Hyppää pääsisältöön

Teemarasterit

Maastotietokannan ja Maastokarttarasterisarjan (mittakaavataso 1:10 000) sisältämistä teemoista on koottu seitsemän Inspire-direktiivin edellyttämää teemakokonaisuutta eli Teemarasteria: hydrografia, korkeus, liikenneverkko, maankäyttö, maanpeite, paikannimet ja rakennukset. Näiden lisäksi Teemarasterit sisältävät myös kuntajaon, tienimet sekä karttalehtijaon omina teemoinaan.

Teemarastereita ei ole toteutettu Inspire-direktiivissä määritellyn kuvaustekniikan mukaisesti. Ne tuotetaan myöhemmin.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Teemarasterit soveltuvat käytettäväksi maankäytön suunnittelun pohjakartoissa, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa Internet-palveluissa.

Teemarasterit ovat taustoiltaan läpinäkyviä siten, että ne voidaan asettaa päällekkäin ja muodostaa näin haluttuja karttakokonaisuuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
20000
Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo

Mittakaavatason 1:20 000 merkkien selite

Tietosisältö

Hydrografia

Hydrografia-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: vakavesi, virtavesi, lähde ja vesikuoppa, koski, matalikko.

Korkeus

Korkeus-teeman kohteita ovat esimerkiksi korkeuskäyrä, vedenpinnan korkeusluku, jyrkänne, luiska ja viettoviiva.

Liikenneverkot

Liikenneverkot-teemassa kuvataan esimerkiksi lentokenttien kiitotiet, muut lentokenttäalueet, autotiet ja autoliikennealueet, rautatiet, lautat, lossit, laivaväylät ja venereitit.

Maankäyttö

Maankäyttö-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: maatalousmaa, puisto, metsämaan kasvillisuus ja muu avoin alue.

Maanpeite

Maanpeite-teemassa kuvataan maan pintamateriaaleja ja niiden hyödyntämisalueita. Kohteita ovat esimerkiksi maa-aineksen ottoalue, kallioalue, hietikko, kivikko, erilaiset suot ja vesikivikko.

Paikannimet

Paikannimet-teema sisältää Maanmittauslaitoksen paikannimistöstä Peruskarttarasteriin valitut nimet: maasto- ja asutusnimet sekä yksittäisten kohteiden nimet.

Rakennukset

Rakennukset-teema sisältää suuren joukon rakennuksen käyttötarkoituksen ja kerroslukumäärä mukaan eri kohteiksi luokiteltuja rakennuksia, kuten teollinen rakennus 1-2 krs, asuinrakennus 3-n krs ja kirkollinen rakennus.

Kuntajako

Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tienimet

Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokan-nan tiestön tie- ja katunimet.

Karttalehtijako

TM35-lehtijako.

Ylläpitotiedot

Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin maastotietokannan ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.

Maastotietokannan ajantasaisuus: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito.

Historiatiedot

Teemarasterien lähtöaineistona käytetään maastotietokantaa.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (kts.ylläpitotiedot).

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Jakeluformaatti
PNG
Jakelukanavat
Lisätiedot

Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Ei ole asetusperusteinen