Hyppää pääsisältöön

Hallinnolliset aluejaot (vektori)

Hallinnolliset aluejaot (vektori) on Suomen kuntia, maakuntia, aluehallintovirastoja ja valtakunnan rajaa kuvaava aineisto.

Hallinnolliset aluejaot (vektori) -tuotteissa on kuntanumerot, kuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi, kuntien rajat sekä alueet. Lisäksi mukana on vastaavat tiedot maakunnista, aluehallintovirastoista ja valtakunnasta sekä kunnan pinta-alan erittely maa- ja vesi-pinta-alaan. Kunnan pinta-alaa ei ole XML/GML eikä GeoPackage-formaatissa.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Hallinnolliset aluejaot soveltuu käytettäväksi tausta-aineistona erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden raaka-aineena.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pikselikoko
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Hallinnolliset aluejaot (vektori) on Suomen kuntia, maakuntia, aluehallintovirastoja ja valtakunnan rajaa kuvaava aineisto. Tuote on mittakaavoissa 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000, 1:4 500 000

Hallinnolliset aluejaot (vektori)-tuotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/

Skeemadokumentti (XML/GLM) löytyy osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Ylläpitotiedot

Uudet Hallinnolliset aluejaot (vektori) -tuotteet tehdään kalenterivuoden alussa tammikuussa kuntajakoaineiston päivittämisen jälkeen.

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Hallinnolliset aluejaot (aikaisemmin Kuntajako) on koko Suomen kattava, kuntajakoa, maakuntia, aluehallintovirastojen toimialueita ja valtakunnan aluetta kuvaava Maanmittauslaitoksen tuottama aineisto.

Kiinteistörekisteristä tuotetusta kuntajakoaineistosta on tuotettu yleistämätön Hallinnolliset aluejaot (vektori) 1:10 000-tuote. Pienimittakaavaiset tuotteet tehdään yleistämällä:

1:100 000-tuote yleistetään 1:10 000 aineistosta

1:250 000-tuote yleistetään 1:100 000 aineistosta

1:1 000 0000-tuote yleistetään 1:250 000 aineistosta

1:4 500 000-tuote yleistetään 1:1 000 000 aineistosta

Näistä aineistoista tehdyt XML/GLM -formaatin tuotteet ovat INSPIRE:n hallinnolliset yksiköt -skeeman mukaisia.

Kuntarajojen lähtöaineistona ovat kiinteistörekisterin kiinteistörajat, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Kuntarajoissa tapahtuneet muutokset siirretään kuntajakoaineistoon vuosittain kunkin vuoden alussa.

Hallinnolliset aluejaot (vektori) tuotteissa on kuntien enklaavit mukana, mikäli ne sopivat tuotteen käyttömittakaavaan. Tuotteiden kuntajakoalueissa on tieto siitä, onko alue pääalue vai enklaavi. Kyseisen tiedon perusteella enklaavit ovat poistettavissa.

Hallinnolliset aluejaot (vektori) tuote ei sisällä rantaviivoja vaan ne on hankittava erikseen jostain muusta vastaavan mittakaavaluokan aineistosta.

Hallinnolliset aluejaot (vektori) (aikaisemmin Kuntajako) tuotteita on tehty XML/GLM -formaatissa vuodesta 2012 alkaen, muita formaatteja on tuotettu myöhemmin. Karttapaikan Lataa paikkatietoja -osiosta on saatavilla vuosiversiot kaikista tiedostoformaateista 2012 alkaen.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
XML/GML
ESRI Shapefile
GeoPackage
Ei ole asetusperusteinen