Hyppää pääsisältöön

Korkeusmalli 10 m

Korkeusmalli 10 m on koko Suomen kattava, maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pikselikoko
10 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Korkeusmalli 10 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia.

Ylläpitotiedot

Tuote päivittyy kerran kuukaudessa, mikäli korkeusmalli 2 m tuotteen aineisto on muuttunut.

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Korkeustieto on ilmaistu Ascii-versiossa metreinä (kolme desimaalia esim. 42.604) ja GeoTiff-versiossa float-arvoina metreinä (vain kolme ensimmäistä desimaalia merkitseviä). Molemmissa versioissa merenpinnan alapuoliset kohteet ovat negatiivisina arvoina.

Korkeusmalli 10 m on johdettu Korkeusmalli 2 m:stä niiltä alueilta, joista 2 m:n mallia on tarjolla. Muilta alueilta Korkeusmalli 10 m on tuotettu Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä tarkennetuista korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä ja kaikista Maastotietokannan kohteista, joilla on myös z-koordinaatti. Näillä alueilla tuotteen korkeustarkkuus on keskimäärin 1,4 m (1,4 m 95 % tapauksista ja 2 m 99 % tapauksista). Korkeusmalli 2 m:n mallista johdetuilla alueilla korkeussijaintitarkkuus ja yksityiskohtaisuus ovat huomattavasti parempia.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalliaineiston käsittelymaksut

Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010090
Korkeusmalli 2m ja 10m ensimmäinen lehti
101,21 125,50
77103010091
Korkeusmalli 2m ja 10m seuraavat lehdet
17,34 21,50
77103010093
Korkeusmalli 2m koko Suomi
1732,50 2 148,30
77103010092
Korkeusmalli 10m koko Suomi
866,29 1 074,20
Ei ole asetusperusteinen