Hyppää pääsisältöön

Näin löydät oikean karttalehden

Painetut kartat on saatavilla TM35-karttalehtijaon mukaisina lehtinä. Painettujen karttojen lisäksi Maanmittauslaitokselta on saatavilla muutakin aineistoa digitaalisessa muodossa karttalehtijaon mukaisesti. Tältä sivulta saat tarkempaa tietoa miten maastokarttojen 1:25 000 ja 1:50 000 lehtijakoa luetaan ja mistä itse karttalehtijako on saatavilla.

Peruskartta (ennen vuotta 2007 painettu) 1:20 000 karttalehtijako on KKJ-koordinaatiston mukainen. Katso vanhan peruskartan tarkempi karttalehtijako (pdf).

Lehtijako- ja tunnusjärjestelmä

Karttalehtijako on karttojen painatusta varten luotu järjestelmä, joka käsittää karttalehtitunnukset, karttojen mittakaavat ja karttalehtien koot. Karttalehtijakoa käytetään nykyään myös muissa tarkoituksissa. 
 
TM35-karttalehtijako ilmenee seuraavista selityksistä.
 

Lehtijako- ja tunnusjärjestelmässä isoin lehtijakoruutu on mittakaavaltaan 1:200 000 ja tunnus esimerkiksi V3. Ruutu jaetaan neljään saman kokoiseen osaan, jolloin muodostuu neljä uutta ruutua (V31, V32, V33 ja V34) mittakaavaltaan 1:100 000. Ruudut saavat oman tunnuksen lueteltuna numerot vasemmalta ylöspäin. Sama toistetaan, jolloin saadaan esimerkiksi karttalehtiruutu 1:50 000 tunnuksella V311 ja 1:25 000 karttalehtiruutu tunnuksella V3111. 1:25 000 ruutu jaetaan puolestaan kahdeksaan osaan ja osat saavat kirjantunnukset (a-g). Yksi ruutu voidaan jakaa vielä neljään osaan ja osat saatavat numerotunnuksen.

Karttalehtien numerointi

Mittakaava Lehtitunnus Ruudun jako
1:200 000 V3 jaetaan 4 osaan  1–4
1:100 000 V31 jaetaan 4 osaan  1–4
1:50 000 V313 jaetaan 4 osaan  1–4
1:25 000 V3133 jaetaan 8 osaan  A–H
1:10 000  V3133A jaetaan 4 osaan  1–4
1:5 000 V3133A3 ei jaeta

Tunnuskirjain (A-Ö; ei I ja O) kasvaa etelästä pohjoiseen ja numero (0–9) lännestä itään. Julkisen hallinnon suosituksen JHS197 liitteessä 9 on lisäksi suositus lehtien jakamisesta kahteen yhtä suureen osaan ja niiden tunnuksista L / R.

Laserkeilausaineisto 5 p lehtijako

Laserkeilausaineisto jakautuu pienempiin osiin ruudukon mukaisesti. Ruudukon vasemmassa sarakkeessa alhaalta ylös ovat numerot 1, 2 ja 3, keskisarakkeessa alhaalta ylös 4, 5, 6 ja oikeassa sarakkeessa 7, 8 ja 9.

Laserkeilausaineisto 5 p on jaettu vielä 1:5 000 (3x3 km) ruutuja pienempiin osiin eli 1x1 km ruutuihin. Aineistossa tiedoston nimen jatkeena on '_1' (esim. V3133A3_1) kuvan mukaisesti.

UTM5000-karttalehtijakoon ja laserkeilausaineistoon pääsee parhaiten käsiksi indeksin avulla ja valitsemalla vasemmasta yläkulmasta auki Karttatasot ja raksimalla avautuvasta näkymästä TM35-lehtijako päälle.

 

 

 

Karttalehtijako

Mittakaava Maastokoko Pinta-ala Kartan koko Lukumäärä arvio koko Suomesta
1:5 000 3x3 km2 9 km2 60x60 cm2 n. 42 000 karttalehteä
1:10 000 6x6 km2 36 km2 60x60 cm2 n. 11 000 karttalehteä
1:25 000 12x24 km2 288 km2 48x96 cm= B1 n. 1 400 karttalehteä
1:50 000 24x48 km2 1 152 km2 48x96 cm= B1 n. 390 karttalehteä
1:100 000 48x96 km2 4 608 km2 48x96 cm= B1 n. 100 karttalehteä
1:200 000 96x192 km2 18 432 km2 48x96 cm= B1 n. 38 karttalehteä

Lehtijako asemoitiin Suomen kartalle siten, että pääkaupunkiseutu kuvautuu pääosin karttalehdellä L413 HELSINKI. Vaakasuunnassa asemoinnin määritteli keskimeridiaani 27°E. Pystysuunnassa kartan alareunan koordinaatiksi valittiin 6:lla jaollinen 6 666 km.

Lehtijako Suomen kartalla. Pääkaupunkiseutu kuvautuu pääosin karttalehdellä L413 HELSINKI. Vaakasuunnassa asemoinnin määrittelee keskimeridiaani 27°E.

Saatavuus

Karttalehtijako TM35 on saatavilla käyttöön seuraavista paikoista:

Jos haluat ostaa painettuja karttoja tai tehdä kartan omalla rajauksellasi, voit tehdä sen Karttapaikalla.