Hyppää pääsisältöön

Rakennukset 3D

Rakennusten 3D-vektorit ovat Kansallisen maastotietokannan (KMTK) Rakennus-kohdeluokan kolmiulotteisia ilmentymiä. 3D-vektorit tuotetaan korkealla automaatioasteella Laserkeilausaineisto 5 p -aineistosta KMTK:n rakennusten 2D-vektoreihin pohjautuen. Aineistoa on toistaiseksi saatavilla muutamilta esimerkkialueilta, mutta sen kattavuus täydentyy koko Suomen laajuiseksi laserkeilausohjelman edetessä.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Rakennusten 3D-vektoreita voidaan käyttää visuaalisen kaupunkinäkymän lähtöaineistona sekä hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnitteluun ja rakennusten aurinkoenergiapotentiaalin selvittämiseen liittyviin analyyseihin.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
EPSG:3900
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Tuotetut rakennusten 3D-vektorit on mallinnettu JHS210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat -suosituksen mukaisesti: https://geoforum.fi/jhs-210-paikkatiedon-mallintaminen-rakennukset-ja-rakennelmat/

3D-vektorit vastaavat yksityiskohtaisuustasoa 2 (LoD2) ja niiden pinnoille on lisätty semanttinen tieto siitä, mistä pinnasta on kyse (lattia, katto, seinä).

Viimeisin päivitys
27.1.2022
Ylläpitotiedot

Tuotetta päivitetään vuosittain edellisen kauden laserkeilauksen perusteella. Kartta tämän hetkisestä tilanteesta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/3drakennukset

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Maanmittauslaitoksen tuottamien rakennusten 3D-vektoreille ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty laatuvaatimuksia. Aineiston tuotanto on pitkälle automatisoitu.

Aineiston laatuun vaikuttavia asioita ovat muun muassa:

Vektrointilogiikka

- 3D-vektorit tuotetaan data pohjaiseen prosessiin perustuen

2D-vektorit

- Aineiston tuotanto pohjautuu rakennusten 2D-vektoreihin, joten näiden kahden aineistolajin pohjien sijaintitarkkuus on identtinen.

Pistepilviaineisto

- Pistepilviaineiston laatu vaikuttaa 3D-vektoreiden laatuun

Aineisto on geometrisesti eheää ja yllä mainitut seikat huomioon ottaen pyrkii mahdollisimman tarkasti mallintamaan todellisuutta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
CityGML
Ei ole asetusperusteinen