Maastokarttasarja (vektori)

Maanmittauslaitoksen vektorimuotoinen Maastokarttasarja on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Tärkeimpiä elementtejä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Vektorimuotoisen maastokarttasarjan suurimittakaavaisin taso (1:100 000) tuotetaan yleistämällä maastotietokannasta. Maastokarttasarja 1:250 000 tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistosta. Maastokarttasarja 1:1 000 000 tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistosta. Maastokarttasarja 1:4 500 000 tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistosta. Nimistöt on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi karttanimistöiksi Nimistörekisterin nimistöstä. Hallintorajoina käytetään kunkin mittakaavan Kuja (kuntajako) hallintorajoja

Vektorimuotoista maastokarttasarjaa voidaan käyttää muiden karttatuotteiden esim. lähestymiskarttojen tai seutu- ja valtakunnantasoisten karttojen valmistukseen.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Vektorimuotoista maastokarttasarjaa voidaan käyttää muiden karttatuotteiden esim. lähestymiskarttojen tai seutu- ja valtakunnantasoisten karttojen valmistukseen.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
100000
250000
1000000
4500000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Maastokartta 1:100 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Muu maasto

• Suojelukohteet

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M100_kohdemalli.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_100000_koodit.pdf

Maastokartta 1:250 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Muu maasto

• Suojelukohteet

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M250_kohdemalli.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_250000_koodit.pdf

Maastokartta 1:1 000 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Johtoyhteydet

• Rakennukset ja taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

• Pellot

• Suojelualueet

• Muu maasto

• Erityiskäyttöalueet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/M1000_kohdemalli.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_1000000_koodit.pdf

Maastokartta 1:4 500 000

Sisältää elementit:

• Liikenneverkko

• Taajamat

• Nimistö

• Hallintorajat

• Korkeussuhteet

• Vedet

Elementtien tarkempi tietosisältö löytyy tietomallista: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/05/MARA-MATI_Karttatiimi_M4500_kohdemalli.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/05/MARA-MATI_Karttatiimi_Maastokartta_4500000_koodit.pdf

Ylläpitotiedot

Maastokartta 1:100 000

Nimistöä, hallintorajoja ja liikenneverkon päätiet päivitetään vuosittain.

Muut rakennetut/ihmisen tekemät kohteet päivitetään 2-5 vuoden välein. Muiden elementtien päivitysväli on enintään 10 vuotta. Katso tarkempi elementtikohtainen päivitystaulukko.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Maastokartta 1:250 000

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein. Katso tarkempi elementtikohtainen päivitystaulukko.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Maastokartat 1:1 000 000 ja 1:4 500 000

Hallintorajoja, liikenneverkon pääteitä ja nimistöä päivitetään vuosittain. Muiden kohteiden päivitysväli on 5 vuotta.

Katso tarkemmat elementtikohtaiset päivitystaulukot.

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Historiatiedot

Maastokartta 1:100 000

Maastokartta 1:100 000 tuotetaan yleistämällä Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:100 000 aineistosta.

Maastokartta 1:100 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”

Katso viimeisin laadunhallintaraportti

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100laatutarkastus.pdf

Maastokartta 1:250 000

Maastokartta 1:250 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta 1:100 000 kartta-aineistosta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:250 000 aineistosta.

Maastokartta 1:250 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”

Katso viimeisin laadunhallintaraportti

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/m250_laatutarkastus.pdf

Maastokartta 1:1 000 000

Maastokartta 1:1 000 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta 1:250 000 kartta-aineistosta, Nimistö -tuotteen Karttanimet -aineistosta ja Kuntajako 1:1 000 000 aineistosta.

Maastokartta 1:4 500 000

Maastokartta 1:4 500 000 tuotetaan yleistämällä Maastokartta 1:1 000 000 kartta-aineistosta, Nimistö -tuotteen Karttanimet -aineistosta ja Kuntajako 1:4 500 000 aineistosta.

Sääntöjenmukaisuus
2010-01-07

Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Maastokarttasarjan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan karttalehtien perusteella rajatuissa osissa.

VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttasarjaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Maastokarttasarjan laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
Mapinfo MIF/MID
ESRI Shapefile

Maastokarttasarja (vektori)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010040
Maastokartta 1: 100 000 ja 1:250 000 ensimmäinen karttalehti
89,27 110,70
77103010041
Maastokartta 1:100 000 ja 1:250 000 seuraavat karttalehdet
15,73 19,50
77103010042
Maastokartta 1:100 000 ja 1:250 000 - koko Suomi
315,00 390,60
77103010043
Maastokartta 1:1 000 000 ja 1:4 500 000 - koko Suomi
110,24 136,70
Ei ole asetusperusteinen