Hoppa till huvudinnehåll

Terrängkarta (vektor)

Lantmäteriverkets Terrängkarta i vektorformat är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste elementen är trafikledsnätverket, de administrativa gränserna, skyddsområden, tätorter, namnbeståndet, vattendrag, markanvändning och höjdförhållanden.

Den största skalan (1:100 000) i terrängkarta produceras genom att generalisera utgående från terrängdatabasen. Terrängkarta 1:250 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:100 000. Terrängkarta 1:1 000 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:250 000. Terrängkarta 1:4 500 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:1 000 000. Namnbestånden har generaliserats utgående från namnbeståndet i namnbeståndsregistret till kartnamnbestånd för att passa respektive skala. Som administrativa gränser används de administrativa gränserna enligt kommunindelningen för respektive skala.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Terrängkartan i vektorformat kan användas för produktion av andra kartprodukter, exempelvis översiktskartor eller kartor på region- eller riksnivå.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Skala
100000
250000
1000000
4500000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

TietosisältöTerrängkarta (vektor) 1:100 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Annan terräng

• Skyddsobjekt

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska): https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M100_kohdemalli_0.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_100000_koodit_0.pdf

Terrängkarta (vektor) 1:250 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Annan terräng

• Skyddsobjekt

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmo-dellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M250_kohdemalli_0.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_250000_koodit_0.pdf

Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Skyddsområden

• Annan terräng

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M1000_kohdemalli_0.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_1000000_koodit_0.pdf

Terrängkarta (vektor) 1:4 500 000

Innehåller följande element:

• Trafiknätet

• Tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/M4500_kohdemalli_0.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_4500000_koodit_0.pdf

Upprätthållande

Produkterna i skalorna 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 och 1:4 500 000 publiceras en gång om året i juli. Administrativa gränser, naturskyddsområden, skjutområden och skyddsområden uppdateras årligen. Vägnätet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Områden för människans handlingar uppdateras med 2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Produkterna omfattar namnbeståndet. Tidsenligheten för produkternas samtliga kartlager syns i underhållstabellen:

Underhållet av Terrängkarta 1:100 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_100000_ajantasa_0.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:250 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_250000_ajantasa_0.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:1 000 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_1000000_ajantasa_0.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:4 500 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Maastokartta_4500000_ajantasa_0.pdf

Statusen för den separata namnbeståndsprodukten har beskrivits i produktbeskrivningen Namnbestånd.

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Terrängkarta (vektor) 1:100 000

Terrängkarta (vektor) 1:100 000 produceras genom att generalisera utgående från Lantmäteriverkets terrängdatabas och versionen Kartnamn 1:100 000 av produkten Namnbestånd. De årliga uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning 1:100 000.

I kvalitetskontrollen av Terrängkarta (vektor) 1:100 000 tillämpas Lantmäteriverkets "Kvalitetskontroll för småskaliga kartdatabaser".

Se den senaste kvalitetskontrollrapporten (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100laatutarkastus.pdf

Terrängkarta (vektor) 1:250 000

Terrängkarta (vektor) 1:250 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och versionen Kartnamn 1:250 000 av produkten Namnbestånd. De årliga uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning 1:250 000.

I kvalitetskontrollen av Terrängkarta (vektor) 1:250 000 tillämpas Lantmäteriverkets "Kvalitetskontroll för småskaliga kartdatabaser".

Se den senaste kvalitetskontrollrapporten (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/m250_laatutarkastus.pdf

Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000

Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet Terrängkarta (vektor) 1:250 000, materialet Kartnamn av produkten Namnbestånd och materialet Kommunindelning 1:1 000 000.

Terrängkarta (vektor) 1:4 500 000

Terrängkarta (vektor) 1:4 500 000 produceras genom att generalisera utgående från kartmaterialet Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000, materialet Kartnamn av produkten Namnbestånd och materialet Kommunindelning 1:4 500 000.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Terrängkarta (vektor). Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Trafikledsverket och Finlands miljöcentral äger upphovsrätten till den ledinformation som använts vid upprättandet av Terrängkarta (vektor). Dessutom äger Finlands miljöcentral upphovsrätten till de batymetriuppgifter som använts vid upprättandet av Terrängkarta (vektor). Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
ESRI Shapefile

Hanteringsavgifter för Terrängkarta (vektor)

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010040
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, första kartbladet
101,21 125,50
77103010041
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, följande kartblad
17,34 21,50
77103010042
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, hela Finland
346,53 429,70
77103010043
Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000 och 1:4 500 000, hela Finland
121,29 150,40
Inte baserad på en förrättning