Maastotiedon ylläpito

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Tietoa tuotetaan kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Traficomista, ympäristöhallinnosta ja kunnilta. 

Tutustu Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteiden kuvauksiin

Kansallinen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelma

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ja laserkeilaukset tehdään Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti. Kansalliset laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmat käynnistyivät keväällä 2020. Ohjelmissa kuvaussykli on tiheämpi kuin aiemmin, mikä mahdollistaa koko Suomen kattavat entistä ajantasaisemmat aineistot. Lisäksi uudessa laserkeilausohjelmassa tuotetaan entistä tarkempaa maanpinnan kolmiulotteista tietoa.

Ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso ja suunnitelmat

Alla olevassa karttaesityksessä on näkyvissä uusin ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso. Kuluvan vuoden ilmakuvaus- ja laserkeilauslentojen sekä aineistojen käsittelyn tilanteen näet Tilannekuvapalvelusta.

Menneiden ja tulevien vuosien ilmakuvaus- ja laserkeilausalueet saat valittua Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua. Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi.

Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 12.1.2021.

Yllä olevan kartan ortotasot  (shp/zip). Päivitetty 14.12.2020.

Yllä olevan kartan lasertasot  (shp/zip). Päivitetty 27.1.2021.


 

Kansallinen laserkeilausohjelma

Kansallisessa laserkeilausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta keilataan kuuden vuoden sykleissä. Vuosittain keilattavaa pinta-alaa on noin 55 000 km2 (n. 20 erillistä tuotantoaluetta / vuosi). Kansallisen laserkeilausohjelman mukainen aineisto on pistetiheydeltään eli tarkkuudeltaan viisi (5) pistettä neliömetrillä. Aineistosta tehdään myös harvennettu aineisto, jonka pistetiheys on 0,5 pistettä neliömetrillä. Tämä harvennettu aineisto vastaa pistetiheydeltään Maanmittauslaitoksen vuosina 2008-2019 keräämiä laserkeilausaineistoja. Eri laserkeilausaineistojen tuotekuvaukset löydät tuotekuvaukset-sivulta.

Aineistojen käyttö

Kansallisen laserkeilausohjelman aineistoa on saatavilla hakemalla käyttölupaa aineistoon. Tarkemmin aineiston hankinnasta löydät tietoa laserkeilausaineistot-sivulta.

Harvennettu aineisto (0,5 pistettä neliömetrillä) on ladattavissa Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Kansallisen laserkeilausohjelman suunnitelmat vuodesta 2020 alkaen: 6 vuoden kierto (shp/zip) ja 12 vuoden kierto (pohjoisin Lappi) (shp/zip). Päivitetty 12.4.2019.

Kansallinen ilmakuvausohjelma

Kansallisessa ilmakuvausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta ilmakuvataan kolmen vuoden sykleissä. Vuosittain ilmakuvattavaa pinta-alaa on noin 110 000 km2 (n. 40 erillistä tuotantoaluetta / vuosi). Puolet kuvauksista tehdään keväällä (ennen lehtiä puissa) ja toinen puoli kesällä, kun puissa on jo täydet lehdet. Kesällä kuvattavat alueet ovat samat, jotka kyseisenä vuonna myös laserkeilataan Kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti.

Aineistojen käyttö

Kaikki ohjelman mukaiset ilmakuvat jaetaan avoimien aineistojen tiedostopalvelusta kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.

Lue lisää MML:n ilmakuvatuotannosta: Näin ilmakuvista tehdään paikkatietoa 

 

KALLIO-yhteistyöelin ohjaa laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmia

Kansallisia laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmia ohjaa ja rahoittaa KALLIO-niminen yhteistyöelin. Kansallisia ohjelmia rahoittavat Maanmittauslaitoksen lisäksi Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus. Yhteistyöelimessä ovat lisäksi edustettuina maa-  ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja puolustusministeriö.

Kansalliset laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmat on suunniteltu siten, että ne palvelevat kaikkien yhteistyöelimessä toimivien tarpeita. Kansallisista ohjelmista saatavia aineistoja hyödynnetään esimerkiksi 3D-rakennusten tuottamisessa, metsävaratiedon keruussa sekä EU- peltovalvonnassa ja tulvakartoituksessa.

 


Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Kansallinen laserkeilausohjelma ohjaa pistepilvien ja korkeusmallin saatavuutta (päivittämistä). Korkeusmalliaineiston kattavuus ja vuosittain toteutuneet laserkeilaukset on esitetty indeksikartoissa.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 


Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5 - 10 vuoden välein.

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa alla oleva kartta isompana erilliseen ikkunaan.

 

Ota yhteyttä!

Lisätietoja aineistoista, aineiston käytöstä ja käyttölupahakemuksiin liittyvistä asioista: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.

Katso myös Usein kysytyt kysymykset.