Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen ortokuva

Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva tarkoittaa yksittäisistä ilmakuvista tehtyä yhdistelmää. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa.

Ortokuvia päivitetään 3 vuoden välein, paitsi Ylä-Lapissa 12 vuoden välein.

Ortokuvamuotoista ilmakuva-aineistoa on saatavilla

- ajantasaisimpana aineistona, joka koostuu kohteesta uusimmat saatavilla olevat ilmakuvat. Ajantasaisin aineisto on pääsääntöisesti 1-3 vuoden ikäistä.

- historiallisina ilmakuvina, joka koostuu ajantasaista ainestoa vanhemmista ilmakuvista. Historiallisia ilmakuvia on saatavilla 1930-luvultä lähtien. Aineisto täydentyy jatkuvasti.

Ortokuvista on saatavilla seuraavat tuoteversiot:

- Ortokuva

- Ortokuva (vääräväri)

- Ortokuva (metsäorto)

- Ortokuva (luonnontuho)

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Ortokuvia käytetään kartoituksessa, ympäristön suunnittelussa ja seurannassa. Värikuva tai mustavalkoinen ortokuva sopii suunnitteluun tai tausta-aineistoksi erilaisille karttaesityksille. Vääräväriortokuva ja metsäortokuva sopivat parhaiten ympäristönseurantaan ja analysointiin.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Pikselikoko
0.5 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

TuoteversiotFilmi mustavalkoinen

Pikselikoko 0,5 metriä.

Normaalikoko 10000 x 10000 pikseliä (yleislehtijako, KKJ).

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta (8 bit).

Filmi vääräväri

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 10000 x 10000 pikseliä (yleislehtijako, KKJ).

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi väri

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN).

koostuu kolmesta värikanavasta (punainen, vihreä, sininen).

Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi vääräväri

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Ylläpitotiedot

Uusia väri- ja väärävärikuvia kuvataan kolmen vuoden välein lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, joka kuvataan noin 12 vuoden välein. Ilmakuvaussuunnitelmat voi nähdä tilannekartalta https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ilmakuva

Lisäksi ylläpidetään metsäorto-ilmakuvatuotetta, joka on vääräväriortokuvan kaltainen tuote, jonka punavihreää värimaailmaa on säädetty siten, että havu- ja lehtipuusto erottuvat paremmin.

Muita tuoteversioita ei ylläpidetä.

Historiallisten ortokuvien indeksikartta on nähtävissä Paikkatietoikkunassa https://paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat

Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa (ks. Hankinta- ja lisätiedot) on saatavissa ajantasaisin aineisto.

Ks. eri tuotteiden saatavuus karttakuvapalveluissa (WMS, WMTS) palvelukuvauksen kohdasta "Tuotteet": https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain riippuen ajantasaistuksen etenemisestä.

Historiatiedot

Ortokuva-aineisto on ainoa koko maan kattava ilmakuva-aineisto Suomessa.

Vuodesta 2009 alkaen ortokuvia on saatavilla väri- ja väärävärimuodossa. Vuoteen 2007 asti koordinaattijärjestelmä on KKJ (kartastokoordinaattijärjestelmän kaistat). Vuodesta 2008 ja sitä uudemmista kuvauksista koordinaattijärjestelmä on ETRS89/TM35FIN.

Ortokuvan tarkkuus riippuu muun muassa ilmakuvauksessa käytetystä sensorista, kuvauskorkeudesta ja ortokuvan laskennassa käytetystä korkeusmallista. Korkeusmalli vaikuttaa eniten ortokuvan geometriseen tarkkuuteen. Ortokuvan sijaintitarkkuus on 0,5 m-2 m.

Tuote sopii esitettäväksi alkaen mittakaavassa 1:1 000.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
TIFF (tfw)
JPEG2000
Lisätiedot

Ortokuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä.

Maanmittauslaitoksen ortokuva-aineiston käsittelymaksut

Ortokuvista ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna ortokuvia ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- ja toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Pienin toimitettava yksikkö on yksi ortokuva (5 km x 5 km /KKJ tai 6 km x 6 km /ETRS-TM35FIN).

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010030
Ortokuva 1. kuva (maks 6 km*6 km)
101,21 125,50
77103010031
Ortokuva seuraavat kuvat
17,34 21,50
77103010032
Ortokuva koko Suomi
3465,00 4 296,60
77103010033
Ortokuva - kaikki yhden vuoden kuvat
1732,50 2 148,30
Ei ole asetusperusteinen