Hyppää pääsisältöön

Taustakartta (rasteri)

Taustakartta on koko Suomen kattava, teematietojen taustaksi tarkoitettu rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tienimet, tiet ja rautatiet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja rakennusten osoitteet (Digi- ja väestötietovirasto).

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Taustakartta soveltuu käytettäväksi mm. kohteiden sijainnin esittämiseen verkkopalvelussa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 milj. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
5000
10000
20000
40000
80000
160000
320000
800000
2000000
4000000
8000000
Pikselikoko
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Taustakartan tietosisältö Taustakarttarastereittain:

Tietosisältö laajenee mittakaavan kasvaessa. Tietosisältöön on valittu sijainnin hahmottamisen kannalta keskeisiä kohteita. Kuvissa on käytetty pehmennystä.

Taustakarttarasteri 1:5 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan rakennusten osoitenumeroita lukuun ottamatta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), tienimet, rakennusten osoitenumerot (Digi- ja väestötietovirasto), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot). Taustakarttarasteri 1:5 000 on Taustakarttasarjan ainoa mittakaavataso, jossa on tienimet ja rakennusten osoitenumerot.

Taustakarttarasteri 1:10 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:20 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan, mutta sen lisäksi on valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:40 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:100 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:80 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:160 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:320 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta1:1 000 000 -aineistoon sekä Karttanimet 1:500 000 -nimistöön, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:800 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:1 000 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat, taajamat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:2 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:4 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:8 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, päätiet ja vesistöt.

Ylläpitotiedot

1:5 000 - 1:20 000 mittakaavan tuotteiden tiedot päivittyvät n. 2-3 kolmen päivän viiveellä siitä, kun aineisto on päivitetty Maastotietokantaan (ks. tuotekuvaus Maastotietokanta).

1:40 000 - 1:8 000 000 mittakaavan tuotteista julkaistaan kerran vuodessa heinäkuussa vuosiversio. Hallintorajat, suojelualueet, ampuma-alueet, suoja-alueet päivitetään vuosittain. Tiestö 1-2 vuoden välein. Ihmisen toiminnan maastoalueet 2 vuoden välein. Muut karttatasot 2-10 vuoden välein. Vuosiversion kaikkien karttatasojen ajantasatilanne on nähtävissä ylläpitotaulukoissa:

Maastokartan 1:100 000 ylläpito https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Maastokartan 1:250 000 ylläpito https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Maastokartta 1:1 000 000 ylläpito https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

Maastokartta 1:4 500 000 ylläpito https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Nimistö päivittyy WMS ja WMTS rajapintapalveluiden rastereissa 1-2 vuorokauden välein.

Tuotteet on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta , rajapinta- ja katselupalveluista ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti (ks. Hankinta- ja lisätiedot).

Historiatiedot

Taustakartta perustuu lähtöaineistoiltaan Maanmittauslaitoksen eri mittakaavaisiin karttatietokantoihin. Tarkimpien mittakaavojen osalta se vastaa sijainniltaan tarkinta valtakunnallista rasterikartta-aineistoa Peruskarttarasteria, jonka lähtöaineistona on myös Maastotietokanta.

Kunkin taustakarttarasteritason lähtöaineistoksi on useimmiten valittu mittakaavaltaan nimellismittakaavaa pienempi kartta-aineisto.

Tällä on pyritty mahdollisimman yleistettyyn, selkeään ja taustakarttakäyttöön paremmin soveltuvaan esitystapaan.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Taustakarttarasterien 1:320 000 ja 1:800 000 kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitarkkuuteen (n. 1000 m).

Taustakarttarasterien 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:4 500 000 sijaintitarkkuuteen (n. 5000 m).

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Taustakarttasarjaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Digi- ja väestötietovirastolla on tekijänoikeus tuotteessa oleviin rakennusten osoitenumeroihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG

Taustakartta (rasteri) käsittelymaksut

Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto ladataan itsepalveluna tiedostolatauspalvelusta. Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010070
Taustakartta (rasteri) 1. karttalehti
101,21 125,50
77103010071
Taustakartta (rasteri) seuraavat karttalehdet
17,34 21,50
77103010072
Taustakartta (rasteri) koko Suomi
3349,52 4 153,40
77103010073
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:5 000
1732,50 2 148,30
77103010074
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:10 000
577,50 716,10
77103010075
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:20 000 tai 1: 40 000
346,53 429,70
77103010076
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:80 000
230,97 286,40
77103010077
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:160 000
138,55 171,80
77103010078
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:320 000, 1:800 000 tai 1:2 milj
121,29 150,40
77103010079
Taustakartta (rasteri) koko Suomi 1:4 milj tai 1:8 milj
63,55 78,80
Ei ole asetusperusteinen