Hyppää pääsisältöön

Korkeusmalli 2 m

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotteen kattavuus perustuu valtakunnallisiin laserkeilauksiin, joissakin kohdissa ulkosaaristoa tai itärajaa korkeusmallia ei ole saatavilla.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida esimerkiksi tulvavaara-alueita sekä kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Korkeusmalli 2 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia.

Korkeusmalli 2 m on tarkin laajoja alueita kattava korkeusmalli Suomesta. Kahden metrin korkeusmallia tuotetaan vuosittain lisää noin 40 000 km2.

Ylläpitotiedot

Tuotetta ylläpidetään tarvittaessa. Korkeusmallia päivitetään edellisen kauden laserkeilauksen perusteella, jos on havaittu merkittäviä muutoksia maanpinnassa.

Kartta tämän hetkisestä tilanteesta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/km2

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Korkeusmalli 2 m on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Aineistoa tuotetaan kahdessa eri laatuluokassa:

Laatuluokan I korkeusmalli lasketaan keväällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti, mutta laskennan tarkastamiseen ja parantamiseen käytetään avuksi ilmakuvia. Aineiston jatkotarkastus on manuaalisesti tehtävää työtä.

Laatuluokan II korkeusmalli lasketaan kesällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti ja manuaalista tarkastusprosessia ei tehdä. Näin korkeusmalliaineistoa valmistuu nopeammin.

II-luokan korkeusmalli korvautuu myöhemmin I-luokan aineistolla.

Laatuluokan I korkeusmallin korkeustiedon tarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä. Korkeustieto on ilmaistu metreinä. Tuotteessa voi olla kohtia, jotka on päivitetty korkeus- ja sijaintitarkkuudeltaan laserkeilausta epätarkemmalla aineistolla.

Laatuluokan II korkeusmallin tarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä kasvillisuuden tuottaman paikallisesti vaihtelevan korkeustasoa nostavan vaikutuksen takia.

Tarkemmin Korkeusmalli 2 m -laatumallissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Indeksi I ja II-laatuluokkien kattavuudesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonyllapito

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalliaineiston käsittelymaksut

Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010090
Korkeusmalli 2m ja 10m ensimmäinen lehti
101,21 125,50
77103010091
Korkeusmalli 2m ja 10m seuraavat lehdet
17,34 21,50
77103010093
Korkeusmalli 2m koko Suomi
1732,50 2 148,30
77103010092
Korkeusmalli 10m koko Suomi
866,29 1 074,20
Ei ole asetusperusteinen