Hyppää pääsisältöön

Seuranta ja raportointi

INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu, että jäsenvaltiot seuraavat paikkatietoinfrastruktuuriensa toteuttamista ja käyttöä ja raportoivat niistä Euroopan komissiolle. Raportointi ja seuranta perustuvat komission seurannasta ja raportoinnista antamaan päätökseen (2009/442/EY), johon tehtiin päivitys elokuussa 2019. Kansalliset ohjeet seurantaan on annettu asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).

Seuranta

INSPIRE-seuranta koskee INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietojen kuvaamisen sekä katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisen edistymistä. Se perustuu 15.12.2019 alkaen INSPIRE-Geoportaalin tietoihin. Tiedot ko. portaaliin saadaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Paikkatietohakemistosta, jonne tiedontuottajat linkittävät aineistonsa.

Jotta aineistot ja palvelut näkyvät INSPIRE-Geoportaalissa ja indikaattoritiedot lasketaan Suomen osalta oikein, tiedontuottajien  tulee huolehtia, että metatiedot ovat oikein. Katso ohjeet sivulta metatiedot.

EU-komissio julkaisee seurannan tulokset viimeistään kunkin vuoden 31. päivänä maaliskuuta edeltävän vuoden 15. päivänä joulukuuta vallinneen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen tilanteen osalta. Tulokset on saatettava ajan tasalle vähintään kerran vuodessa.

Tulokset julkaistaan INSPIRE Geoportaalissa, josta löytyvät myös muiden jäsenmaiden seurantatiedot.

Seurantatiedot:

Raportointi

Vuosittaisen seurannan lisäksi kukin jäsenmaa raportoi vuosittain INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Euroopan komissiolle. Aiemmin raportointi tehtiin joka kolmas vuosi, mutta 9/2019 asetuksen myötä joka vuosi. Suomessa raportoinnista vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja raportin laatii Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö. Raportissa kuvataan, miten direktiivi on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä, miten sen toimeenpano on koordinoitu ja miten sitä seurataan. Raportissa kerrotaan myös tiedonvaihtoa koskevista sopimuksista, paikkatietoinfrastruktuurin käytöstä, parhaista käytännöistä, paikkatiedon hyödyntämisen esteistä sekä INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon kustannuksista ja hyödyistä. Komissio liittää maaraportin loppuun INSPIRE-seurannan tietoja. Suomen maaraportit julkaistaan seurantatietojen tavoin INSPIRE Knowledge Base -sivustolla sivulla INSPIRE in your Country.

Aiemmin toimeenpanosta raportoitiin kolmen vuoden välein, mutta elokuusta 2019 lähtien raportoidaan vuosittain. Raportin nimi muuttui vuonna 2016, se on nyt Country Fiche.