Hyppää pääsisältöön

Maastokartta (rasteri)

Maastokartta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä elementtejä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokartan tarkemmat tasot käsittävät samat karttakohteet ja karttamerkit samoin kuvattuina kuin tutussa peruskartassa. Peruskarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa.

Siirryttäessä maastokartan yleispiirteisempiin kartta-aineistoihin, esitettävien kohteiden ja karttamerkkien määrä ja esitystapa muuttuvat. Yleistetyt pienimittakaavaiset maastokarttarasterit soveltuvat lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Maastokartan suurimittakaavaiset kartta-aineistot soveltuvat käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa.

Pienimittakaavaiset kartta-aineistot soveltuvat lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
10000
50000
100000
250000
500000
1000000
2000000
4500000
8000000
Pikselikoko
1 m
4 m
8 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo

Mittakaavatason 1:10 000 merkkien selite

Mittakaavatason 1:100 000 merkkien selite

Mittakaavatason 1:250 000 merkkien selite

Tietosisältö

Peruskarttarasteri 1:10 000

Painoväri, pehmennetty:

Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Painoväri, ei pehmennystä:

Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa ei ole käytetty pehmennystä.

Taustaväri korkeuskäyrillä, pehmennetty:

Versio on tarkoitettu taustakartaksi erilaisiin esityksiin. Sen väritystä on vaalennettu siten, että kaikkialta muualta paitsi vesistä, pelloilta, korkeuskäyristä ja -luvuista, syvyyskäyristä ja -luvuista, syvyyspisteistä, hallintorajoista sekä luonnonsuojelu- ja erityisalueen rajoista on poistettu muut värit kuin musta (tai harmaa). Pellot on esitetty painoväriversiota vaaleammalla keltaisella ja suot viivarastereilla. Soista on lisäksi yhdistetty vaikeakulkuisista puuton ja metsäinen suo sekä helppokulkuisista puuton ja metsäinen suo. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasteri 1:50 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Kartan värit ovat samat kuin painetussa Maastokartassa

Maastokarttarasterin 1:50 000 kohteet on esitetty Maastotietokannan kohdemallissa:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Maastokarttarasteri 1:100 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Kartan värit ovat samat kuin painetussa Maastokartassa.

Maastokarttarasterissa 1:100 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_kuvattavat_kohteet_1.pdf

Maastokarttarasteri 1:250 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:250 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_kuvattavat_kohteet_0.pdf

Maastokarttarasteri 1:500 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:500 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_500000_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:1 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:1 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_1milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:2 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:2 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_2milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:4 500 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:4 500 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_45milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf.

Maastokarttarasteri 1:8 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:8 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_8milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Ylläpitotiedot

1:10 000 (peruskartta) ja 1:50 000 tuotteiden tiedot päivittyvät n. 2-3 kolmen päivän viiveellä siitä, kun aineisto on päivitetty Maastotietokantaan (ks. tuotekuvaus Maastotietokanta).

1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 ja 1:1 000 000 tuotteet julkaistaan kerran vuodessa heinäkuussa. Hallintorajat, suojelualueet, ampuma-alueet, suoja-alueet päivitetään vuosittain. Tiestö 1-2 vuoden välein. Ihmisen toiminnan maastoalueet 2 vuoden välein. Muut karttatasot 2-10 vuoden välein. Tuotteiden kaikkien karttatasojen ajantasatilanne ylläpitotaulukoissa:

Maastokartta 1:100 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Maastokartta 1:250 000 ylläpito

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Maastokartta 1:1 000 000 ylläpitotaulukko kuvaa Maastokartta 1:500 000 ja Maastokartta 1:1 000 000 ylläpidon https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1:8 000 000 tuotteet julkaistaan kerran vuodessa heinäkuussa. Hallintorajat päivitetään vuosittain. Tiestö 1-2 vuoden välein. Muut karttatasot 2-10 vuoden välein. Tuotteiden kaikkien karttatasojen ajantasatilanne ylläpitotaulukossa:

Maastokartta 1:4 500 000 ylläpitotaulukko kuvaa Maastokartta 1:2 000 000, Maastokartta 1:4 500 000 ja Maastokartta 1:8 000 000 ylläpidon

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Nimistö päivittyy WMS ja WMTS rajapintojen rastereissa 1-2 vuorokauden välein.

Tuotteet ovat saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ja rajapintapalveluista ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Peruskarttarasteri 1:10 000 ja Maastokarttarasteri 1:50 000 tuotetaan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Katso maastotietokannan tuotekuvaus http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0

Maastokarttarasterit 1:100 000 ja 1:250 000 tuotetaan vektorimuotoisista aineistoista: Maastokartta 1:100 000 ja Maastokartta 1:250 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttarasteri 1:500 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:1 000 000

Maastokarttarasteri 1:1 000 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:1 000 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttarasterit 1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1:8 000 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:4 500 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttasarjan mittakaavatasojen ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (katso mittakaavatasokohtaiset tietosisällöt ja ylläpitotiedot).

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttaan (rasteri). Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Väylävirastolla on tekijänoikeus Maastokartan (rasteri) laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokartan (rasteri) laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG

Maastokartta (rasteri) käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010050
Maastokartta (rasteri) - ensimmäinen karttalehti
101,21 125,50
77103010051
Maastokartta (rasteri) - seuraavat karttalehdet
17,34 21,50
77103010052
Maastokartta (rasteri) 1:50 000 ja 1: 100 000 - koko Suomi
184,76 229,10
77103010053
Maastokartta (rasteri) 1: 250 000, 1:500 000 ja 1:1 000 000 - Koko Suomi
121,29 150,40
77103010054
Peruskarttarasteri koko Suomi – värillinen 1:10 000
577,50 716,10
77103010057
Maastokartta (rasteri) 1:4 500 000 ja 1:8 000 000
63,55 78,80
Ei ole asetusperusteinen