Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojärjestelmän sanasto

Osoitetietojärjestelmän sanasto sisältää yhteensä 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä. Sanasto keskittyy erityisesti osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Sanaston ulkopuolelle jätettiin osoitetietojen käyttöön liittyvät käsitteet.

Sanasto on työväline esimerkiksi kokoavan osoitetietojärjestelmän kehittäjille, osoitetietoa tuottaville kunnille sekä osoitetiedon käyttäjille. Sanastosta hyötyvät kaikki, jotka tarvitsevat osoitteita koskevia termejä ja määritelmiä.

Termisuositukset

Sanasto sisältää käsitteet sekä niiden määritelmät. Käsitteiden väliset suhteet esitetään kaavioina. Sanasto sisältää myös suositukset käytettävistä suomenkielisistä termeistä sekä niiden ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanaston laati työryhmä, jossa olivat mukana Digi- ja väestötietovirasto, Posti, ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Maanmittauslaitos ja Sanastokeskus. 

Sanastotyö käynnistyi helmikuussa 2021. Sanaston luonnos oli avoimella palautekierroksella touko–kesäkuussa 2021, ja se viimeisteltiin saadun palautteen perusteella.

Tutustu sanastoon

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi