Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader 3D

3D-vektorer för byggnader är tredimensionella avbildningar i objektklassen Byggnader i den nationella terrängdatabasen (KMTK). Baserat på 2D-vektorer för byggnader i KMTK produceras 3D-vektorerna på hög automationsnivå utifrån Laserskannat material 5 p-material. Materialet finns tills vidare tillgängligt om några exempelområden. I och med att laserskanningsprogrammet framskrider kompletteras materialet till att omfatta hela Finland.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

3D-vektorer för byggnader kan användas som underlag för en visuell stadsvy och till exempel vid planeringen av markanvändning och analysen av solenergipotentialen för byggnader.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
EPSG:3900
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

De 3D-vektorer för byggnader som producerats är modellerade enligt rekommendationen JHS210 Modellering av geografisk information: Byggnader och konstruktioner. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/jhs-suositukset/jhs-210-paikkatiedon-mallintaminen-rakennukset-ja-rakennelmat

3D-vektorerna motsvarar detaljeringsnivån 2 (LoD2) och deras ytor är försedda med en semantisk uppgift om vilken yta det är frågan om (golv, tak, vägg).

Senaste uppdatering
27.1.2022
Upprätthållande

Produkten uppdateras årligen utgående från föregående säsongs laserskanning. Karta över situationen i dag: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/3drakennukset

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

I detta skede har några kvalitetskrav ännu inte fastställts för 3D-vektorer för de byggnader som producerats av Lantmäteriverket. Produktionen av material är i stor utsträckning automatiserad.

Faktorer som påverkar materialets kvalitet är bland annat:

Vektoreringslogik

- 3D-vektorer produceras baserat på databaserad process

2D-vektorer

- Produktionen av material bygger på 2D-vektorer för byggnader, varför lägesnoggrannheten i mallarna för dessa två materialtyperna är identisk.

Punktmolndatamängder

- Kvaliteten på punktmolndatamängderna påverkar kvaliteten på 3D-vektorerna

Materialet är geometriskt enhetligt och försöker med beaktande av ovannämnda faktorer modellera verkligheten så noggrant som möjligt

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
CityGML
Inte baserad på en förrättning