Hyppää pääsisältöön

Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta on saatavilla tietoja rakennuksista. Rakennuksille ei toistaiseksi olla lisätty ominaisuustietoja. Osalle rakennuksista on tallennettu kuitenkin pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT). Tieto pysyvän rakennustunnuksen tallentamisesta näkyy Tuotannon tilannekartalta.

Rakennusten kyselypalvelusta on saatavilla kuntien ja Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan (MTK) rakennustietoja​​ koko maasta. Aineisto sisältää rakennusten aluegeometriat, joiden pohjapinta-ala on yli 10 m2. Maastotietokannan rakennusten ominaisuustiedot eivät ole virallisia rakennusrekisteritietoja. Viralliset väestötietojärjestelmän rakennusrekisteritiedot voidaan liittää kohteille Rakennustietojen kyselypalvelusta (WFS)Katso ohjeet aineistojen tietosisältöjen eroihin ja tietojen yhdistämisen mahdollisuuksiin QGISsissä.

Maastotietokannan rakennusten ajantasaisuus noudattaa kansallisen ilmakuvausohjelman sykliä, eli rakennukset ajantasaistetaan kolmen vuoden välein pohjoisinta lappia lukuun ottamatta. Aineisto on ajantasaisempaa niillä alueilla, joiden kartoittamiseen saadaan ajantasaista rakennustietoa kunnista tai muusta lähteestä.

Rakennusten kyselypalvelun rakennustietoja voidaan sisällyttää erilaisiin taustakarttoihin tai maastokarttoihin. Lisäksi rakennustietoja olisi mahdollista käyttää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, rakentamisen suunnittelussa, kiinteistöveron määrittelyssä tai kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä..

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Rakennuksia esitettynä kartalla.
Kuvassa Rakennusten kyselypalvelun kautta on haettu rakennukset kartalle ja visualisoitu keltaisella värillä.

Palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

  • rakennukset
  • rakennusten osat

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Avointa rajapintayhteyttä voi käyttää vapaasti, eikä palvelussa ole käyttömäärärajoituksia, mutta palvelujen käyttö vaati käyttäjäkohtaisen API-avaimen.  Lue lisää API-avaimen luomisesta ja API-avaimen käytöstä.

Rajapintaa voit käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia.

Palveluosoite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla

Tutustu myös näihin

Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Palvelun kautta saat käyttöösi Väestötietojärjestelmän rakennustietoja.

Lue lisää

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 

Lue lisää

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Palvelun kautta saat sovellukseesi maasto- ja taustakartat, ortokuvat sekä kiinteistörajat.

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?