Hyppää pääsisältöön

Hallinnolliset aluejaot (rasteri)

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Hallinnolliset aluejaot soveltuu käytettäväksi tausta-aineistona erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden raaka-aineena.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pikselikoko
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Esitystapa
Rasteri
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) on Suomen kuntien rajoja kuvaava aineisto. Tuote on mittakaavoissa 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000, 1:4 500 000

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/.

Ylläpitotiedot

Uudet Hallinnolliset aluejaot (rasteri) -tuotteet tehdään kalenterivuoden alussa tammikuussa kuntajakoaineiston päivittämisen jälkeen.

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) (aikaisemmin Kuntajako) on koko Suomen kattava, kuntajakoa kuvaava Maanmittauslaitoksen tuottama aineisto.

Kiinteistörekisteristä tuotetusta kuntajakoaineistosta on tuotettu yleistämätön Hallinnolliset aluejaot (rasteri) 1:10 000-tuote. Pienimittakaavaiset tuotteet tehdään yleistämällä:

1:100 000-tuote yleistetään 1:10 000 aineistosta

1:250 000-tuote yleistetään 1:100 000 aineistosta

1:1 000 0000-tuote yleistetään 1:250 000 aineistosta

1:4 500 000-tuote yleistetään 1:1 000 000 aineistosta

Näistä aineistoista tehdyt PNG -formaatin tuotteet ovat INSPIRE:n hallinnolliset yksiköt -skeeman mukaisia.

Kuntarajojen lähtöaineistona ovat kiinteistörekisterin kiinteistörajat, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Kuntarajoissa tapahtuneet muutokset siirretään kuntajakoaineistoon vuosittain kunkin vuoden alussa.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteissa on kuntien enklaavit mukana, mikäli ne sopivat tuotteen käyttömittakaavaan.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) ei sisällä rantaviivoja vaan ne on hankittava erikseen jostain muusta vastaavan mittakaavaluokan aineistosta.

Hallinnolliset aluejaot (rasteri) tuotteita on saavissa vuodesta 2012 lähtien png -formaatissa Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2015 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG
Ei ole asetusperusteinen