Hoppa till huvudinnehåll

Har du redan provat filtjänsten för avgiftsfria data (BETA) på Kartplatsen?

På Lantmäteriverkets Kartplats kan du beställa Lantmäteriverkets avgiftsbelagda kartprodukter och sköta ärenden som gäller dina fastigheter. Nu är det också möjligt att ladda ner avgiftsfria data i samma tjänst. Filtjänsten för avgiftsfria data har varit tillgänglig med betastatus sedan våren och den nya tjänsten lanseras i produktionsmiljön i januari. Det nuvarande webbaserade användargränssnittet för Filtjänsten för avgiftsfria data stängs våren 2023.

Du kan ladda ner öppna och avgiftsfria geodata och kartmaterial från tjänsten. För att kunna använda geodata behöver du en särskilt lämplig programvara (t.ex. en gratis QGis-programvara med öppen källkod). Rasterformade kart- och flygbildsfiler kan du också titta på som bilder.

Ändringar i formaten för terrängdatabasen och fastighetsindelningen

Användarna av den nu tillgängliga filtjänsten för avgiftsfria data ombeds notera att den nya tjänsten inte kommer att tillhandahålla mif- och mid-format. Det är fortfarande möjligt att ladda ner enskilda kartblad från terrängdatabasen och fastighetsindelningen, även om båda datamängderna också blir tillgängliga både som datapaket om hela Finland och på andra avgränsningssätt.

Efter kartblad blir data tillgängliga i shp- och gml-format, precis som tidigare. Formaten GeoJson och GeoPackage är tillgängliga på andra avgränsningssätt. I rasterformat tillhandahålls dessa datamängder i png-format.

Fastighetsindelningen kan ännu inte laddas ner via betatjänsten, men tillhandahålls under slutet av 2022.

Data som kan laddas ner i oktober 2022

Tabellen nedan visar de data som är tillgängliga i tjänsten i oktober 2022, deras versioner, avgränsningssätt och filformat. Mer information om datamängderna finns i produktbeskrivningarna. Om du tidigare har använt den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data, bör du beakta att vissa datamängder framöver är tillgängliga i ett annat format än tidigare (Förteckning över produktformat i den nuvarande tjänsten). Du kan läsa mer om olika geodataformat på Lantmäteriverkets webbplats.

Datamängder 10/2022ProdukterOmrådesavgränsningFilformater
Indelning i förvaltningsområden (vektor)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

 

Hela FinlandGeoPackage
Indelning i förvaltningsområden (raster)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Hela FinlandPNG
KartbladsindelningTM-35Hela FinlandSHP
Höjdmodell

2m

10m

Kartblad

Eget område

GeoTiff
Höjdzoner (raster)

32m

64m

128m

514m

KartbladGeoTiff
Laserskannat material

0,5p (2008-2019)

0,5p (2020- )

Kartblad

 

LAZ
Terrängkarta (raster)

Grundkarta 1:20 000 (tryckfärg, bakgrundsfärg och tryckfärg, utan kantutjämning)

Terrängkarta

1:50 000

1:100 000

1:250 000

1:500 000

1:1M

1:2M

1:4,5

1:8M

Kartblad (skalan 1:500 000 och större)

Hela Finland (skalan 1:1M och mindre)

PNG
Terrängkarta (vektor)

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Kartblad

Hela Finland

SHP
Terrängdatabas

Alla objekten

Alla utom höjdförhållanden

Höjdförhållanden

Alla objekten i ett tema

Kartblad

Eget område

Hela Finland

Kommunval

 

GeoPackage
Namnbestånd

Kartnamn 1:25 000

Kartnamn 1:50 000

Kartnamn 1:100 000

Kartnamn 1:500 000

Kartnamn 1:1M

Kartnamn 1:2M

Kartnamn 1:4,5M

Kartnamn 1:8M

Platser

Ortnamn

Ortnamn, förenklande

Hela FinlandGML
Ortobild

Ortobild

Färg-IR

Kartblad

 

JPEG2000

 

Terrängskuggning

Terrängskuggning 2 m

Terrängskuggning 8 m

Terrängskuggning 32 m

Terrängskuggning 64 m

Terrängskuggning 128 m

Terrängskuggning512 m

Kartblad

Hela Finland  (512m)

GeoTiff
Bakgrundskarta (raster)

Bakgrundskarta raster 1:320 000

Bakgrundskarta raster 1:800 000

Bakgrundskarta raster1:2M

Bakgrundskarta raster 1:4M

Bakgrundskarta raster 1:8M

Hela FinlandPNG

Senaste servicemeddelanden