Hyppää pääsisältöön

Näin toteutat katselupalvelun

Eri tapoja toteuttaa katselupalvelu

Katselupalvelun toteuttamiseen on kolme eri ratkaisumallia:

 1. Käytä olemassa olevia kaupallisia tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
 2. Osta katselupalvelun toteutus paikkatietoratkaisuja tuottavalta konsulttiyritykseltä.
 3. Koodaa itse vain, jos et löydä muuta ratkaisua.

Kun teet päätöksen katselupalvelun toteuttamisratkaisusta:

 • Varmista ratkaisun INSPIRE-yhteensopivuus.
 • Kysy muiden organisaatioiden kokemuksia eri lähestymistavoista.

Katselupalvelun toteutus INSPIREn mukaisesti

Kansallinen ohjeistus katselupalvelujen laatimisesta on koottu JHS 180 -suositukseen "Paikkatiedon sisältöpalvelut". JHS 180 -suositus perustuu INSPIRE-direktiivin tekniseen ohjeeseen katselupalvelujen toteuttamisesta. Se laajentaa OGC-standardia katselupalvelujen (WMS) toteuttamisesta seuraavilla lisäyksillä:

 1. INSPIRE-skeemalaajennokset. Dokumentin alussa on määriteltävä INSPIRE-nimiavaruus ja skeemojen sijainti.
 2. WMS-rajapinnan kielituen ilmaiseminen INSPIRE-skeemalaajennosten avulla
 3. Karttatasojen nimeäminen ja ryhmittely
 4. Viittaukset WMS-palvelun metatietoihin ja sen karttatasoissa esitettyjen aineistojen metatietoihin
 5. Koordinaattijärjestelmätuki
 6. Muut tekniset vaatimukset: PNG/GIF-tuki
 7. Palvelun tietosisältö tarjottava sellaisenaan
 8. Suorituskykyvaatimukset (riittävä saatavuus)

Lisäykset WMS-standardiin on kuvattu tarkemmin JHS 180 -suosituksen liitteessä 1.

OGC katselupalvelu esimerkkipyyntö

Kuva. Esimerkki WMS-palveluun tehtävästä karttakuvan palauttavasta GetMap-kyselystä. (Lähde: OGC)

Lisätietoja