Hoppa till huvudinnehåll

Höjdzoner (raster)

Höjdzoner är ett rastermaterial som visualiserar terrängens höjdklasser och som täcker hela Finland. Höjdzoner har beräknats till fyra produktversioner vars pixelstorlekar är 32, 64, 128 och 512 meter. Materialet innehåller inga höjdvärden utan skapar en färgbild som visualiserar terrängens höjd över havet som zoner. I höjdzonen visas havet i ljusblått. Höjdzoner är tillgänglig i en version som täcker hela landet och i versioner som täcker ett avgränsat område.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Materialet Höjdzoner kan användas som ett bakgrundskartmaterial för att visualisera terrängens topografi (höjd över havet).

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pixelstorlek
32 m
64 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Raster
Förteckningen

En förteckning över återgivningssättet av materialet Höjdzoner finns på adressen (på Finska):

Informationsinnehåll

Versioner av materialet Höjdzoner:

Höjdzon pixelstorlek 32 m

Höjdzon pixelstorlek 64 m

Höjdzon pixelstorlek 128 m

Höjdzon pixelstorlek 512 m

När det gäller pixelstorlekar 32–128 m, har terränghöjden indelats i 30 höjdklasser. Pixelstorlek 512 m har 16 höjdklasser.

Upprätthållande

Rastren har i sin helhet uppdaterats i oktober 2015.

Produkten Höjdzoner (raster) grundar sig på produkten Höjdmodell 10 m, som för sin del bildas utifrån Höjdmodell 2 m-materialet. Om det sker förändringar i källmaterialet, uppdateras höjdzon-produkten i tjänsterna en gång i månaden (se Anskaffning och tilläggsinformation).

Tillkomsthistorik

Höjdzoner produceras utifrån Höjdmodell 10 m.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
GeoTIFF
Mera information

Pixelversionen 512 m kan laddas ner som en bild över hela Finland. Övriga versioner kan laddas ner enligt kartblad.

Hanteringsavgifter för höjdzoner rastermaterial

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010000
Höjdzoner (raster), första kartbladet
101,21 125,50
77103010001
Höjdzoner (raster), första kartbladet / pixelstorlek 512 m
63,55 78,80
77103010002
Höjdzoner (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010003
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 32 m)
346,53 429,70
77103010004
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 64 m)
184,76 229,10
77103010005
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 124–512 m)
101,21 125,50
Inte baserad på en förrättning