Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)

Käyttösopimuksen tehtyäsi pääset palvelun sivulle https://ws.nls.fi/rahu/. Kyselypalveluun kytkeydyttäessä käytetään WFS-asiakassovelluksessa seuraavaa palvelun metatietokuvauksen mukaista osoitetta: https://ws.nls.fi/rahu/wfs

Palvelusta on haettavissa WFS-standardin mukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus ja kohdeluokkien tietomallikuvaus. Metatietokuvauksesta selviää mm. ne palveluosoitteet, joita käytetään kytkemään asiakassovellus rajapintaan. Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea nämä kuvaukset ajantasaisena itse palvelusta.

Alla on linkkeinä staattiset kopiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten:
 

  • Palvelun metatietokuvaus (GetCapabilities -kysely)
  • Kohdeluokkien tietomallikysely (DescribeFeatureType -kysely ilman typename-parametria)
  • Kohdeluokkien tietomallikyselyn vastauksena saadaan linkit niiden kohdetyyppien skeemarakenteisiin, joihin käyttäjällä oikeus. Kohdetyyppikohtaiset kuvaukset haetaan DescribeFeatureType -kyselyllä käyttäen typename-parametria

Yleiset ohjeet Maanmittauslaitoksen WFS 1.1. käyttöön.

Rakennuksen tunnistetiedot

Tuote sisältää rakennustunnuksen ja sijaintipisteen sekä lisäksi ominaisuustietoina tiedot käytössäolotilanteesta, rakennusluokasta, käyttötarkoituksesta ja valmistusmispäivästä, ks. tarkemmin DescribeFeatureType (vaatii käyttäjätunnuksen).

Rakennuksen ominaisuustiedot

Tuote sisältää kattavasti rakennuksen tunnistetietojen lisäksi sen ominaisuustiedot, ks. tarkemmin DescribeFeatureType (vaatii käyttäjätunnuksen).

Rakennuksen omistajat 

Tuote sisältää rakennuksen ominaisuustietojen lisäksi sen omistajat ja osoitteet, ks. tarkemmin DescribeFeatureType (vaatii käyttäjätunnuksen).

Rakennuksen osoitteet

Tuote sisältää rakennuksen osoitetiedot, ks. tarkemmin DescribeFeatureType (vaatii käyttäjätunnuksen).

Rakennuksen osoitenimi

Tuote sisältää rakennuksen osoitetiedot. Vastaukseen haetaan rakennukset, joiden osoitteena pyydetyt katunimi ja katunumero-yhdistelmät, ks. tarkemmin DescribeFeatureType (vaatii käyttäjätunnuksen).

Seuraavat esimerkit vastaavat rajapinnan edellistä versiota (2009-02), mutta ovat käyttökelpoisia huomioiden mainitut uudet ominaisuudet.

Rakennuksen tunnistetiedot

Uudet ominaisuudet verrattuna sovellusversioon 2009-02: lisätty kentät käytössäolotilanne, käyttötarkoitus ja valmistuspäivä

Kysytään Hämeenlinnasta 0,5 km x 0,5 km suorakaiteella rajatun alueen rakennusten tunnistetiedot (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin 117 rakennuksen tiedot (GML-vastaussanoma).

Kysytään tietyn päivän jälkeen tietokantaan lisätyt rakennukset (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin 24 rakennuksen tiedot (GML-vastaussanoma)

Rakennuksen ominaisuustiedot

Uudet ominaisuudet verrattuna sovellusversioon 2009-02: Osoite-elementin katunumero-kentän tyypiksi muutettu xsd:string

Kysytään Hämeenlinnasta 0,5 km x 0,5 km kokoiselta alueelta rakennusten ominaisuustiedot  (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin 24 rakennuksen tiedot (GML-vastaussanoma)

Rakennuksen omistajat 

Uudet ominaisuudet verrattuna sovellusversioon 2009-02: Osoite-elementin katunumero-kentän tyypiksi muutettu xsd:string

Kysytään kiinteistölle 109-6-9-1043 merkittyjen rakennusten omistajatiedot (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin yhden rakennuksen omistajan tiedot (GML-vastaussanoma)

Rakennuksen osoitteet

Tuote julkaistu 2013-01.

Kysytään rakennusten osoitteita sijaintirajauksella (XML-kyselysanoma).
Vastaukseksi saatiin 117:n rakennuksen osoitetiedot (GML-vastaussanoma).

Kysytään kiinteistötunnuksella rakennuksen osoitteet (XML-kyselysanoma).
Vastaukseksi saatiin kiinteistön osoitteet (GML-vastaussanoma).

Rakennuksen osoitenimi

Tuote julkaistu 2014-01.

Kysytään rakennuksia osoitteella (XML-kyselysanoma).
Vastaukseksi saatiin yhden rakennuksen osoitetiedot (GML-vastaussanoma).

Rakennuksen omistajalla haku on estetty. RakennustenOmistajatiedot -kohteen hakuja ei voi rajata omistajatietojen perusteella.

Tietomalliversio 2014/12 (nykyinen versio)

24.9.2019 otettu käyttöön ominaisuus rakennusluokka, joka korvaa siirtymäajan jälkeen ominaisuuden käyttötarkoitus

2.12.2014 otettu käyttöön uusi versio Väestörekisterikeskuksen pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton johdosta. Rakennustunnus muuttui pysyväksi 10 merkkiä pitkäksi aakkosnumeeriseksi tunnukseksi. Kuntatietoa ei enää voi päätellä rakennustunnuksesta.

Aineistoversio 2014/12 (2014/12/02 – nykyinen versio)

RakennuksenTunnistetiedot ja RakennuksenOminaisuustiedot tuotteisiin on lisätty kuntatieto. Uudet tiedot tuotteissa ovat valinnaisia.

15.10.2018 rakennuspaikan_hallintaperuste-koodistoon lisätty koodi 3 - "muu oikeus", "annan rättighet".

Tietomalliversio 2010/01 (2010/01/21 – 2014/12/02)

Tuotteiden yhteinen XML-skeema

Aineistoversio 2010/01 (2010/01/21 – 2014/12/02)

2013-01 otettu käyttöön tuote Rakennuksen osoitteet.

2014-01 otettu käyttöön tuote Rakennuksen osoitenimi.

Tietomalliversio 2009/02 (2009/02 – 2010/01/21)

Tuotteiden yhteinen XML-skeema

Aineistoversio 2009/01 (2009/01 – 2010/01/21)