Hyppää pääsisältöön

Karttalehtijaot

Karttalehtijako on karttojen painatusta varten luotu ruutujärjestelmä, joka käsittää karttalehtitunnukset, karttojen mittakaavat ja karttalehtien koot. Karttalehtijakoa käytetään nykyään myös muissa tarkoituksissa. Sen mukaisesti voi ladata myös muita Maanmittauslaitoksen aineistoja kuin karttoja. Nykyisin käytössä on ETRS-TM35FIN-tasokoordinaattijärjestelmään perustuva TM35-karttalehtijako. Ennen vuotta 2007 käytössä oli KKJ-koordinaattijärjestelmän mukainen lehtijako.

TM35-karttalehtijako jakautuu seitsemään ruudukkokokoon pienimmän mittakaavan ollessa 1:200 000 ja suurimman 1:5000. Ruudukoiden jakautuminen tarkempiin ruudukoihin ja karttalehtien numeroinnin periaatteet on selostettu MML:n sivustolla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/kartat/osta-kartta/nain-loydat-oikean-karttalehden. Ominaisuustietoina ruuduille annetaan karttalehtitunnus, ruudun pinta-ala, piiri sekä keskipisteen koordinaatit.

Karttalehtijako on saatavilla vektorimuodossa tiedostona ja rasterimuotoisena sopimuksellisen WMTS-palvelun kautta. Lisäksi se on katsottavissa Paikkatietoikkunassa.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Karttalehtijaon perusteella näkee miten painetut tai tiedostomuodossa olevat kartat rajautuvat missäkin mittakaavassa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
5000
10000
25000
50000
100000
200000
1000
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Karttalehtijako TM35, Karttalehtijako KKJ

Historiatiedot

Vuoteen 2007 asti painetut kartat julkaistiin noudattaen karttalehtijakoa, joka pohjautui KKJ-koordinaattijärjestelmään. Karttalehtijako on nähtävissä pdf-tiedostossa: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/11/KKJ_karttalehtijako.pdf.

Vuodesta 2007 eteenpäin käytössä on ollut TM35-karttalehtijako. Jaon suurin ruututaso on ruudukko, joka vastaa 1:200 000 mittakaavan karttaa. Tarkin taso on 1:5000. Myös painettujen karttojen, kuten peruskartta 1:25 000 ja maastokartta 1:50 000 karttalehtijaot käyvät ilmi tuotteesta.

GeoPackage-tuote (BETA, https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu) sisältää myös laserkeilausaineisto 5 p:lle käytetyt 1:1000 (1 km x 1 km) karttalehdet.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG
ESRI Shapefile
PDF
GeoPackage
Ei ole asetusperusteinen