Hoppa till huvudinnehåll

Terrängkartserien (vektor)

Lantmäteriverkets Terrängkartserie i vektorformat är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste elementen är trafikledsnätverket, de administrativa gränserna, skyddsområden, tätorter, namnbeståndet, vattendrag, markanvändning och höjdförhållanden.

Den största skalan (1:100 000) i terrängkartserien i vektorformat produceras genom att generalisera utgående från terrängdatabasen. Terrängkartserien 1:250 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:100 000. Terrängkartserien 1:1 000 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:250 000. Terrängkartserien 1:4 500 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet i skalan 1:1 000 000. Namnbestånden har generaliserats utgående från namnbeståndet i namnbeståndsregistret till kartnamnbestånd för att passa respektive skala. Som administrativa gränser används de administrativa gränserna enligt kommunindelningen för respektive skala.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Terrängkartserien i vektorformat kan användas för produktion av andra kartprodukter, exempelvis översiktskartor eller kartor på region- eller riksnivå.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
100000
250000
1000000
4500000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Tietosisältö

Terrängkarta 1:100 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Annan terräng

• Skyddsobjekt

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska): https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M100_kohdemalli.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_100000_koodit.pdf

Terrängkarta 1:250 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Annan terräng

• Skyddsobjekt

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmo-dellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M250_kohdemalli.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_250000_koodit.pdf

Terrängkarta 1:1 000 000

Innehåller följande element:

• Trafiknät

• Ledningsförbindelser

• Byggnader och tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

• Åkrar

• Skyddsområden

• Annan terräng

• Områden för specialanvändning

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M1000_kohdemalli.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_1000000_koodit.pdf

Terrängkarta 1:4 500 000

Innehåller följande element:

• Trafiknätet

• Tätorter

• Namnbestånd

• Administrativa gränser

• Höjdförhållanden

• Vattendrag

Elementens mer exakta informationsinnehåll finns i Informationsmodellen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/05/MARA-MATI_Karttatiimi_M4500_kohdemalli.pdf

Elementens objektskoder (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/05/MARA-MATI_Karttatiimi_Maastokartta_4500000_koodit.pdf

Upprätthållande

Terrängkarta 1:100 000

Namnbeståndet, de administrativa gränserna och huvudvägarna i trafiknätet uppdateras årligen.

Andra byggda / av människan gjorda objekt uppdateras med 2–5 års mellanrum. De övriga elementen uppdateras minst vart tionde år. En noggrannare uppdateringstabell för elementen finns på adressen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/05/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Terrängkarta 1:250 000

De administrativa gränserna, namnbeståndet och huvudvägarna i trafiknätverket uppdateras årligen. Övriga objekt uppdateras med 2–10 års mellanrum. En noggrannare uppdateringstabell för elementen finns på adressen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/05/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Terrängkarta 1:1 000 000 och Terrängkarta 1:4 500 000

De administrativa gränserna, huvudvägarna i trafiknätverket och namnbeståndet uppdateras årligen. Övriga objekt uppdateras med 5 års mellanrum.

En noggrannare uppdateringstabell för elementen finns på adressen (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/05/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/05/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Tillkomsthistorik

Terrängkarta 1:100 000

Terrängkarta 1:100 000 produceras genom att generalisera utgående från Lantmäteriverkets terrängdatabas och versionen Kartnamn 1:100 000 av produkten Namnbestånd. De årliga uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning 1:100 000.

I kvalitetskontrollen av Terrängkarta 1:100 000 tillämpas Lantmäteriverkets "Kvalitetskontroll för småskaliga kartdatabaser".

Se den senaste kvalitetskontrollrapporten (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100laatutarkastus.pdf

Terrängkarta 1:250 000

Terrängkarta 1:250 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet Terrängkarta 1:100 000 och versionen Kartnamn 1:250 000 av produkten Namnbestånd. De årliga uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning 1:250 000.

I kvalitetskontrollen av Terrängkarta 1:250 000 tillämpas Lantmäteriverkets "Kvalitetskontroll för småskaliga kartdatabaser".

Se den senaste kvalitetskontrollrapporten (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/m250_laatutarkastus.pdf

Terrängkarta 1:1 000 000

Terrängkarta 1:1 000 000 produceras genom att generalisera utgående från materialet Terrängkarta 1:250 000, materialet Kartnamn av produkten Namnbestånd och materialet Kommunindelning 1:1 000 000.

Terrängkarta 1:4 500 000

Terrängkarta 1:4 500 000 produceras genom att generalisera utgående från kartmaterialet Terrängkarta 1:1 000 000, materialet Kartnamn av produkten Namnbestånd och materialet Kommunindelning 1:4 500 000.

Överensstämmelse
2010-01-07
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Format
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile

Hanteringsavgifter för terrängkartserien (vektor)

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010040
Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000, första kartbladet
92,02 114,10
77103010041
Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000, följande kartblad
15,73 19,51
77103010042
Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000, hela Finland
315,00 390,60
77103010043
Terrängkarta 1:1 000 000 och 1:4 500 000, hela Finland
110,24 136,70
Inte baserad på en förrättning