Hyppää pääsisältöön

Teemarasterit

Maastotietokannan ja Maastokarttarasterisarjan (mittakaavataso 1:10 000) sisältämistä teemoista on koottu seitsemän Inspire-direktiivin edellyttämää teemakokonaisuutta eli Teemarasteria: hydrografia, korkeus, liikenneverkko, maankäyttö, maanpeite, paikannimet ja rakennukset. Näiden lisäksi Teemarasterit sisältävät myös kuntajaon, tienimet sekä karttalehtijaon omina teemoinaan.

Teemarastereita ei ole toteutettu Inspire-direktiivissä määritellyn kuvaustekniikan mukaisesti. Ne tuotetaan myöhemmin.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Teemarasterit soveltuvat käytettäväksi maankäytön suunnittelun pohjakartoissa, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa Internet-palveluissa.

Teemarasterit ovat taustoiltaan läpinäkyviä siten, että ne voidaan asettaa päällekkäin ja muodostaa näin haluttuja karttakokonaisuuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
20000
Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo

Mittakaavatason 1:20 000 merkkien selite

Tietosisältö

Hydrografia

Hydrografia-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: vakavesi, virtavesi, lähde ja vesikuoppa, koski, matalikko.

Korkeus

Korkeus-teeman kohteita ovat esimerkiksi korkeuskäyrä, vedenpinnan korkeusluku, jyrkänne, luiska ja viettoviiva.

Liikenneverkot

Liikenneverkot-teemassa kuvataan esimerkiksi lentokenttien kiitotiet, muut lentokenttäalueet, autotiet ja autoliikennealueet, rautatiet, lautat, lossit, laivaväylät ja venereitit.

Maankäyttö

Maankäyttö-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: maatalousmaa, puisto, metsämaan kasvillisuus ja muu avoin alue.

Maanpeite

Maanpeite-teemassa kuvataan maan pintamateriaaleja ja niiden hyödyntämisalueita. Kohteita ovat esimerkiksi maa-aineksen ottoalue, kallioalue, hietikko, kivikko, erilaiset suot ja vesikivikko.

Paikannimet

Paikannimet-teema sisältää Maanmittauslaitoksen paikannimistöstä Peruskarttarasteriin valitut nimet: maasto- ja asutusnimet sekä yksittäisten kohteiden nimet.

Rakennukset

Rakennukset-teema sisältää suuren joukon rakennuksen käyttötarkoituksen ja kerroslukumäärä mukaan eri kohteiksi luokiteltuja rakennuksia, kuten teollinen rakennus 1-2 krs, asuinrakennus 3-n krs ja kirkollinen rakennus.

Kuntajako

Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tienimet

Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokan-nan tiestön tie- ja katunimet.

Karttalehtijako

TM35-lehtijako.

Ylläpitotiedot

Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin maastotietokannan ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.

Maastotietokannan ajantasaisuus: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito.

Historiatiedot

Teemarasterien lähtöaineistona käytetään maastotietokantaa.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (kts.ylläpitotiedot).

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG
Jakelukanavat
Lisätiedot

Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Ei ole asetusperusteinen