Hyppää pääsisältöön

Kiinteistörekisterikartta (vektori)

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Tuote on avointa aineistoa.

Kiinteistöihin liittyviä muita ominaisuustietoja on kiinteistörekisterissä. Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Kiinteistörekisterikarttaa tarvitaan esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, kaavoituksessa, kiinteistökaupoissa, metsäsuunnitelmissa, muiden tietojen pohjakarttana sekä karttapalveluissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
5000
Esitystapa
Vektori
Ylläpitotiedot

Kiinteistörekisterin tiedot päivitetään joka yö. Rekisteriin tehdyt muutokset päivittyvät tuotteelle rekisteröinnin jälkeen.

Rajapintapalveluissa (ks. Hankinta- ja lisätiedot) rekisteriin tehdyt muutokset päivittyvät tuotteelle rekisteröinnin jälkeen.

Rekisteriin tehdyt muutokset päivittyvät Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiossa tuotteelle kolme kertaa viikossa.

Historiatiedot

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie.

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurimittakaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan (vektori) rajoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajamerkeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Lisätietoa, selvitys Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuudesta. https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kiinteistörekisterikarttaan. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
XML/GML
ESRI Shapefile
MVT Mapbox Vector Tiles
Ei ole asetusperusteinen