Toimeenpanon ohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ohjaa ja seuraa INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa Suomessa ja toimii yhteystahona EU:n suuntaan. Maanmittauslaitoksen (MML) INSPIRE-sihteeristö tarjoaa tukea tiedontuottajille, hoitaa sihteeritehtävät ja osallistuu kansainväliseen toimintaan.

EU-tason ohjaus 

EU-tasolla INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) pitää INSPIRE-direktiivin ajan tasalla. MIG:in jäsenet ovat EU-komission (DG-ENV, JRC, EEA) ja jäsenmaiden edustajia. Pohjoismailla on lisäksi epävirallinen yhteistyöryhmä Nordic INSPIRE Network (NIN), jonka toimintaan osallistuu Suomesta INSPIRE-asiantuntijoita maa- ja metsätalousministeriöstä ja Maanmittauslaitoksesta.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE)

INSPIRE toimeenpanon ohjaus
INSPIRE-toimeenpanon ohjauksen kansainväliset ja kansalliset tasot. Nordic INSPIRE Network on pohjoismainen verkosto, jolla ei ole virallista asemaa.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (5.11.2019 - 4.11.2022) käynnistyi valtioneuvoston asettamispäätöksellä 5.11.2019.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta

 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella

 • Euroopan komission valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely

 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely

 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely

 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

 • Laakso Mari, johtava paikkatietoasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, pj

 • Dag Ari-Pekka, johtava asiantuntija, sisäministeriö

 • Grönholm Marko, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä

 • Henriksson Anu, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

 • Härkönen Saku, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

 • Kahra Antti, erikoisasiantuntija, Geologian tutkimuskeskus

 • Lotsari Eliisa, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja, FIUGINET

 • Marttila Anna-Maija, tietoasiantuntija, valtiovarainministeriö

 • Metsälä Mirja, kartastopäällikkö, Espoon kaupunki, Kuntaliiton nimeämä

 • Mäntyniemi Maaria, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö

 • Pesu Matti, yksikön päällikkö, Väylävirasto

 • Piela Pasi, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus

 • Piirainen Pete, neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö

 • Riihisaari Tarja, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos

 • Sarkola Pekka, puheenjohtaja, OSGeo Suomi ry, ProGIS ry

 • Teiniranta Riitta, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus

 • Valojärvi Laura, toimitusjohtaja, Esri Fnland Oy, FLIC

Pysyvä asiantuntija:

 • Tuokko Jurkka, johtaja, Maanmittauslaitos

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen (725/2009) perusteella Maanmittauslaitos. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Lena Hallin-Pihlatie (Maanmittauslaitos).

PATINEn suositus julkisen hallinnon paikkatietoja koskevista rajapinnoista 5.5.2020
PATINEs rekommendation om gränssnitt för geografisk information i den offentliga förvaltningen 5.5.2020
Recommendation of the National Council for Geographic Information regarding the public administration’s interfaces for geospatial information 5.5.2020

Kokousmuistio (pdf)11.6.2020
Kokousmuistio (pdf) 5.5.2020
Kokousmuistio (pdf) 12.3.2020
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2019
Kokousmuistio (pdf) 6.5.2019
Kokousmuistio (pdf) 8.3.2019
Kokousmuistio (pdf) 23.11.2018
Kokousmuistio (pdf) 27.9.2018
Kokousmuistio (pdf) 14.6.2018
Kokousmuistio (pdf) 19.4.2018
Kokousmuistio (pdf) 8.2.2018
Kokousmuistio (pdf) 30.11.2017
Kokousmuistio (pdf) 2.10.2017
Kokousmuistio (pdf) 17.8.2017
Kokousmuistio (pdf) 6.6.2017 
Kokousmuistio (pdf) 27.4.2017 
Kokousmuistio (pdf) 1.2.2017

Tätä vanhempia muistioita voi tiedustella sihteeristöltä inspire@maanmittauslaitos.fi.

Paikkatietoasian neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö on neuvottelukunnan rinnalla toimiva koordinaatioelin, jonka tehtävänä on tukea INSPIRE-sihteeristön ja neuvottelukunnan toimintaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa ja paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä. Laajennetulla sihteerillä ei ole lakisääteistä asemaa toisin kuin PATINElla.

Jäsenet:

 • Muhli Panu, Maanmittauslaitos, pj. (varalla Hallin-Pihlatie Lena)

 • Harju Kaisu, Suomen ympäristökeskus (varalla Repo Riikka)

 • Huitu Hanna, Luonnonvarakeskus (varalla Lehtonen Eeva)

 • Jussila Ville, Helsingin kaupunki (varalla KEHTO-kaupunkien edustaja)

 • Koskela Jari, Digi- ja väestötietovirasto (varalla Honkanen Mika)

 • Laakso Mari, maa- ja metsätalousministeriö 

 • Lehto Lassi, Maanmittauslaitos (varalla Oksanen Juha)

 • Lasse Nurmi, Varsinais-Suomen liitto (varalla Vainio Miina, Pirkanmaan liitto)

 • Silvennoinen Jenni, Väylävirasto (varalla Pitkänen Markku)

 • Tammisto Rina, Tilastokeskus

 • Tiihonen Juha, Traficom (varalla Kallajoki Liisa)

 • Tuokko Jurkka, Maanmittauslaitos (varalla Laaksonen Heli) 

 • Visa Mikko, Ilmatieteen laitos (varalla Ilvessalo Pekko)

 • Virkki Hanna, Geologian tutkimuskeskus (varalla Lalli Katja)

Sihteeristö:

 • Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos

 • Hanna Horppila, Maanmittauslaitos (siht.)

Lisäksi Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki (Terrasolid Oy) osallistuu kokouksiin ja toimintaan.

Kokousmuistio (pdf) 2.9.2020 (luonnos)
Kokousmuistio (pdf) 9.6.2020
Kokousmuistio (pdf) 20.4.2020
Kokousmuistio (pdf) 25.2.2020
Kokousmuistio (pdf) 8.11.2019
Kokousmuistio (pdf) 13.9.2019
Kokousmuistio (pdf) 24.4.2019
Kokousmuistio (pdf) 28.2.2019
Kokousmuistio (pdf) 17.1.2019
Kokousmuistio (pdf) 14.11.2018
Kokousmuistio (pdf) 10.09.2018
Kokousmuistio (pdf) 6.6.2018
Kokousmuistio (pdf) 27.3.2018
Kokousmuistio (pdf) 29.1.2018
Kokousmuistio (pdf) 13.11.2017
Kokousmuistio (pdf) 18.9.2017
Kokousmuistio (pdf) 23.8.2017
Kokousmuistio (pdf) 19.4.2017
Kokousmuistio (pdf) 31.3.2017 
Kokousmuistio (pdf) 1.3.2017 

Tätä vanhempia muistioita voi tiedustella sihteeristöltä inspire@maanmittauslaitos.fi.