Hoppa till huvudinnehåll

Namnbestånd

Lantmäteriverkets ortnamnsprodukterna finns tillgängliga från söktjänster och filer. Söktjänstens produkter och filer består av ortnamns- och kartnamnsprodukter.

Ortnamnsprodukterna innehåller uppgifter om cirka 800 000 namngivna platser och deras namn på olika språk. Uppgifter om plats är bland andra platstyp, planläge och höjd över havet, och uppgifter om namn är bland annat dess stavning som granskats av Institutet för de inhemska språken samt språk (finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska). I ortnamnsprodukterna förekommer respektive plats och dess namn (ett eller flera) bara en gång.

Kartnamnsprodukterna innehåller de ortnamn som valts med i Lantmäteriverkets nio standardkartprodukter och uppgifter om deras kartografiska presentation. Uppgifterna omfattar namnets läge på kartan, exempelvis koordinaterna för karttextens vänstra nedre hörn, textens riktning och böjning samt typografiska uppgifter, exempelvis textens typsnitt, storlek och färg. Namnet på en plats, exempelvis en å, kan förekomma som kartnamn flera gånger i samma kartprodukt.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Kontrollerade och uppdaterade namnbeståndsuppgifter betjänar exempelvis den exakta kommunikationen mellan myndigheter och media, geokodning, geodatasystem, kartproduktion, söktjänster för ortnamn i kartappar, nationell och internationell standardisering av ortnamn, namnbeståndsplanering, forskning inom olika branscher samt alla som behöver information om vilket som är det rätta eller rekommenderade sättet att skriva namnet på en viss ort.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

Söktjänsten för namnbestånd och filerna i namnbeståndet

Gränssnittstjänsten för namnbestånd är Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) (på finska) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api.

Gränssnittsprodukterna av Söktjänsten för namnbestånd service (OGC API Features) är

• Platser

• Ortnamn

• Ortnamn, förenklad

• Kartnamn

Produkterna motsvarar produkterna och schemana i Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) (på finska) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api och i en fil finns alltid materialet över hela landet.

Produkterna är

• Platser

• Ortnamn

• Ortnamn, förenklad (endast OGC API Features schema)

• Kartnamn 1:25 000

• Kartnamn 1:50 000

• Kartnamn 1:100 000

• Kartnamn 1:250 000

• Kartnamn 1:500 000

• Kartnamn 1:1 miljon

• Kartnamn 1:2 miljon

• Kartnamn 1:4,5 miljon

• Kartnamn 1:8 miljon

Namnbeståndet i Grundkartan1:25 000 (Kartnamn 1:25 000) finns tillgänglig även som GML-namnbeståndselement i Terrängdatabasen, se Terrängdatabasens delelement (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000 (Kartnamn 1:100 000 och Kartnams 1:250 000) och i Generalkarta 1:1 000 000 och 1:4 500 000 (Kartnamn 1:1 miljon och Kartnamn 1:4,5 miljon) finns tillgänglig som en del av vektorprodukterna i motsvarande kartuppsättningar, se

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor

Upprätthållande

Uppgifterna i produkten uppdateras varje natt.

Materialet i söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) uppdateras en gång per dygn.

Till Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt GML-filerna i söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) uppdateras tre gånger per år: i januari, maj och september.

Tillkomsthistorik

Namnbeståndsprodukterna baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Materialet i registret har granskats av Institutet för de inhemska språken.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
XML/GML, GeoJSON

Hanteringsavgifter för namnbestånd

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i filnedladdningstjänsten debiteras inte heller avgifter för datamedium, hantering eller leverans. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

Vid leverans av material på annat sätt debiteras en arbetstidsbaserad avgift för hanteringen. Minimidebiteringstiden är 15 minuter. Då den arbetstid som använts för tjänsten överstiger minimidebiteringstiden bestäms den arbetstid som utgör grunden för avgiften med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd, materialhanteringsavgift (€/h)
101,21 125,50
Inte baserad på en förrättning