INSPIRE kyselypalvelut (WFS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen kyselypalveluja (WFS). Kyselypalvelujen lisäksi tietotuotteet ovat saatavissa myös katselupalveluina (WMS).

Aineistoja voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston CC4.0-lisenssillä.
Väestötietojärjestelmän osoite - ja rakennustietoja voi käyttää Väestörekisterikeskuksen avoimen tietoaineiston CC4.0-lisenssillä.

Palvelut ovat avoimia ja maksuttomia, eivätkä edellytä rekisteröitymistä.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Palvelut täyttävät Inspiren vaatimukset suorituskyvyn osalta. Palveluille ei tarjota muunlaista käytön tukea.

Palveluissa tarjotaan INSPIRE-direktiivin mukaisia tietotuotteita, joita Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus ovat velvoitettuja tarjoamaan.

Tietotuotteet (ja vastaava INSPIRE:n mukainen teeman nimi ja lyhenne):

Osoitteet (Addresses AD):
Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitetiedoista koottu tietotuote.

Hallinnolliset yksiköt (Administrative Units AU)
Kiinteistöjaotuksesta johdettu, hallinnollisia yksiköitä kuvaava tietotuote.

Rakennukset (Buildings BU)
Tarjolla sekä väestötietojärjestelmän rakennustiedoista koottu tietotuote että maastotietokannan rakennustiedoista koottu tietotuote.

Kiinteistöt (Cadastral Parcels CP)
Kiinteistötietojärjestelmän tiedoista koottu, kiinteistörekisterin tietoja sisältävä tietotuote (tarkka kiinteistöjaotus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta).

Nimistö (Geographical Names GN)
Nimistörekisterin paikannimistä koottu tietotuote.

Hydrografia (Hydrography HY)
Maastotietokannan hydrografiatiedoista koottu tietotuote

Katso palvelun teknisestä kuvauksesta kohta käyttöönotto.

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.