Hyppää pääsisältöön

Katselu- ja latauspalvelut

Voit hakea paikkatietoaineistoja helposti rajapintapalveluista ja tarkastella niitä katselupalveluissa tai ladata omalle tietokoneelle latauspalveluista. Paikkatietoaineistojen tuottajat asettavat omat paikkatietoaineistonsa katseltaviksi ja ladattaviksi rajapintojen kautta. Osa aineistoista on avoimesti katseltavissa ja ladattavissa, osa taas voi vaatia tunnukset tai tunnistautumisen. Usein paikkatietoja on koottu portaaleihin, katso INSPIRE-tiedonhakupalveluista.

Katselupalvelujen käyttäminen

Katselupalvelu (View Service) on rajapintapalvelu, jonka avulla voit katsella paikkatietoaineistoa karttakuvana. Katselupalvelu mahdollistaa yleensä ainakin kartan vierityksen, katselumittakaavan muuttamisen, paikkatietotasojen esittämisen päällekkäin sekä palvelua ja aineistoa kuvaavan metatiedon tarkastelun. Palvelu voi myös näyttää lisätietoja kohteista karttaa klikattaessa. Katselupalvelun avulla voit tutkiskella paikkatietoaineistoja karttanäkymässä valitun pohjakartan päällä ja asettaa eri paikkatietotasoja päällekkäin. Näin voit toteuttaa visualisointeja paikkatietoaineistoista ja jakaa niitä muille.

Tiedontuottajat asettavat aineistonsa saataville katselupalveluun ja vastaavat aineistojen toimivuudesta sekä ajantasaisuudesta. Katselupalvelu voi olla tekniseltä toteutukseltaan Web Map Service (WMS) tai Web Map Tile Service (WMTS) -rajapintapalvelu. WMTS-katselupalvelu tarjoaa suorituskyvyn parantamiseksi valmiiksi tuotettuja rasterimuotoisia kuvia, ja se mahdollistaa samat toiminnot kuin WMS-palvelu. Molempien palvelujen toteutukseen on luotu standardit, joista vastaa Open Geospatial Consortium (OGC). Voit tutustua standardeihin tarkemmin Open Geospatial Consortium (OGC) -sivustolla. 

Paikkatietoaineistojen katselu onnistuu ohjelmistolla, joka osaa lähettää rajapintapalveluun WMS- tai WMTS-standardin mukaisia kyselyitä. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Paikkatietoikkuna on katselupalvelu paikkatietoaineistoille. Paikkatietoikkunaan karttatasot haetaan WMS-rajapintojen kautta eri tiedontuottajien omilta palvelimilta. Aineistoja voi myös tarkastella rajapintojen kautta käyttäen esimerkiksi avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa tai kaupallisia paikkatieto-ohjelmistoja. Rajapintojen käyttöön löytyy ohjeistusta tiedontuottajilta. 

Paikkatietoikkuna_katselupalvelu
Kuvakaappaus Paikkatietoikkunasta. Esimerkissä ote GTK:n Kallioperäaineistosta 1:200 000. Toisena tasona on Maanmittauslaitoksen rinnevarjoste, johon on lisätty läpinäkyvyyttä. 

Latauspalvelujen käyttäminen

Latauspalvelu (Download Service) on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen tai niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle. Voit muokata lataamaasi paikkatietoaineistoa haluamallasi tavalla ja hyödyntää omiin käyttötarkoituksiisi esimerkiksi avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla tai kaupallisilla paikkatieto-ohjelmistoilla. 

Osa paikkatietoaineistoista on vapaasti ja ilmaiseksi ladattavissa, osa voi olla maksullisia ja vaatia tunnistautumista. Huomaa, että ladatessasi paikkatietoaineiston kopioit aina sen hetkisen version aineistosta. Aineistojen päivityssykli riippuu tiedontuottajasta.

Tiedontuottajat asettavat aineistonsa ladattaviksi latauspalveluun ja vastaavat aineistojen toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Latauspalvelu voi olla tekniseltä toteutukseltaan ATOM-syöte, Web Feature Service (WFS) tai OGC API Features. Standardit kyselypalvelun toteutukselle on asettanut  Open Geospatial Consortium (OGC).

Voit hakea ladattavia aineistoja tiedonhakupalveluista, joista on koottu esimerkkejä sivulle Tiedonhakupalvelut.

INSPIRE kyselypalvelut (WFS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

INSPIRE katselupalvelut (WMS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katselupalveluja (WMS) ja kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

INSPIRE Rakennukset (OGC API Features) BETA

INSPIRE Rakennukset OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen maastotietokannan (KMTK) rakennukset ja rakennelmat -teeman rakennukset kohteita INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa.

Lue lisää