Hoppa till huvudinnehåll

Filtjänsten för avgiftsfria data (beta) har utvecklats vidare under sommaren

Betaversionen av Filtjänsten för avgiftsfria data, som finns i anslutning till Kartplatsen, har kunnat testas av användare sedan mars. Under slutet av våren och under sommaren har en stor mängd nytt datamaterial gjorts tillgängligt i tjänsten. Tjänstens funktioner har också utvecklats, och upptäckta fel har korrigerats. Tjänstens användbarhet har förbättrats utgående från respons från kunderna. Vi tackar alla frivilliga som deltagit i testandet och alla som gett respons!
 
Hjälptexter har lagts till i användargränssnittet, och fel- och störningsmeddelanden har gjorts synligare. Förbättringar har gjorts även bland annat i säkerheten för nedladdning av stora filer. Om du fortfarande stöter på problem vid nedladdning av stora filer, är det säkrast att använda webbläsaren Chrome tills vidare. För att säkerställa att tjänsten fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av webbläsaren.
 
Bland annat följande har gjorts tillgängliga i tjänsten: indelning i förvaltningsområden, namnbestånd och småskaliga rastermaterial. Nu kan exempelvis terräng- och bakgrundskartor, ortobilder och höjdmodellen laddas ned kartbladsvis, medan endast småskaliga datamaterial över hela Finland var tillgängliga i början av sommaren.
 
Sammantaget finns nu följande datamaterial tillgängliga i tjänsten:
 
•    Indelning i förvaltningsområden i raster- och vektorformat, valmetod hela Finland
•    Kartbladsindelning vektor, valmetod hela Finland
•    Höjdmodell raster, valmetod kartblad eller eget ritat område
•    Höjdzoner raster, valmetod hela Finland
•    Laserskannat material 0,5 p, valmetod kartblad
•    Terrängkarta vektor och raster, valmetod kartblad eller hela Finland
•    Terrängdatabas vektor, valmetod eget ritat område, kommun, tema eller hela Finland
•    Namnbestånd, valmetod hela Finland
•    Ortobild, valmetod kartblad
•    Terrängskuggning, valmetod kartblad
•    Bakgrundskarta raster, valmetod hela Finland

Bakgrund

Nedladdningen av Lantmäteriverkets avgiftsfria geodata- och kartmaterial genomgår en reform, då den nuvarande tjänsten håller på att ersättas av en helt ny nedladdningstjänst som byggts i anslutning till Kartplatsen. Betaskedet av den nya tjänsten fortsätter till slutet av året, varefter den tjänst som nu publicerats som en betatjänst tas i bruk i produktionen och den nuvarande tjänsten stängs ner.
 
I den nya tjänsten kommer samma datamaterial att finnas tillgängliga som i den nuvarande tjänsten, men nedladdningssätten kommer att vara mångsidigare. I flera datamaterial kan man göra en egen områdesavgränsning, och uppgifter ur terrängdatabasen kan laddas ned även kommunvis eller temavis. Senare kommer även olika årsversioner av ortofoton att göras tillgängliga i tjänsten.
 
I tjänsten tillhandahålls både data i vektorformat och kartbilder i rasterformat. Största delen av datamaterialet är sådant som är avsett att användas i geodataprogram, men terrängkart-, bakgrundskart- och ortofotofiler i bildformat kan tittas på även med vanliga bildvisningsprogram som vanligtvis finns på datorer. Du kan läsa mer om filformaten för datamaterial som laddas ned från tjänsten på Lantmäteriverkets webbplats. Tjänsten är i första hand avsedd för yrkesmässiga användare och andra sakkunniga, men den är öppen för alla intresserade.
 
Gränssnittet OGC API Processes, som fungerar som en bakgrundstjänst för nedladdningstjänsten, har likaså öppnats som en betaversion för intresserade användare. Detta gränssnitt tillhandahåller samma datamaterial som användargränssnittet. Användningen av gränssnittet kräver kunskaper om geodatagränssnitt. Medan utvecklingsarbetet pågår blir datamaterialen först tillgängliga i bakgrundstjänsten och lite senare i Kartplatsens användargränssnitt.
 
Det är fortfarande möjligt att ge respons på tjänsten som vi håller på att utveckla via följande blankett. Responsen beaktas i utvecklingsarbetet under slutet av året.

Senaste servicemeddelanden