Hyppää pääsisältöön

Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta on saatavilla tietoja rakennuksista ja rakennusten osista. Rakennuksille ei toistaiseksi olla lisätty ominaisuustietoja.

Rakennustiedot ovat Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) tallennettuja kuntien ja Maanmittauslaitoksen rakennustietoja.

Rakennustietojen ajantasaisuus on vähintään kansallisen ilmakuvausohjelman mukainen. Lisäksi rakennusaineistoa ajantasaistetaan kuntien toimittamilla aineistoilla ja vihjetietojen avulla parhaassa tapauksessa sitä mukaa, kun tietoja ja vihjeitä toimitetaan kunnista.

Rakennustietoja voidaan sisällyttää erilaisiin taustakarttoihin tai maastokarttoihin. Lisäksi rakennustietoja olisi mahdollista käyttää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, rakentamisen suunnittelussa, kiinteistöveron määrittelyssä, kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä..

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Rakennuksia esitettynä kartalla.
Kuvassa Rakennusten kyselypalvelun kautta on haettu rakennukset kartalle ja visualisoitu keltaisella värillä.

Palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

  • rakennukset
  • rakennusten osat

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Avointa rajapintayhteyttä voi käyttää vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen.  Lue lisää API-avaimen luomisesta ja API-avaimen käytöstä.

Rajapintaa voit käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Palveluosoite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla

Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Palvelun kautta saat käyttöösi Väestötietojärjestelmän rakennustietoja.

Lue lisää

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 

Lue lisää

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Palvelun kautta saat sovellukseesi maasto- ja taustakartat, ortokuvat sekä kiinteistörajat.

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?