Nimistö

Nimistön GML-tiedostotuotteet koostuvat paikannimituotteista ja karttanimituotteista.

Paikannimituotteet sisältävät tiedot noin 800 000 nimetystä paikasta ja niiden erikielisistä nimistä. Paikan tietoja ovat muun muassa paikan tyyppi, tasosijainti ja korkeus merenpinnasta, ja nimen tietoja ovat muun muassa sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettu kirjoituasu sekä kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Paikannimituotteissa jokainen paikka ja sen nimi tai nimet ovat vain kertaalleen.

Karttanimituotteet sisältävät Maanmittauslaitoksen yhdeksään vakiokarttatuotteeseen valitut paikannimet ja niiden kartografisen esittämisen tiedot. Tietoja ovat nimen sijoittelutiedot, kuten karttatekstin vasemman alanurkan koordinaatit, tekstin suuntaus ja taivutus, sekä typografiset tiedot, kuten tekstin kirjasinlaji, -koko ja -väri. Paikan, esimerkiksi joen, nimi voi esiintyä karttanimenä useampaan kertaan samassa karttatuotteessa.

Nimistön tiedostotuotteet ovat GML-tiedostoja, joiden sisältö vastaa Nimistön kyselypalvelun (WFS) rajapintatuotteita. Yhdessä tiedostossa on aina koko maan aineisto. Paikannimituotteita on kaksi (Paikat ja Paikannimet) ja karttanimituotteita yhdeksän, yksi kutakin karttatuotetta (karttamittakaavaa) kohti.

Nimistötuotteet ovat ladattavissa Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta/.

Käyttötarkoitus:

Tarkistetut ja ajantasaiset nimistötiedot palvelevat esimerkiksi viranomaisten ja median täsmällistä viestintää, geokoodausta, paikkatietojärjestelmiä, karttatuotantoa, karttasovelluksia ja niiden paikkahakuja, paikannimien kansallista ja kansainvälistä standardointia, nimistönsuunnittelua, eri alojen tutkimusta sekä kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mikä on oikea tai suositeltu tapa kirjoittaa tietyn paikan nimi.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pelkkä geometria
Tietosisältö

Nimistön WFS-palvelu ja tiedostot

Nimistön GML-tiedostojen tietosisältö vastaa Nimistön kyselypalve-lun (WFS) kolmen rajapintatuotteen, Paikat, Paikannimet ja Kartta-nimet tietosisältöä ja XML-skeemaa. Jokaisen tuotteen mukana toi-mitetaan tuotteen skeema ja tuotteessa käytettyjen koodien selitteet omina XML-tiedostoinaan.

GML-tiedostotuotteiden asiakas- ja tekninen dokumentaatio on sama kuin Nimistön kyselypalvelun (WFS) vastaava, katso http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-3.

Nimistön GML-tiedostotuotteet:

Paikat (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)

Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet. Tietosisisältö vastaa tuo-tetta Paikannimet, mutta tietorakenne on erilainen.

Paikannimet (n. 800 000 paikkaa ja nimeä)

Paikannimirekisterin kaikki paikat ja nimet. Tietosisisältö vastaa tuo-tetta Paikat, mutta tietorakenne on erilainen.

Karttanimet 1:25 000 (n. 800 000 nimeä)

Peruskartan nimistö. Saatavissa myös Maastotietokannan GML-nimistöelementtinä, katso Maastotietokannan osaelementit:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Karttanimet 1:50 000 (n. 360 000 nimeä)

Maastokartan 1:50 000 nimistö.

Karttanimet 1:100 000 (n. 170 000 nimeä)

Maastokartan 1:100 000 nimistö. Saatavissa myös osana Maasto-kartta 1:100 000 -tuotetta, katso

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet

Karttanimet 1:250 000 (n. 45 000 nimeä)

Maastokartan 1:250 000 nimistö. Saatavissa myös osana Maasto-kartta 1:250 000 -tuotetta, katso

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet

Karttanimet 1:500 000 (n. 10 500 nimeä)

Maastokartan 1:500 000 nimistö.

Karttanimet 1:1 milj. (n. 2 600 nimeä)

Yleiskartan 1:1 milj. nimistö. Saatavissa myös osana Yleiskartta 1:1 milj. -tuotetta, katso

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet

Karttanimet 1:2 milj. (n. 700 nimeä)

Yleiskartan 1:2 milj. nimistö.

Karttanimet 1:4,5 milj. (n. 250 nimeä)

Yleiskartan 1:4,5 milj. nimistö. Saatavissa myös osana Yleiskartta 1:4,5 milj. -tuotetta, katso

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet

Karttanimet 1:8 milj. (n. 30 nimeä)

Yleiskartan 1:8 milj. nimistö.

Ylläpitotiedot

Nimistön kyselypalvelun (WFS) aineisto päivittyy viikon välein. Avoimien aineistojen tiedostopalvelun Nimistön GML-tiedostotuotteet päivitetään kolme kertaa vuodessa: tammi-, touko- ja syyskuussa.

Historiatiedot

Nimistötuotteet perustuvat Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin ja sen Kotimaisten kielten keskuksessa tarkistettuun aineistoon.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

Sääntöjenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
zip-pakattu XML/GML

Nimistö

Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot   -sivuston kautta. Aineisto ja käsittely on maksutonta myös käytettäessä Nimistön kyselypalvelu (WFS) -rajapintaa, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua.

Toimitettaessa aineistoa muuten, peritään käsittelystä työaikaperusteinen maksu. Minimiveloitusaika on 15 minuuttia.

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710306791
Nimistön käsittely €/ h
92,02 114,10

Nimistön kyselypalvelu (WFS)

 Käsittely on maksutonta, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua. Jos hakumäärä ylittää 300 hakua / vuorokausi toistuvasti, velotaan palvelun ylläpidosta taulukon mukainen maksu.

Aineisto on maksutonta. Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Minimimaksu on 200 € / vuosi (248 € / vuosi, sis. ALV 24 %). Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24%
20 000 200,00 € 248,00 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2105
Nimistö-WFS minimimaksu
200,00 248,00
Ei ole asetusperusteinen