Hoppa till huvudinnehåll

Datamodellerna

Datamodellerna är avsedda för producenter till, användare av och kvalitetshantering i den Nationella terrängdatabasen. I en datamodell beskrivs definitionen, urvalskriterierna, egenskapsdata, bildning, kopplingar till andra objekt och livscykelregler för varje objektklass.

Datamodellerna har skapats i samarbete med informationsproducenter och användare. När alla producerar data enligt samma datamodell blir informationen kompatibel och gör interoperabilitet möjlig. 

Grundläggande geografisk information från den bästa tillgängliga datakällan insamlas riksomfattande till Lantmäteriverkets Nationella terrängdatabas. Objekten har en eller flera geometriska uppgifter, till exempel för byggnader typiskt en avbildning av grunden (2D) och en tredimensionell avbildning (3D). Objekten ges en unik identifierare med vars hjälp det är möjligt att länka annan information.

Datamodellerna upprätthålls på olika plattformar. På Interoperabilitetsplattformen (av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) läggs datamodellen på logisk nivå, det vill säga klasser med sina definitioner, kopplingar mellan klasser, egenskapsdata som ingår i klasserna med definitioner och möjliga värden för egenskapsdata i förteckningsform inklusive definitioner. I praktiken är detta information som kan presenteras med UML-notation.

Det som inte kan presenteras med denna, publiceras på denna sida. Ta datamodellerna i bruk från de finskspråkiga sidorna. På samma sida hittar du guider i anslutning till insamling av information och bildmätningsteknik. Guiderna finns tillgängliga på finska.

Kvalitetshandböcker för terrängdata och andra dokument beträffande kvalitet finns på finska här.