Hyppää pääsisältöön

Maastokartta (vektori)

Maanmittauslaitoksen vektorimuotoinen Maastokartta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Tärkeimpiä elementtejä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Vektorimuotoisen maastokartan suurimittakaavaisin taso (1:100 000) tuotetaan yleistämällä maastotietokannasta. Maastokartta 1:250 000 tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistosta. Maastokartta 1:1 000 000 tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistosta. Maastokartta 1:4 500 000 tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistosta. Nimistöt on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi karttanimistöiksi Nimistörekisterin nimistöstä. Hallintorajoina käytetään kunkin mittakaavan Kuja (kuntajako) hallintorajoja

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Vektorimuotoista maastokarttaa voidaan käyttää muiden karttatuotteiden esim. lähestymiskarttojen tai seutu- ja valtakunnantasoisten karttojen valmistukseen.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
100000
250000
1000000
4500000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Maastokartta (vektori) 1:100 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Muu maasto

• Suojelukohteet

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M100_kohdemalli_0.pdf

Elementtien kohdekoodit: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_100000_koodit_0.pdf

Maastokartta (vektori) 1:250 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Muu maasto

• Suojelukohteet

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M250_kohdemalli_0.pdf

Elementtien kohdekoodit:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_250000_koodit_0.pdf

Maastokartta (vektori) 1:1 000 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Suojelualueet

• Muu maasto

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M1000_kohdemalli_0.pdf

Elementtien kohdekoodit:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_1000000_koodit_0.pdf

Maastokartta (vektori) 1:4 500 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M4500_kohdemalli_0.pdf

Elementtien kohdekoodit: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_4500000_koodit_0.pdf

Ylläpitotiedot

1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000 tuotteet julkaistaan kerran vuodessa heinäkuussa. Hallintorajat, suojelualueet, ampuma-alueet, suoja-alueet päivitetään vuosittain. Tiestö 1-2 vuoden välein. Ihmisen toiminnan maastoalueet 2 vuoden välein. Muut karttatasot 2-10 vuoden välein. Tuotteissa on mukana nimistö. Tuotteiden kaikkien karttatasojen ajantasatilanne ylläpitotaulukossa:

Maastokartan 1:100 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_100000_ajantasa_0.pdf

Maastokartan 1:250 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_250000_ajantasa_0.pdf

Maastokartta 1:1 000 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_1000000_ajantasa_0.pdf

Maastokartta 1:4 500 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_4500000_ajantasa_0.pdf

Erillisen nimistötuotteen tilanne kuvattu Nimistö tuotekuvauksessa.

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Maastokartta (vektori) 1:100 000

Maastokartta (vektori) 1:100 000 tuotetaan yleistämällä Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:100 000 aineistosta.

Maastokartta (vektori) 1:100 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”

Katso viimeisin laadunhallintaraportti

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100laatutarkastus.pdf

Maastokartta (vektori) 1:250 000

Maastokartta (vektori) 1:250 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta (vektori) 1:100 000 kartta-aineistosta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:250 000 aineistosta.

Maastokartta (vektori) 1:250 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”

Katso viimeisin laadunhallintaraportti

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/m250_laatutarkastus.pdf

Maastokartta (vektori) 1:1 000 000

Maastokartta (vektori) 1:1 000 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta (vektori) 1:250 000 kartta-aineistosta, Nimistö -tuotteen Karttanimet -aineistosta ja Kuntajako 1:1 000 000 aineistosta.

Maastokartta (vektori) 1:4 500 000

Maastokartta (vektori) 1:4 500 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta (vektori) 1:1 000 000 kartta-aineistosta, Nimistö -tuotteen Karttanimet -aineistosta ja Kuntajako 1:4 500 000 aineistosta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttaan (vektori). Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Väylävirastolla on tekijänoikeus Maastokartan (vektori) laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokartan (vektori) laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
ESRI Shapefile

Maastokartta (vektori) käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010040
Maastokartta (vektori) 1: 100 000 ja 1:250 000 ensimmäinen karttalehti
101,21 125,50
77103010041
Maastokartta (vektori) 1:100 000 ja 1:250 000 seuraavat karttalehdet
17,34 21,50
77103010042
Maastokartta (vektori) 1:100 000 ja 1:250 000 - koko Suomi
346,53 429,70
77103010043
Maastokartta (vektori) 1:1 000 000 ja 1:4 500 000 - koko Suomi
121,29 150,40
Ei ole asetusperusteinen