Hyppää pääsisältöön

Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Tämä palvelu on poistumassa käytöstä keväällä 2025, lue lisää palvelutiedotteestamme.

Palvelun kautta voit saada käyttöösi Väestötietojärjestelmän rakennustietoja. Rakennukset on kuvattu pistemäisinä kohteina. Palvelusta voi kysellä rakennuksien tunnistetietoja, ominaisuustietoja sekä omistajatietoja (vain viranomaisille). Väestötietojärjestelmän rakennustiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, jotka johtuvat muun muassa tietojen keruun historiasta. Tiedot päivittyvät palveluun n. viikon välein.

Tarkempi aineiston kuvaus Digi- ja väestötietoviraston sivulla.

Kohteille voidaan liittää Maastotietokannan rakennusten aluegeometriat Rakennusten kyselypalvelun (OGC API Features) kautta. Katso ohjeet aineistojen tietosisältöjen eroihin ja tietojen yhdistämisen mahdollisuuksiin QGISsissä.

Rakennustietoja voidaan käyttää esimerkiksi maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa ja kiinteistön arvon määrittelyssä.

Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) käyttö edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa. Sopimuksessa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille ja tuotteille. Lisäksi palvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa. Palvelun tietoja voi käyttää vain organisaation omassa toiminnassa, eikä tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan toimintaan. Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) on toteutettu Maanmittauslaitoksen ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyönä.

Palvelu on  käytettävissä 24/7.

 

Rakennustietojen kyselynpalvelun aineisto esitettynä taustakartan päällä.
Kuvassa Rakennustietojen kyselypalvelusta haetut rakennustunnukset esitettynä taustakartan päällä.
Tuote Tiedot
Rakennuksen tunnistetiedot rakennustunnus ja sen sijainti sekä rakennuksen käytössäolotilanne, käyttötarkoitus ja valmistusmispäivä
Rakennuksen ominaisuustiedot rakennuksen tunnistetiedot sekä ominaisuustiedot, kuten esim. rakennuksen käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, kerrosala ja lämmitystapa
Rakennuksen omistajat rakennuksen ominaisuustiedot ja  lisäksi rakennuksen omistajat ja osoitteet (vain viranomaisille)
Rakennuksen osoitteet rakennuksen osoitteet
Rakennuksen osoitenimi sellaisten rakennusten osoitetiedot, joiden osoitteena on pyydetyt katunimi ja katunumero-yhdistelmät

Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Julkishallinnon viranomaiset saavat aineiston maksutta, mutta ylläpitomaksu peritään. Kunnilta tiedontuottajina ei peritä aineisto- eikä ylläpitomaksua.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1012
Rakennustiet. kyselypalv. Ylläpitomaksu /kk
17,66 21,90
4001
Rakennuksen tunnistetiedot /haku
0,58 0,72
4002
Rakennuksen ominaisuustiedot / rakennus
0,30 0,37
4003
Rakennuksen omistajatiedot / rakennus
0,30 0,37
4006
Rakennuksen osoitepiste /rakennus
0,18 0,23
4007
Rakennuksen lähin osoitepiste /rakennus
0,18 0,23
4009
Rakennuksen osoitenimi /haku
0,18 0,23

 

 

 

 

Rajapintapalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa.  Lisäksi palvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa, jossa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille ja tuotteille. Tutustu esimerkkiin tietoluvasta. Sopimukseen perustuvassa rajapinnan käytössä Maanmittauslaitos varmistaa käyttäjille palvelun toimivuuden ja saatavuuden. Palvelulle tarjotaan myös käyttöönoton tukea. Sopimukseen perustuva rajanpinnan käyttö on maksullista (katso kohta Hinnasto) ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tietoja voi käyttää vain organisaation omassa toiminnassa, eikä tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan toimintaan. Tietoja voi tallentaa omaan järjestelmään vain siinä tapauksessa, että organisaatiolla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), tietosuojalain (1050/2018) tai muun lainsäädännön perusteella oikeus tietojen tallentamiseen. Tutustu rakennustietojen käytön yleisiin ehtoihin.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen käyttötarkoitukseen palvelua haetaan. Maanmittauslaitos välittää hakemuksesi Digi- ja väestötietovirastolle käsiteltäväksi.

Sopimusta varten tarvitsemme organisaation Y-tunnuksen, yhteys- ja laskutustiedot.

Käyttöönotossa kannattaa huomioida, että tämä palvelu on poistumassa käytöstä noin vuoden 2025 alussa. 

Palveluosoite https://ws.nls.fi/rahu/wfs

Rajapintapalvelua voi myös koekäyttää. Koekäyttö on maksullista ja siitä peritään hinnaston mukaiset maksut (katso kohta Hinnasto). Koekäyttö edellyttää sopimusta, joka tehdään määräajaksi. Lisäksi palvelun koekäyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa. Tutustu esimerkkiin tietoluvasta.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen käyttötarkoitukseen palvelua haetaan. Maanmittauslaitos välittää hakemuksesi Digi- ja väestötietovirastolle käsiteltäväksi.

Koekäyttösopimusta varten tarvitsemme organisaation Y-tunnuksen, yhteys- ja laskutustiedot.

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Sopimuksiin ja käyttäjätunnuksiin liittyvää tukea saat osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla

Tutustu myös näihin

Rakennusten kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelusta on saatavilla tietoja rakennuksista ja rakennusten osista.

Lue lisää

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 

Lue lisää

Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS, Vektoritiilet)

Palvelun kautta saat sovellukseesi maasto- ja taustakartat, ortokuvat sekä kiinteistörajat.

Lue lisää

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?