Hyppää pääsisältöön

Nimistö

Maanmittauslaitoksen nimistöaineisto on saatavilla rajapintapalveluina ja tiedostotuotteina. Rajapintatuotteet ja tiedostotuotteet koostuvat paikannimituotteista ja karttanimituotteista.

Paikannimituotteet sisältävät tiedot noin 800 000 nimetystä paikasta ja niiden erikielisistä nimistä. Paikan tietoja ovat muun muassa paikan tyyppi, tasosijainti ja korkeus merenpinnasta, ja nimen tietoja ovat muun muassa sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettu kirjoituasu sekä kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Paikannimituotteissa jokainen paikka ja sen nimi tai nimet ovat vain kertaalleen.

Karttanimituotteet sisältävät Maanmittauslaitoksen yhdeksään vakiokarttatuotteeseen valitut paikannimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Tietoja ovat nimen sijoittelutiedot, kuten karttatekstin vasemman alanurkan koordinaatit, tekstin suuntaus ja taivutus, sekä typografiset tiedot, kuten tekstin kirjasinlaji, -koko ja -väri. Paikan, esimerkiksi joen, nimi voi esiintyä karttanimenä useampaan kertaan samassa karttatuotteessa.

Käyttötarkoitus:

Tarkistetut ja ajantasaiset nimistötiedot palvelevat esimerkiksi viranomaisten ja median täsmällistä viestintää, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovelluksia ja niiden paikkahakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua, eri alojen tutkimusta sekä kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mikä on oikea tai suositeltu tapa kirjoittaa tietyn paikan nimi.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö

Nimistön WFS ja OGC API Features -palvelut sekä tiedostot

Nimistön rajapintapalveluita ovat Nimistön kyselypalvelu (WFS) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-wfs ja Nimistön ky-selypalvelu (OGC API – Features) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api

Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteet ovat

• Paikat

• Paikannimet

• Karttanimet.

Nimistön kyselypalvelun (OGC API – Features) rajapintatuotteet ovat

• Paikat (Places)

• Paikannimet (Place names)

• Paikannimet, yksinkertaistettu (Place names, simple)

• Karttanimet (Map names).

Nimistön GML-tiedostotuotteet ovat ladattavissa Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu . Tuotteet vastaavat Nimistön kyselypalvelun (WFS tai OGC API Features) tuotteita ja niiden skeemoja, ja yhdessä tiedostossa on aina koko maan aineisto. WFS-tuotteet poistuvat palvelusta toukokuussa 2022.

Tuotteet ovat

• Paikat

• Paikannimet

• Paikannimet, yksinkertaistettu (vain OGC API Features -skeema)

• Karttanimet 1:25 000

• Karttanimet 1:50 000

• Karttanimet 1:100 000

• Karttanimet 1:250 000

• Karttanimet 1:500 000

• Karttanimet 1:1 milj.

• Karttanimet 1:2 milj.

• Karttanimet 1:4,5 milj.

• Karttanimet 1:8 milj.

Peruskartan 1:25 000 karttanimistö (Karttanimet 1:25 000) on saatavissa myös Maastotietokannan GML-nimistöelementtinä, katso Maastotietokannan osaelementit:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Maastokarttojen 1:100 000 ja 1:250 000 (Karttanimet 1:100 000 ja Karttani-met 1:250 000) ja Yleiskarttojen 1:1 milj. ja 1:4,5 milj. karttanimistöt (Kartta-nimet 1:1 milj. ja Karttanimet 1:4,5 milj.) ovat saatavissa myös osana vas-taavien karttasarjojenvektorituotteita, katso

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori .

Ylläpitotiedot

Sekä Nimistön kyselypalvelun (WFS) että Nimistön kyselypalvelun (OGC API Features) aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Avoimien aineistojen tiedostopalvelun Nimistön GML-tiedostotuotteet päivitetään kolme kertaa vuodessa: tammi-, touko- ja syyskuussa.

Historiatiedot

Nimistötuotteet perustuvat Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin ja sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettuun aineistoon.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

Sääntöjenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
XML/GML, GeoJSON

Nimistön käsittelymaksut

Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot   -sivuston kautta. Aineisto ja käsittely on maksutonta myös käytettäessä Nimistön kyselypalvelu (WFS) -rajapintaa, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua.

Toimitettaessa aineistoa muuten, peritään käsittelystä työaikaperusteinen maksu. Minimiveloitusaika on 15 minuuttia.

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710306791
Nimistön käsittely €/ h
92,02 114,10

Nimistön kyselypalvelu (WFS)

Uusia sopimuksia ei enää tehdä.

Käsittely on maksutonta, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua. Jos hakumäärä ylittää 300 hakua / vuorokausi toistuvasti, velotaan palvelun ylläpidosta taulukon mukainen maksu.

Aineisto on maksutonta. Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 220 € / vuosi (272,80 € / vuosi, sis. ALV 24 %). Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24%
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2105
Nimistö-WFS minimimaksu
220,00 272,80
Ei ole asetusperusteinen