Hyppää pääsisältöön

Korkeusmalli 2 m

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotteen kattavuus perustuu valtakunnallisiin laserkeilauksiin, joissakin kohdissa ulkosaaristoa tai itärajaa korkeusmallia ei ole saatavilla.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida esimerkiksi tulvavaara-alueita sekä kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Ylläpitotiedot

Tuotetta ylläpidetään tarvittaessa, mutta sen kattama alue laajenee jatkuvasti. Kartta tämänhetkisestä tilanteesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito

Historiatiedot

Korkeusmalli 2 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia.

Korkeusmalli 2 m on tarkin laajoja alueita kattava korkeusmalli Suomesta. Kahden metrin korkeusmallia tuotetaan vuosittain lisää noin 40 000 km2.

Korkeusmalli 2 m on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Aineistoa tuotetaan kahdessa eri laatuluokassa:

Laatuluokan I korkeusmalli lasketaan keväällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti, mutta laskennan tarkastamiseen ja parantamiseen käytetään avuksi ilmakuvia. Aineiston jatkotarkastus on manuaalisesti tehtävää työtä.

Laatuluokan II korkeusmalli lasketaan kesällä tehdyistä laserkeilauksista automaattisesti ja manuaalista tarkastusprosessia ei tehdä. Näin korkeusmalliaineistoa valmistuu nopeammin.

II-luokan korkeusmalli korvautuu myöhemmin I-luokan aineistolla.

Laatuluokan I korkeusmallin korkeustiedon tarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä. Korkeustieto on ilmaistu metreinä. Tuotteessa voi olla kohtia, jotka on päivitetty korkeus- ja sijaintitarkkuudeltaan laserkeilausta epätarkemmalla aineistolla.

Laatuluokan II korkeusmallin tarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä kasvillisuuden tuottaman paikallisesti vaihtelevan korkeustasoa nostavan vaikutuksen takia.

Tarkemmin Korkeusmalli 2 m -laatumallissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Indeksi I ja II-laatuluokkien kattavuudesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonyllapito

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

Aineisto on INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen

Tuote on määrittelyiden mukainen.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalliaineiston käsittelymaksut

Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010090
Korkeusmalli 2m ja 10m ensimmäinen lehti
92,02 114,10
77103010091
Korkeusmalli 2m ja 10m seuraavat lehdet
15,73 19,51
77103010093
Korkeusmalli 2m koko Suomi
1575,00 1 953,00
77103010092
Korkeusmalli 10m koko Suomi
787,50 976,50
Ei ole asetusperusteinen