Hoppa till huvudinnehåll

Kartbladsindelningar

Med kartbladsindelning avses ett system som har skapats för karttryckning och som omfattar kartbladsbeteckningar, kartskalor och kartbladsstorlekar.

Med kartbladsindelning avses ett system som har skapats för karttryckning och som omfattar kartbladsbeteckningar, kartskalor och kartbladsstorlekar. Kartblandsindelningar används i dag även för andra ändamål. Du kan ladda ned även övriga Lantmäteriverkets material än kartor enligt kartbladsindelningen. I dag används TM35-kartbladsindelningen som baserar sig på det projicerade referenssystemet för koordinater ETRS-TM35FIN. Före år 2007 användes en kartbladsindelning enligt referenssystemet för koordinater KKS.

TM35-kartbladsindelningen fördelas i 7 rutnätstorlekar, där den minsta skalan är 1:200 000 och den största 1:5000. En beskrivning av hur rutnäten fördelas i mer detaljerade rutnät och principerna för numreringen av kartblad finns på Lantmäteriverkets webbplats (på finska) https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/kartat/osta-kartta/nain-loydat-oikean-karttalehden. Rutorna ges följande egenskapsuppgifter: kartbladsbeteckning, rutans areal, omkrets och mittpunktens koordinater.

Kartbladinsdelningen tillhandahålls i vektorformat som en fil och i rasterformat via WMTS-nedladdningstjänsten som förutsätter ett avtal. Kartbladsindelningen finns också till påseende i geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data

Ändamål:

Kartbladsindelningen visar avgränsningen av tryckta kartor eller kartor i filformat i respektive skala.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
5000
10000
25000
50000
100000
200000
1000
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Kartbladsindelning TM35, Kartbladsindelning KKJ

Tillkomsthistorik

Tryckta kartor publicerades i en kartbladsindelning som baserade sig på referenssystemet för koordinater KKS fram till år 2007. Titta på kartbladsindelningen i denna pdf-fil: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/11/KKJ_karttalehtijako.pdf

Fr.o.m. 2007 har TM35-kartbladsindelningen använts. Indelningens största rutnivå är ett rutnät som motsvarar en karta i skalan 1:200 000. Den mest exakta nivån är 1:5000. Även tryckta kartors, exempelvis grundkarta 1:25 000 och terrängkarta 1:50 000, kartbladsindelningar framgår av produkten.

GeoPackage-filen (BETA, https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu?lang=sv) innehåller också kartbladenI i skalan 1:1000 (1 km x 1 km) som används för laserskannat material 5 p.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Inte baserad på en förrättning