Hyppää pääsisältöön

Nimistö

Maanmittauslaitoksen nimistöaineisto on saatavilla rajapintapalveluina ja tiedostotuotteina. Rajapintatuotteet ja tiedostotuotteet koostuvat paikannimituotteista ja karttanimituotteista.

Paikannimituotteet sisältävät tiedot noin 800 000 nimetystä paikasta ja niiden erikielisistä nimistä. Paikan tietoja ovat muun muassa paikan tyyppi, tasosijainti ja korkeus merenpinnasta, ja nimen tietoja ovat muun muassa sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettu kirjoituasu sekä kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Paikannimituotteissa jokainen paikka ja sen nimi tai nimet ovat vain kertaalleen.

Karttanimituotteet sisältävät Maanmittauslaitoksen yhdeksään vakiokarttatuotteeseen valitut paikannimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Tietoja ovat nimen sijoittelutiedot, kuten karttatekstin vasemman alanurkan koordinaatit, tekstin suuntaus ja taivutus, sekä typografiset tiedot, kuten tekstin kirjasinlaji, -koko ja -väri. Paikan, esimerkiksi joen, nimi voi esiintyä karttanimenä useampaan kertaan samassa karttatuotteessa.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Tarkistetut ja ajantasaiset nimistötiedot palvelevat esimerkiksi viranomaisten ja median täsmällistä viestintää, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovelluksia ja niiden paikkahakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua, eri alojen tutkimusta sekä kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mikä on oikea tai suositeltu tapa kirjoittaa tietyn paikan nimi.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö

Nimistön kyselypalvelu ja nimistön tiedostotuotteet

Nimistön rajapintapalvelu on Nimistön kyselypalvelu (OGC API – Features) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api.

Nimistön kyselypalvelun (OGC API – Features) rajapintatuotteet ovat

• Paikat (Places)

• Paikannimet (Place names)

• Paikannimet, yksinkertaistettu (Place names, simple)

• Karttanimet (Map names).

Nimistön GML-tiedostotuotteet ovat ladattavissa Karttapaikan Lataa paikkatietoja -osiosta https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu/nimisto. Tuotteet vastaavat Nimistön kyselypalvelun (OGC API – Features) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api tuotteita ja skeemoja, ja yhdessä tiedostossa on aina koko maan aineisto.

Tiedostotuotteet ovat

• Paikat

• Paikannimet

• Paikannimet, yksinkertaistettu (vain OGC API Features -skeema)

• Karttanimet 1:25 000

• Karttanimet 1:50 000

• Karttanimet 1:100 000

• Karttanimet 1:250 000

• Karttanimet 1:500 000

• Karttanimet 1:1 milj.

• Karttanimet 1:2 milj.

• Karttanimet 1:4,5 milj.

• Karttanimet 1:8 milj.

Peruskartan 1:25 000 karttanimistö (Karttanimet 1:25 000) on saatavissa myös Maastotietokannan GML-nimistöelementtinä, katso Maastotietokannan osaelementit:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Maastokarttojen 1:100 000 ja 1:250 000 (Karttanimet 1:100 000 ja Karttani-met 1:250 000) ja Yleiskarttojen 1:1 milj. ja 1:4,5 milj. karttanimistöt (Kartta-nimet 1:1 milj. ja Karttanimet 1:4,5 milj.) ovat saatavissa myös osana vas-taavien karttasarjojenvektorituotteita, katso

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori.

Ylläpitotiedot

Tuotteen tiedot päivitetään joka yö.

Nimistön kyselypalvelun (OGC API Features) aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osioon Nimistön kyselypalvelun (OGC API Features) mukaiset GML-tiedostotuotteet päivitetään kolme kertaa vuodessa: tammi-, touko- ja syyskuussa.

Historiatiedot

Nimistötuotteet perustuvat Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin ja sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettuun aineistoon.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
XML/GML, GeoJSON

Nimistön käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Aineisto ja käsittely on maksutonta myös käytettäessä Nimistön kyselypalvelu (WFS) -rajapintaa, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua.

Toimitettaessa aineistoa muuten, peritään käsittelystä työaikaperusteinen maksu. Minimiveloitusaika on 15 minuuttia. Palveluun käytetyn työajan ylittäessä minimiveloitusajan maksun perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin.

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710306791
Nimistön käsittely €/ h
101,21 125,50
Ei ole asetusperusteinen