Maastotiedon ylläpito

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Liikenne- ja viestintävirastosta, ympäristöhallinnosta ja kunnilta.

Lue lisää Maastotietokannasta ja muista Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteista

Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ja laserkeilaukset tehdään Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti.

Alla olevassa karttaesityksessä on näkyvissä uusin ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso. Muut vuodet saat valittua Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua. Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 26.3.2020.

Yllä olevan kartan ortotasot  (shp/zip). Päivitetty 14.10.2019.

Yllä olevan kartan lasertasot  (shp/zip). Päivitetty 27.3.2020.
 

Kansallinen laserkeilausohjelma

Vuonna 2020 alkanutta Kansallista laserkeilausohjelmaa varten kerättiin kahdeksalta pilottituotantoalueelta tiheämpää aineistoa (noin 5 pistettä neliömetrillä) kesällä 2019. Pilottikeilausalueet löytyvät "2019 laser" -karttatasolta yllä olevassa karttaindeksissä.

Pilottikeilausaineistot ovat julkista aineistoa, mutta vaativat erillisen käyttöoikeusluvan. Aineistoja ja käyttöoikeuslupahakemusta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: mara.ilma[ät]maanmittauslaitos.fi.

Kahden karttalehden alueelta (N4434E ja N5211C, Pieksämäen tuotantoalue) pilottikeilausaineiston voi saada testikäyttöön ilman käyttöoikeuslupaa. Myös nämä aineistot pyydetään sähköpostitse osoitteesta mara.ilma[ät]maanmittauslaitos.fi.

Kansallisen laserkeilausohjelman suunnitelmat vuodesta 2020 alkaen: 6 vuoden kierto (shp/zip) ja 12 vuoden kierto (pohjoisin Lappi) (shp/zip). Päivitetty 12.4.2019.
 

Kansallinen ilmakuvausohjelma

Kansallinen ilmakuvausohjelma yhdistää Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Ruokaviraston kuvaustarpeet suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Kuvausohjelman avulla varmistetaan ajantasaisten ilmakuvien saatavuus koko maan kattavasti ja tasaisin väliajoin. Kuvausohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka ilmakuvataan kolmen vuoden välein. Pohjoisimmassa Lapissa kuvaukset tehdään kahdentoista vuoden välein.
 
Kaikki ohjelman mukaiset ilmakuvat jaellaan avoimena datana kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.
 


Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Kansallinen laserkeilausohjelma ohjaa pistepilvien ja korkeusmallin saatavuutta (päivittämistä). Korkeusmalliaineiston kattavuus ja vuosittain toteutuneet laserkeilaukset on esitetty indeksikartoissa.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 


Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5 - 10 vuoden välein.

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.