Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes)

Paikkatiedon tiedostopalvelu (OGC API Processes) tarjoaa kyselyrajapinnan, jonka kautta voi hakea Maanmittauslaitoksen avoimia paikkatietoaineistoja tiedostopaketteina. Aineistot ovat samat, joita voi hakea käyttöliittymän kautta Karttapaikka-palvelun Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta. Aineistojen tarkemmat tiedot ovat luettavissa tuotekuvauksista

Palvelu sopii esimerkiksi käyttöön, jossa on tarvetta hakea paikkatietoaineistoja koordinaateilla eli suorakaiteella (Bounding Box) tai polygonirajauksella. Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja-osiossa nämä valinnat piirretään kartalla, mutta OGC API Processes -palvelussa koordinaatit voi syöttää kyselyparametreina. Hakuparametrit vaihtelevat aineistosta riippuen. Osaa aineistoista voi hakea myös karttalehden, kunnan tai teeman perusteella, tai koko Suomen alueelta. 

Palvelusta saatavat aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet. Tuotekohtaiset hakuparametrit ja muut tarkemmat ohjeet käyvät ilmi teknisestä kuvauksesta.

 • Hallinnolliset aluejaot (rasteri)
 • Hallinnolliset aluejaot (vektori)
 • Karttalehtijako
 • Kiinteistörekisterikartta (rasteri)
 • Kiinteistörekisterikartta (vektori)
 • Korkeusmalli 2 m
 • Korkeusmalli 10 m
 • Korkeusvyöhykkeet (rasteri)
 • Laserkeilausaineisto (0,5p)
 • Maastokartta (rasteri)
 • Maastokartta (vektori)
 • Maastotietokanta
 • Nimistö
 • Ortoilmakuva
 • Rakennukset 3d
 • Rinnevarjoste
 • Taustakartta (rasteri)

Palvelun tarkempi tekninen kuvaus.

Palvelusta saatavat aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä.

Rajapintapalvelu on saatavilla osoitteesta: https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/tiedostopalvelu/ogcproc/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.