Hoppa till huvudinnehåll

Styrning av genomförandet

Styrning på EU-nivå
PATINE
Delegationen för geografisk information

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) styr och övervakar genomförandet av INSPIRE-direktivet i Finland och fungerar som kontakt mot EU. 

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) styr och övervakar genomförandet av INSPIRE-direktivet i Finland och fungerar som kontakt mot EU. Lantmäteriverkets (LMV) INSPIRE-sekretariat erbjuder stöd åt informationsproducenterna, sköter sekreteraruppgifterna och deltar i den internationella verksamheten.

Styrning på EU-nivå 

På EU-nivå håller INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) INSPIRE-direktivet uppdaterat. Medlemmarna i MIG är representanter för EU-kommissionen (DG-ENV, JRC, EEA) och medlemsstaterna. MIG har en undergrupp some heter MIG-T. Den fokuserar på tekniska frågor. De nordiska länderna har dessutom en inofficiell samarbetsgrupp Nordic INSPIRE Network (NIN), där INSPIRE-sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet samt Lantmäteriverket från Finland deltar i verksamheten.

Delegationen för geografisk information (PATINE)

Delegationen för geografisk information är ett nationellt koordineringsorgan vars uppgift är att följa med och utvärdera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information samt koordinera genomförandet av INSPIRE-direktivet. Nuvarande treåriga mandatperioden (10 november 2022–9 november 2025) för delegationen för geografisk information tog vid genom statsrådets beslut om tillsättande 10.11.2022 (pdf). 

Styrning av genomförandet
Internationella och nationella nivåer i styrningen av INSPIRE-genomförandet. Nordic INSPIRE Network är ett nordiskt nätverk utan officiell ställning.

Uppgifter
Uppgifterna för delegationen för geografisk information har fastställts i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009):
 

 • Följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information
 • Utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)
 • Behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genomförandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska gemenskapernas kommission bereder
 • Behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information
 • Behandla villkor och begränsningar som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster
 • Ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet

Medlemmar

 • Vertanen Antti, jord- och skogsbruksministeriet, ordf.
 • Aalto Sami, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
 • Dag Ari-Pekka, ledande sakkunnig, inrikesministeriet
 • Degerman Ruusa, specialist, miljöministeriet, ställföreträdare till 1.11.2024 Satu Björklund, specialist, miljöministeriet
 • Grönholm Marko, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, utnämnd av social- och hälsovårdsministeriet
 • Havumäki Hanna, specialist, försvarsministeriet
 • Kostamo Miika, ordförande, GeoForum ry
 • Käyhkö Nina, professor, Åbo universitet, FIUGINET
 • Laaksonen Heli, direktör, Lantmäteriverket
 • Paavola Tomi, överinspektör, kommunikationsministeriet
 • Salonen Teemu, biträdande stadsgeodet, Björneborg stad, utnämnd av Kommunförbundet
 • Tenhunen Petri, ledande sakkunnig, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Tolonen Satu, specialist, arbets- och näringsministeriet
 • von Wehrt Mike, ordförande, FLIC

Ständiga sakkunnigar:

 • Kahra Antti, specialist, Geologiska forskningscentralen
 • Laine Yki, utvecklingschef, Finlands miljöcentral
 • Pesu Matti, utvecklingschef, Trafikledsverket
 • Reini Jari, servicechef, Lantmäteriverket
 • Riihisaari Tarja, direktör, Meteorologiska institutet
 • Tammisto Rina, utvecklingschef, Statistikcentralen

Enligt förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009) svarar Lantmäteriverket för uppgifterna inom delegationens sekretariat.

Sekretariat

 • Horppila Hanna, Lantmäteriverket

PATINEs rekommendation om gränssnitt för geografisk information i den offentliga förvaltningen 5.5.2020

Kokousmuistio (pdf) 31.1.2024 (utkast)
Kokousmuistio (pdf) 22.11.2023 och bilaga1 (pdf), bilaga2 (pdf)
Kokousmuistio (pdf) 30.8.2023
Kokousmuistio (pdf) 12.5.2023
Kokousmuistio (pdf) 16.3.2023
Kokousmuistio (pdf) 17.1.2023 
Kokousmuistio (pdf) 25.10.2022
Kokousmuistio (pdf) 14.9.2022
Kokousmuistio (pdf) 16.5.2022
Kokousmuistio (pdf) 21.3.2022
Kokousmuistio (pdf) 9.2.2022 och bilaga (pdf)
Kokousmuistio (pdf) 15.11.2021 och bilaga (pdf)
Kokousmuistio (pdf) 3.6.2021 och bilaga (pdf)
Kokousmuistio (pdf) 21.4.2021
Kokousmuistio (pdf) 18.02.2021
Kokousmuistio (pdf) 17.11.2020 och bilaga (pdf)
Kokousmuistio (pdf) 10.9.2020
Kokousmuistio (pdf) 5.5.2020
Kokousmuistio (pdf) 12.3.2020

Promemorior äldre än detta kan efterfrågas av sekretariatet inspire@maanmittauslaitos.fi.

Det utvidgade sekretariatet för delegationen för geografisk information

Det utvidgade sekretatriatet för delegationen för geografisk information är ett koordinationsorgan som arbetar parallellt med delegationen och som har som uppgift att stöda INSPIRE-sekretariatets och delegationens arbete med att  genomföra INSPIRE-direktivet och införa och utnyttja en infrastruktur för geografisk information. Det utökade sekretariatet har ingen lagstadgad ställning till skillnad från PATINE.

Medlemmar:

 • Horppila Hanna, Lantmäteriverket, ordf.
 • Huitu Hanna, Naturresursinstitutet (suppleant: Lehtonen Eeva)
 • Kairus Antti, Vanda stad (suppleant: Schäfer Elisa)
 • Koskela Jari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (suppleant: Honkanen Mika)
 • Lehto Lassi, Lantmäteriverket (suppleant: Juha Oksanen)
 • Miina Vainio, Birkalands förbund
 • Reini Jari, Lantmäteriverket
 • Repo Riikka, Finlands miljöcentral (suppleant: Hatunen Suvi)
 • Ryyppö Minna, Lantmäteriverket
 • Silvennoinen Jenni, Trafikverket (suppleant: Pitkänen Markku)
 • Tammisto Rina, Statistikcentralen
 • Tiihonen Juha, Traficom (suppleant: Kallajoki Liisa)
 • Vertanen Antti, jord- och skogsbruksministeriet (suppleant: Karjalainen Mika)
 • Virkki Hanna, Geologiska forskningscentralen (suppleant: Lalli Katja)
 • Visa Mikko, Meteorologiska institutet (suppleant: Ilvessalo Pekko)

Sekretariat:

 • Riikka Kivekäs, Lantmäteriverket (sekr.)

Kokousmuistio (pdf) 5.9.2023 (utkast) 27.9.2023 (uppdaterad)
Kokousmuistio (pdf) 24.5.2023
Kokousmuistio (pdf) 12.4.2023

Kokousmuistio (pdf) 15.1.2024 (utkast)
Kokousmuistio (pdf) 2.11.2023, uppdaterad 14.11.2023
Kokousmuistio (pdf) 5.9.2023, uppdaterad 27.9.2023
Kokousmuistio (pdf) 24.5.2023
Kokousmuistio (pdf) 12.4.2023
Kokousmuistio (pdf) 9.9.2022 
Kokousmuistio (pdf) 8.6.2022
Kokousmuistio (pdf) 17.3.2022
Kokousmuistio (pdf) 27.1.2022
Kokousmuistio (pdf) 10.11.2021 
Kokousmuistio (pdf) 23.8.2021
Kokousmuistio (pdf) 25.5.2021
Kokousmuistio (pdf) 12.4.2021
Kokousmuistio (pdf) 8.2.2021
Kokousmuistio (pdf) 4.11.2020
Kokousmuistio (pdf) 2.9.2020
Kokousmuistio (pdf) 9.6.2020
Kokousmuistio (pdf) 20.4.2020
Kokousmuistio (pdf) 25.2.2020

Promemorior äldre än detta kan efterfrågas av sekretariatet inspire@maanmittauslaitos.fi.