Hyppää pääsisältöön

Kiinteistörekisterikartta (rasteri)

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat ja kiinteistötunnukset. Tuote on avointa aineistoa.

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Kiinteistörekisterikarttaa tarvitaan esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, kaavoituksessa, kiinteistökaupoissa, metsäsuunnitelmissa, muiden tietojen pohjakarttana sekä karttapalveluissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
5000
Pikselikoko
0.5 m
1 m
2 m
4 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

.Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköisen rajat ja tunnukset.

Ylläpitotiedot

Rajapinta- ja katselupalveluissa rekisteriin tehdyt muutokset päivittyvät tuotteelle joka yö.

Rekisteriin tehdyt muutokset päivittyvät Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiossa tuotteelle kerran viikossa (sunnuntai).

Historiatiedot

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie.

Kiinteistörekisterikartta (rasteri) tuotteessa rajamerkkejä ei esitetä. Rajamerkit sisältyy tuotteeseen Kiinteistörekisterikartta (vektori).

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurimittakaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan (rasteri) rajoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajamerkeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kiinteistörekisterikarttaan. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG
Ei ole asetusperusteinen