Hoppa till huvudinnehåll

Terrängkarta (raster)

Terrängkartan är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De mest centrala elementen i serien är trafikledsnätverket, byggnader och konstruktioner, namnbestånd, vattendrag, markanvändning och höjdförhållanden.

De mer exakta nivåerna i Terrängkartan omfattar samma kartobjekt och karttecken beskrivna på samma sätt som i den bekanta grundkartan. Grundkarta raster lämpar sig att användas bl.a. som baskarta för planering av markanvändningen, för utflykts- och friluftsanvändning i mobilapparater samt i olika internettjänster som anknyter till naturen.

När man övergår till de mer allmänna kartmaterialen i Terrängkartan, ändras objektens och kartmärkenas antal och återgivningssätt. De generaliserade småskaliga terrängkartorna raster lämpar sig för översiktskartor i exempelvis mobila enheter eller i internettjänster.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

De storskaliga kartmaterialen i Terrängkartan lämpar sig lämpar sig att användas bl.a. som baskarta för planering av markanvändningen, för utflykts- och friluftsanvändning i mobila enheter samt i olika internettjänster som anknyter till naturen.

De småskaliga kartmaterialen lämpar sig för översiktskartor i exempelvis mobila enheter eller i internettjänster.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Skala
10000
50000
100000
250000
500000
1000000
2000000
4500000
8000000
Pixelstorlek
1 m
4 m
8 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Rumslig representation
Raster
Förteckningen

Karttecken och definitioner i skala 1:10 000

Karttecken och definitioner i skala 1:100 000

Karttecken och definitioner i skala 1:250 000

Informationsinnehåll

Grundkarta raster 1:10 000

Tryckfärg, med kantutjämning:

Tryckfärgversionen har samma färger som den tryckta Grundkartan. Kantutjämning har använts på bilden.

Tryckfärg, utan kantutjämning:

Tryckfärgversionen har samma färger som den tryckta Grundkartan. Kantutjämning har inte använts på bilden.

Bakgrundsfärg med höjdkurvor, med kantutjämning:

Denna version är avsedd att användas som bakgrundskarta i olika presentationer. Dess färger har gjorts ljusare så att alla andra element förutom vattendrag, åkrar, höjdkurvor och höjdsiffror, djupkurvor och djupsiffror, djuppunkter, administrativa gränser och naturskydds- och specialområdesgränser saknar andra färger än svart (eller grå). Åkrarna visas med ljusare gul färg jämfört med tryckfärgversionen. Myrmarkerna har markerats med linjeraster. Dessutom har man gällande myrmarker kombinerat oländiga myrmarker med och utan trädbestånd med varandra samt på motsvarande sätt lättgångna myrmarker med och utan trädbestånd med varandra. Kantutjämning har använts på bilden.

Terrängkarta raster 1:50 000

Kantutjämning har använts på bilden.

Färgerna på kartan är de samma som på den tryckta Terrängkartan.

Objekten på Terrängkarta raster 1:50 000 finns i Terrängdatabasens objektmodell (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Terrängkarta raster 1:100 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Färgerna på kartan är de samma som på den tryckta Terrängkartan.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:100 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_kuvattavat_kohteet_1.pdf

Terrängkarta raster 1:250 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:250 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_kuvattavat_kohteet_0.pdf

Terrängkarta raster 1:500 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:500 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_500000_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Terrängkarta raster 1:1 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:1 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_1milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Terrängkarta raster 1:2 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:2 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_2milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Terrängkarta raster 1:4 500 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:4 500 000 visas i bilagan (på finska:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_45milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf.

Terrängkarta raster 1:8 000 000

Kantutjämning har använts på kartbilden.

Objekten som beskrivs i Terrängkarta raster 1:8 000 000 visas i bilagan (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_8milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Upprätthållande

Uppgifterna i produkterna i skalorna 1:10 000 (grundkarta) och 1:50 000 uppdateras med 2–3 dagars dröjsmål efter att materialet har uppdaterats i Terrängdatabasen (se produktbeskrivningen Terrängdatabasen).

Produkterna i skalorna 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 och 1:1 000 000 publiceras en gång om året i juli. Administrativa gränser, naturskyddsområden, skjutområden och skyddsområden uppdateras årligen. Vägnätet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Områden för människans handlingar uppdateras med 2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Tidsenligheten för produkternas samtliga kartlager syns i underhållstabellerna:

Underhållet av Terrängkarta 1:100 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:250 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Underhållstabellen för Terrängkarta 1:1 000 000 visar underhållet av Terrängkarta 1:500 000 och Terrängkarta 1:1 000 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

Produkterna i skalorna 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000 publiceras en gång om året i juli. Administrativa gränser uppdateras årligen. Vägnätet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Tidsenligheten för produkternas samtliga kartlager syns i underhållstabellen:

Underhållstabellen för Terrängkarta 1:4 500 000 visar underhållet av Terrängkarta 1:2 000 000, Terrängkarta 1:4 500 000 och Terrängkarta 1:8 000 000

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Namnbeståndet uppdateras i WMS- och WMTS-gränssnittens raster med 1‒2 års mellanrum.

Produkter finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Grundkarta raster 1:10 000 och Terrängkarta raster 1:50 000 produceras utgående från Lantmäteriverkets terrängdatabas. Se Terrängdatabasens produktbeskrivning http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangdatabas

Terrängkarta raster 1:100 000 och 1:250 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:100 000 och Terrängkarta 1:250 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor

Terrängkarta raster 1:500 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:1 00 000

Terrängkarta raster 1:1 000 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:1 000 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor

Terrängkarta raster 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000 produceras utgående från material i vektorformat: Terrängkarta 1:4 500 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor

Tidsenligheten i Terrängkartseriens skalor varierar beroende på objektet (se informationsinnehåll och upprätthållande).

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Terrängkarta (raster). Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Trafikledsverket och Finlands miljöcentral äger upphovsrätten till den ledinformation som använts vid upprättandet av Terrängkarta (raster). Dessutom äger Finlands miljöcentral upphovsrätten till de batymetriuppgifter som använts vid upprättandet av Terrängkarta (raster). Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
PNG

Hanteringsavgifter för Terrängkarta (raster)

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010050
Terrängkarta (raster) första kartbladet
101,21 125,50
77103010051
Terrängkarta (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010052
Terrängkarta (raster) 1:50000 och 1:100 000, hela Finland
184,76 229,10
77103010053
Terrängkarta (raster) 1:250 000 och 1:500 000 och 1:1000 000 hela Finland
121,29 150,40
77103010054
Grundkarta raster, hela Finland – i färg 1:10 000
577,50 716,10
77103010057
Terrängkarta (raster) 1:4 500 000 och 1:8 000 000
63,55 78,80
Inte baserad på en förrättning