai palvelu.
Resurssin osoite (A, P) Linkki lisätietoon aineistosta tai linkki palveluun.
Yksilöivä resurssitunniste (A)

Aineiston yksilöivä tunnus, jonka saat sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.

Resurssin kieli (A)

Kieli, jolla aineiston tekstisisältö on kirjoitettu

Aiheluokka (A) Aiheluokka, joka kuvaa aineiston tietosisältöä.
Liitännäisresurssi (P) Linkki palveluun liittyvän aineiston metatietoihin
Paikkatietopalvelun tyyppi (P) Tieto, onko kyseessä haku-, katselu-, lataus-, muunnos- vai muu palvelu.
Avainsana (A, P)

Asiasana, joka kuvailee resurssin tietosisältöä

Sijaintia rajaava suorakaide (A, P) Maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena
Aikaviite (A, P) Ajallinen kattavuus tai luonti-, muutos- tai julkaisupäivä
Historiatieto (A) Luontiprosessin ja laadun kuvaus
Erotuskyky (A, P) Mittakaava tai näytetiheys
Sääntöjenmukaisuus (A, P) Tieto siitä, onko aineisto INSPIRE-vaatimusten mukainen
Saatavuus- ja käyttöehdot (A, P) Saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ehdot ja maksut
Julkisen saatavuuden rajoitukset (A, P) Julkiseen saatavuuteen liittyvät rajoitukset ja turvaluokittelu
Vastuutaho (A, P) Resurssista vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli
Metatiedon vastaava taho (A, P) Metatietojen ylläpitäjän nimi ja sähköpostiosoite
Metatiedon päiväys (A, P) Metatietojen luonti-, julkaisu- tai muutospäivä
Metatiedon kieli (A, P) Kieli, jolla metatiedot on kirjoitettu
Koordinaattijärjestelmä (A) Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä
Koodaustapa (A)

Tietokohteiden kuvaamistavan määrittelevä rakenne

Kun haluat pitää tauon metatietojen laatimisessa, tallenna dokumenttisi. Voit jatkaa myöhemmin.

Kun metatiedot ovat mielestäsi valmiita, julkaise ne. Muista päivittää metatietoja myöhemmin tarvittaessa.

Tarkista metatietojen oikeellisuus

Tarkista lopuksi metatietojen oikeellisuus validoimalla ne Paikkatietohakemiston validointityökalulla ja tee tarvittavat korjaukset. Kun validoinnissa ei ilmene virheitä, metatiedot ovat INSPIRE-vaatimusten mukaiset. Vaatimusten mukaiset metatiedot löytyvät helpommin ja niistä selviävät käyttäjän kannalta oleelliset tiedot. 

Paikkatietohakemiston validointityökalu tekee samat testit kuin Euroopan komission ylläpitämä INSPIRE-validaattori. Validaattori käy kohta kohdalta läpi metatietoelementit ja tarkistaa, että ne täyttävät INSPIRE-direktiivin vaatimukset metatiedoille. 

Saat validaattorista tulosraportin. Raportissa on kuvattu, missä kohdin validointi on mennyt läpi (ei virheitä) ja missä kohdin on havaittu virheitä. Korjaa virheet raportin perusteella. 

Paikkatietohakemistossa julkaistut INSPIRE-metatiedot haetaan automaattisesti CSW-rajapintapalvelun kautta Euroopan komission ylläpitämään INSPIRE Geoportal -palveluun. Tämä koskee ainoastaan niitä metatietoja, joille ei ole asetettu avainsanaksi "Ei-Inspire"-avainsanaa. Voit etsiä ja tarkastella validoinnin tuloksia Resource Browser -palvelulla. Metatietojen ja katselu- ja latauspalvelujen väliset linkitykset voit tarkistaa Linkage Checker -työkalulla.

Ohjeita validointityökalun käyttöön ja vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin validoinnista löydät Paikkatietohakemiston käyttöohjeen kohdasta 8. Lisäksi saat apua sähköpostitse osoitteessa metatieto@maanmittauslaitos.fi.