Maastotiedon ylläpito

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Liikenne- ja viestintävirastosta, ympäristöhallinnosta ja kunnilta.

Lue lisää Maastotietokannasta ja muista Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteista

Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset tehdään Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Kuvausohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka ilmakuvataan viiden vuoden välein. Pohjoisimmassa Lapissa kuvaukset tehdään kymmenen vuoden välein.

Maanmittauslaitos laserkeilaa vuosittain alueita noin 50 000 - 70 000 neliökilometrin verran. Tavoitteena on, että koko maa on laserkeilattu kertaalleen vuoteen 2020 mennessä.

Alla olevassa karttaesityksessä on näkyvissä uusin ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso. Muut vuodet saat valittua Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua. Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 26.3.2020.

Yllä olevan kartan ortotasot  (shp/zip). Päivitetty 14.10.2019.

Yllä olevan kartan lasertasot  (shp/zip). Päivitetty 27.3.2020.

Ilmakuvauksien ja laserkeilauksien seurantataulukko (xlsx). Päivitetty 9.3.2020.

 

Kansallinen laserkeilausohjelma

Vuonna 2020 alkavaa Kansallista laserkeilausohjelmaa varten kerättiin kahdeksalta pilottituotantoalueelta tiheämpää aineistoa (noin 5 pistettä neliömetrillä) kesällä 2019. Pilottikeilausalueet on esitetty yllä olevassa karttaindeksissä (punainen viivoitus).

Pilottikeilausaineistot ovat julkista aineistoa, mutta vaativat erillisen käyttöoikeusluvan. Aineistoja ja käyttöoikeuslupahakemusta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: mara.ilma[ät]maanmittauslaitos.fi.

Kahden karttalehden alueelta (N4434E ja N5211C, Pieksämäen tuotantoalue) pilottikeilausaineiston voi saada testikäyttöön ilman käyttöoikeuslupaa. Myös nämä aineistot pyydetään sähköpostitse osoitteesta mara.ilma[ät]maanmittauslaitos.fi.

Kansallisen laserkeilausohjelman suunnitelmat vuodesta 2020 alkaen: 6 vuoden kierto (shp/zip) ja 12 vuoden kierto (Pohjois-Lappi) (shp/zip). Päivitetty 12.4.2019.

 

Kansallinen ilmakuvausohjelma

Kansallinen ilmakuvausohjelma yhdistää Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Ruokaviraston kuvaustarpeet suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Kuvausohjelman avulla varmistetaan ajantasaisten ilmakuvien saatavuus koko maan kattavasti ja tasaisin väliajoin. Kuvausohjelmaan siirtymisen jälkeen ilmakuvat eivät Lappia lukuun ottamatta ole miltään alueelta enää yli viittä vuotta vanhoja.
 
Pitkän aikavälin kansallinen kuvausohjelma tukee yhteiskunnan toimintojen suunnittelua viestimällä milloin ja missä valtakunnallisia ilmakuvauksia tehdään. Kaikki ohjelman mukaiset ilmakuvat jaellaan avoimena datana kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.
 


Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Tavoitteena on, että korkeusmalli kattaa koko Suomen vuoteen 2020 mennessä.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 


Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5 - 10 vuoden välein.

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.