Hyppää pääsisältöön

INSPIRE-toimeenpanon ohjaus

EU-tason ohjaus
Patine
Laajennettu sihteeristö
Toimeenpanon tilanne Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ohjaa ja seuraa INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa Suomessa ja toimii yhteystahona EU:n suuntaan. Maanmittauslaitoksen (MML) INSPIRE-sihteeristö tarjoaa tukea tiedontuottajille, hoitaa sihteeritehtävät ja osallistuu kansainväliseen toimintaan.

EU-tason ohjaus 

EU-tasolla INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) pitää INSPIRE-direktiivin ajan tasalla. MIG:in jäsenet ovat EU-komission (DG-ENV, JRC, EEA) ja jäsenmaiden edustajia. MIG:llä on teknisiin asioihin keskittyvä alaryhmä MIG-T. Pohjoismailla on lisäksi epävirallinen yhteistyöryhmä Nordic INSPIRE Network (NIN), jonka toimintaan osallistuu Suomesta INSPIRE-asiantuntijoita maa- ja metsätalousministeriöstä ja Maanmittauslaitoksesta.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE)

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Valtioneuvosto asetti nykyisen Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kolmivuotiselle (10.11.2022 - 9.11.2025) toimikaudelle yleisistunnossaan 10.11.2022.

Tehtävät

INSPIRE toimeenpanon ohjaus
INSPIRE-toimeenpanon ohjauksen kansainväliset ja kansalliset tasot. Nordic INSPIRE Network on pohjoismainen verkosto, jolla ei ole virallista asemaa.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta

 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella

 • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely

 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely

 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely

 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

 • Vertanen Antti, tietohallintojohtaja, maa- ja metsätalousministeriö, pj

 • Aalto Sami, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

 • Dag Ari-Pekka, johtava asiantuntija, sisäministeriö

 • Degerman Ruusa, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö, sijainen 1.11.2024 asti Björklund Satu, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

 • Grönholm Marko, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä

 • Havumäki Hanna, erityisasiantuntija, puolustusministeriö

 • Kostamo Miika, toiminnanjohtaja, GeoForum ry

 • Käyhkö Nina, professori, Turun yliopisto, FIUGINET:n edustajana

 • Laaksonen Heli, kartastopäällikkö, Maanmittauslaitos

 • Paavola Tomi, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö

 • Salonen Teemu, apulaiskaupungingeodeetti, Porin kaupunki, Kuntaliiton nimeämänä

 • Tenhunen Petri, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

 • Tolonen Satu, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

 • von Wehrt, Mike, toimialajohtaja, FLIC:in edustaja

Pysyvät asiantuntijat:

 • Kahra Antti, erikoisasiantuntija, Geologian tutkimuskeskus

 • Laine Yki, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus

 • Pesu Matti, kehittämispäällikkö, Väylävirasto

 • Reini Jari, palvelupäällikkö, Maanmittauslaitos

 • Riihisaari Tarja, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos

 • Tammisto Rina, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen (725/2009) perusteella Maanmittauslaitos.

Sihteeristö:

 • Hanna Horppila, Maanmittauslaitos

PATINEn suositus julkisen hallinnon paikkatietoja koskevista rajapinnoista 5.5.2020 (pdf)
PATINEs rekommendation om gränssnitt för geografisk information i den offentliga förvaltningen 5.5.2020 (pdf)
Recommendation of the National Council for Geographic Information regarding the public administration’s interfaces for geospatial information 5.5.2020 (pdf)

Pöytäkirja 20.3.2024 (pdf) (luonnos) liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 31.1.2024 
Pöytäkirja (pdf) 22.11.2023 ja liite1 (pdf), liite2 (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 30.8.2023
Pöytäkirja (pdf) 12.5.2023
Pöytäkirja (pdf) 16.3.2023
Pöytäkirja (pdf) 17.1.2023
Pöytäkirja (pdf) 25.10.2022
Pöytäkirja (pdf) 14.9.2022
Pöytäkirja (pdf) 16.5.2022
Pöytäkirja (pdf) 21.3.2022
Pöytäkirja (pdf) 9.2.2022 ja liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 15.11.2021 ja liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 1.9.2021 ja liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 3.6.2021 ja liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 21.4.2021
Pöytäkirja (pdf) 18.2.2021
Pöytäkirja (pdf) 17.11.2020 ja liite (pdf)
Pöytäkirja (pdf) 10.9.2020
Pöytäkirja (pdf)11.6.2020
Pöytäkirja (pdf) 5.5.2020
Pöytäkirja (pdf) 12.3.2020

Tätä vanhempia muistioita voi tiedustella sihteeristöltä inspire@maanmittauslaitos.fi.

Paikkatietoasian neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö on neuvottelukunnan rinnalla toimiva koordinaatioelin, jonka tehtävänä on tukea INSPIRE-sihteeristön ja neuvottelukunnan toimintaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa ja paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä. Laajennetulla sihteerillä ei ole lakisääteistä asemaa toisin kuin PATINElla.

Jäsenet:

 • Horppila Hanna, Maanmittauslaitos, pj.

 • Huitu Hanna, Luonnonvarakeskus (varalla Lehtonen Eeva)

 • Kairus Antti, Vantaan kaupunki (varalla Schäfer Elisa)

 • Koskela Jari, Digi- ja väestötietovirasto (varalla Honkanen Mika)

 • Lehto Lassi, Maanmittauslaitos (varalla Oksanen Juha)

 • Vainio Miina, Pirkanmaan liitto

 • Reini Jari, Maanmittauslaitos

 • Repo Riikka, Suomen ympäristökeskus (varalla Hatunen Suvi)

 • Ryyppö Minna, Maanmittauslaitos

 • Silvennoinen Jenni, Väylävirasto (varalla Pitkänen Markku)

 • Tammisto Rina, Tilastokeskus

 • Tiihonen Juha, Traficom (varalla Kallajoki Liisa)

 • Vertanan Antti, maa- ja metsätalousministeriö (varalla Karjalainen Mika)

 • Virkki Hanna, Geologian tutkimuskeskus (varalla Lalli Katja)

 • Visa Mikko, Ilmatieteen laitos (varalla Ilvessalo Pekko)

Sihteeristö:

 • Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos (siht.)

Lisäksi ProGIS ry:n puheenjohtaja Kimmo Soukki (Terrasolid Oy) osallistuu kokouksiin ja toimintaan.

Kokousmuistio (pdf) 13.3.2024
Kokousmuistio (pdf) 15.1.2024
Kokousmuistio (pdf) 2.11.2023, päivitetty 14.11.2023
Kokousmuistio (pdf) 5.9.2023, päivitetty 27.9.2023
Kokousmuistio (pdf) 24.5.2023
Kokousmuistio (pdf) 12.4.2023
Kokousmuistio (pdf) 9.9.2022
Kokousmuistio (pdf) 8.6.2022
Kokousmuistio (pdf) 17.3.2022
Kokousmuistio (pdf) 27.1.2022
Kokousmuistio (pdf) 10.11.2021
Kokousmuistio (pdf) 23.8.2021
Kokousmuistio (pdf) 25.5.2021
Kokousmuistio (pdf) 12.4.2021
Kokousmuistio (pdf) 8.2.2021
Kokousmuistio (pdf) 4.11.2020
Kokousmuistio (pdf) 2.9.2020
Kokousmuistio (pdf) 9.6.2020
Kokousmuistio (pdf) 20.4.2020
Kokousmuistio (pdf) 25.2.2020

Tätä vanhempia muistioita voi tiedustella sihteeristöltä inspire@maanmittauslaitos.fi.

Toimeenpanon tilanne Suomessa

Maa- ja metsätalousminiteriö teetti talvella 2020/2021 konsultilla selvityksen INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Suomessa. Raportin Implementation of the INSPIRE directive in Finland tuloksista oli Positio-lehdessä juttu Mitä kuuluu INSPIRElle?

INSPIRE-toimeenpanon kansallinen koordinaatiorakenne
INSPIRE-toimeenpanon kansallinen koordinaatiorakenne.