Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsens Ladda ner geodatamaterial -avsnitt har publicerats

Nu kan du ladda ner öppna data på Kartplatsen under rubriken Ladda ned geodatamaterial.

Den nya tjänsten ersätter den gamla Filtjänsten för avgiftsfria data. Alla datamaterial som var tillgängliga i den tidigare tjänsten finns även i den nya tjänsten. Den gamla Filjtänsten för avgiftsfria data kommer att stängas senare på våren. Kataloggränssnittet, ändringsinformationstjänsten och ATOM-flödet kommer att fortsätta fungera i anslutning till tjänsten.

Största skillnaderna mellan den gamla och den nya tjänsten

  • Nya alternativ har lagts till i nedladdningen av terrängdatabasen och fastighetsregisterkartan. Båda kan utöver med kartbladsindelning laddas ned med fri avgränsning, kommunvis och som ett paket som omfattar hela landet. För fastighetsregisterkartans del tillhandahålls i första skedet endast nedladdning kartbladsvis och de andra alternativen kommer att läggas till tjänsten senare.
  • Användaren kan avgränsa många datamaterial med områdesavgränsning.
  • Flera vektordatamaterial kan laddas ned i filformatet GeoPackage.
  • Det är också möjligt att ladda ned datamaterial i form av filpaket via gränssnittstjänsten Filtjänst för geodata (OGC API Processes) som fungerar i bakgrunden av nedladdningstjänsten. Mera information om gränssnittstjänsten kan fås från tjänstebeskrivningen (på finska).
  • I den nya tjänsten tillhandahålls inte filformatet MIF/MID.

En omfattande förteckning av de datamaterial som tillhandahålls i tjänsten samt annan information om tjänsten finns i tjänstebeskrivningen.

Senaste servicemeddelanden