Hoppa till huvudinnehåll

Information för kommuner

Adressuppgifterna uppstår och upprätthålls inom kommunerna. Adressuppgifterna om byggnader och områden samlas in från kommunernas system till det riksomfattande adressregistersystemet. De tekniska lösningarna för insamling av uppgifterna har definierats och pilottestats tillsammans med kommunerna och kommunernas systemleverantörer för att uppdateringen av uppgifterna i det riksomfattande systemet ska vara så smidig som möjligt. 

Den övergripande arkitekturen och kraven för adressregistersystemet preciserades tillsammans med intressentgrupperna. 

Pilottestning i kommunerna

Insamling av adressuppgifter från kommunernas system pilottestades tillsammans med städerna Jyväskylä, Tammerfors, Nyslott och Hangö. Målet för pilottestningen var att samla in erfarenheter av hur kompatibla de nuvarande adressuppgifterna är med datamodellen för adressregistersystemet och erfarenheter av de tekniska lösningarna för sammanställning och kvalitetssäkring av adressuppgifter.

Allteftersom utvecklingen av det sammanfattande adressinformationssystemet framskrider ska provanvändningen av tjänsterna fortsättas tillsammans med kommunerna. Målet är att säkerställa funktionaliteten av tjänsterna innan systemet införs för produktion.

Kommunexpertgruppen för adressinformationssystemet

Planeringen av det sammanfattande adressinformationssystemet  stöddes år 2021 av en grupp kommunexperter som deltog i arbetet med att gå igenom helheter i anslutning till genomförandet av adressregistersystemet. Experterna representerade kommuner av olika storlekar och med olika tekniska lösningar samt sakkunskap i olika delområden av adressprocessen. Kommungruppen bestod av experter från Hausjärvi, Träskända, Björneborg, Helsingfors, Tusby, Varkaus, Nyslott och Lahtis.

Kommungruppen behandlade bland annat frågor kring datamodellen, livscykeln för adressuppgifterna, kvalitetskraven och hanteringsprocesserna för adressuppgifterna. 

Kommunforumet

Kommunforumet för geodata representerar kommunerna i statsförvaltningens utveckling av geodatalösningar och nationella projekt. Inom forumet kan kommunerna och statsförvaltningen utbyta information om utvecklingsaktiviteter som tangerar geodataverksamhet inom statsförvaltningen och kan ge respons för att stödja arbetet.

Läs mer och kom med (på finska)

Kommunens adressystem – anvisningar och rekommendation

Kommunförbundet har publicerat anvisningar i syfte att hjälpa kommunerna med praktiska frågor gällande överlåtelse av adresser samt göra praxis för överlåtelse av kommuners adresser enhetligare. Kommunernas adressanvisning är en rekommendation uppgjord för att underlätta arbetet med adresser i kommunerna.

Ta del av anvisningarna på Kommunförbundets webbplats. (på finska)