Hyppää pääsisältöön

Avoimien aineistojen tiedostopalvelua (BETA) on kehitetty eteenpäin kesän aikana

Karttapaikan yhteydessä oleva Avoimien aineistojen tiedostopalvelu (BETA) on ollut käyttäjien kokeiltavissa maaliskuusta alkaen. Loppukevään ja kesän aikana palveluun on tuotu runsaasti lisää aineistoja tarjolle. Palvelun toimintoja on myös kehitetty ja havaittuja virheitä korjattu. Palvelun käytettävyyttä on parannettu asiakkailta saadun palautteen perusteella. Kiitämmekin kaikkia vapaaehtoisia testaukseen osallistuneita sekä muuten palautetta antaneita!

Käyttöliittymään on lisätty ohjeistustekstejä, ja virhe- ja häiriöilmoituksia on tehty näkyvämmiksi. Parannuksia on tehty myös mm. isojen tiedostojen lataamisvarmuuteen. Mikäli isojen tiedostojen lataamisessa edelleen tulee hankaluuksia, on varminta toistaiseksi käyttää Chrome-selainta. Palvelun toimivuuden takaamiseksi kannattaa selaimesta käyttää uusinta saatavilla olevaa versiota.

Palveluun on lisätty saataville mm. hallinnolliset aluejaot, nimistö sekä pienimittakaavaisia rasteriaineistoja. Nyt esimerkiksi maasto- ja taustakartta, ortokuvat ja korkeusmalli ovat ladattavissa karttalehdittäin, kun alkukesällä oli tarjolla vain pienimittakaavaisia koko Suomen aineistoja.

Kaiken kaikkiaan palvelusta saa nyt seuraavat aineistot:

 • Hallinnolliset aluejaot vektorina ja rasterina, valintatapa koko Suomi
 • Karttalehtijako vektorina, valintatapa koko Suomi
 • Korkeusmalli rasterina, valintatapa karttalehdet tai oma piirretty alue
 • Korkeusvyöhykkeet rasterina, valintatapa koko Suomi
 • Laserkeilausaineisto 0.5p, valintatapa karttalehdet
 • Maastokartta vektorina ja rasterina, valintatapa karttalehdet tai koko Suomi
 • Maastotietokanta vektorina, valintatapa oma piirretty alue, kuntavalinta, teemavalinta tai koko Suomi
 • Nimistö, valintatapa koko Suomi
 • Ortoilmakuva, valintatapa karttalehdet
 • Rinnevarjoste, valintatapa karttalehdet
 • Taustakartta rasterina, valintatapa koko Suomi

Taustaa

Maanmittauslaitoksen avoimien paikkatieto- ja kartta-aineistojen lataaminen uudistuu, kun nykyistä palvelua ollaan korvaamassa Karttapaikka-palvelun yhteyteen rakennetulla täysin uudella latauspalvelulla. Uuden palvelun BETA-vaihe jatkuu vuoden loppuun asti, jonka jälkeen nyt BETA-palveluna julkaistu palvelu tulee tuotantokäyttöön ja nykyinen palvelu suljetaan.

Uusitussa palvelussa on tarjolla samoja aineistoja kuin nykyisessä palvelussa, mutta aineistojen lataamistavat ovat monipuolistuneet. Useita aineistoja voi nyt esimerkiksi rajata omalla vapaalla aluerajauksella ja maastotietokannan tietoja voi ladata myös kunnittain tai teemoittain. Myöhemmin palveluun on tulossa myös saataville ortoilmakuvien eri vuosiversiot.

Palvelusta on saatavilla sekä vektorimuotoista dataa että rasterimuotoisia karttakuvia. Valtaosa aineistosta on sellaista, joka on tarkoitettu käytettäväksi paikkatieto-ohjelmissa, joskin kuvamuotoisia maastokartta-, taustakartta- ja ortokuvatiedostoja voi katsoa myös tavallisilla, yleisesti tietokoneista löytyvillä kuvankatseluohjelmilla. Palvelusta ladattavien aineistojen tiedostoformaateista voi lukea lisätietoja Maanmittauslaitoksen nettisivuilta. Palvelun ensisijainen käyttäjäryhmä on ammattilaiskäyttäjät ja muut asiantuntevat käyttäjät, mutta palvelu on avoin kaikille kiinnostuneille.

Latauspalvelun taustalla toimiva taustapalvelu OGC API Processes -rajapinta on niin ikään avattu kiinnostuneille käyttäjille BETA-versiona. Tämän rajapinnan kautta on saatavilla samat aineistot kuin käyttöliittymästä. Rajapinnan käyttö vaatii osaamista paikkatietorajapinnoista. Kehityksen aikana aineistoja tulee tarjolle ensin taustapalveluun ja pienellä viiveellä Karttapaikan käyttöliittymään.

Kehitteillä olevasta palvelusta on edelleen mahdollista antaa palautetta kyselylomakkeen kautta. Palautteet otetaan huomioon loppuvuoden kehittämistyössä.

Uusimmat palvelutiedotteet