Hyppää pääsisältöön

Näin toteutat katselupalvelun

Katselupalvelu (View Service) on rajapintapalvelu, jonka avulla paikkatietoaineistoa voi katsella karttakuvina. Katselun lisäksi katselupalvelu mahdollistaa vähintään kartan vierityksen, katselumittakaavan muuttamisen, paikkatietojen esittämisen päällekkäin sekä palvelua ja aineistoa kuvaavan metatiedon katselun. Palvelu voi myös tukea karttaa klikattaessa haettavan selitetiedon näyttämistä.

Paikkatietoaineistojen tuottajat asettavat aineistonsa saataville katselupalveluun. Katselupalvelu voi olla tekniseltä toteutukseltaan Web Map Service (WMS) tai Web Map Tile Service (WMTS) -rajapintapalvelu. Open Geospatial Consortium (OGC) on luonut molempien toteuttamista helpottavat standardit. WMTS-katselupalvelu tarjoaa suorituskyvyn parantamiseksi valmiiksi tuotettuja rasterimuotoisia kuvia, ja mahdollistaa samat toiminnot kuin WMS-palvelu.

Aineiston katselu onnistuu ohjelmistolla, joka osaa lähettää rajapintapalveluun WMS- tai WMTS-standardin mukaisia kyselyitä. Esimerkiksi Paikkatietoikkunaan karttatasot haetaan WMS-rajapintojen kautta eri organisaatioiden omilta palvelimilta.

WMS-katselupalvelun toteutusta on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Katselupalvelun toteutus INSPIRE:n mukaisesti”.

 

OGC katselupalvelu esimerkkipyyntö

Kuva. Esimerkki WMS-palveluun tehtävästä karttakuvan palauttavasta GetMap-kyselystä. (Lähde: OGC)

Katselupalvelun toteutus INSPIREn mukaisesti

Katselupalvelun toteutusta suunnitellessasi voit tutustua Maanmittauslaitoksen ohjevideoon:

Kansallinen ohjeistus katselupalvelujen laatimisesta on koottu JHS 180 -suositukseen "Paikkatiedon sisältöpalvelut".

JHS 180 -suositus perustuu INSPIRE-direktiivin tekniseen ohjeeseen (versio 3.11) katselupalvelujen toteuttamisesta. Se laajentaa OGC-standardia katselupalvelujen (WMS) toteuttamisesta seuraavilla lisäyksillä:

 1. INSPIRE-skeemalaajennokset. Dokumentin alussa on määriteltävä INSPIRE-nimiavaruus ja skeemojen sijainti.
 2. WMS-rajapinnan kielituen ilmaiseminen INSPIRE-skeemalaajennosten avulla
 3. Karttatasojen nimeäminen ja ryhmittely
 4. Viittaukset WMS-palvelun metatietoihin ja sen karttatasoissa esitettyjen aineistojen metatietoihin
 5. Koordinaattijärjestelmätuki
 6. Muut tekniset vaatimukset: PNG/GIF-tuki
 7. Palvelun tietosisältö tarjottava sellaisenaan
 8. Suorituskykyvaatimukset (riittävä saatavuus)

Lisäykset WMS-standardiin on kuvattu tarkemmin JHS 180 -suosituksen liitteessä 1.

Eri tapoja toteuttaa katselupalvelu

Katselupalvelun toteuttamiseen on kolme eri ratkaisumallia:

 1. Käytä olemassa olevia kaupallisia tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
 2. Osta katselupalvelun toteutus paikkatietoratkaisuja tuottavalta konsulttiyritykseltä.
 3. Koodaa itse vain, jos et löydä muuta ratkaisua.

Kun teet päätöksen katselupalvelun toteuttamisratkaisusta:

 • Varmista ratkaisun INSPIRE-yhteensopivuus.
 • Kysy muiden organisaatioiden kokemuksia eri lähestymistavoista.

Katselupalvelun käyttäminen

Aineiston katselu onnistuu ohjelmistolla, joka osaa lähettää rajapintapalveluun WMS- tai WMTS-standardin mukaisia kyselyitä.

Maanmittauslaitoksen WMS-katselupalveluiden käyttöä on ohjeistettu täällä.

Lisätietoja