Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter

Fixpunkterna samt deras koordinater och höjder bestämmer i praktiken det koordinat- och höjdsystem som används i Finland.

Lantmäteriverkets fixpunktsregister innehåller information om riksomfattande fixpunkter. Punkterna är huvudsakligen plan- och höjdfixpunkter av klasserna 1–3 som uppmätts av Lantmäteriverket.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Fixpunkter kan användas som utgångspunkter vid mätningar samt stödpunkter vid omvandlingar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
KKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
N2000 height (EPSG:3900)
N60 height (EPSG:5717)
Skala
10000
Rumslig representation
Text eller tabell
Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

Fixpunktsuppgifterna innehåller punkternas koordinater (koordinatsystem: EUREF-FIN och KKS), höjd (höjdsystem: N2000 och N60) och egenskapsuppgifter. Koder finns i kod katalog -tjänsten: http://luettelopalvelu.fi/codelist.

Upprätthållande

Fixpunktsregistret uppdateras en gång om året i början av året.

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Tidigare har triangelmätning använts för att mäta planfixpunkter, men nuförtiden är mätningsmetoden satellitmätning. Höjdfixpunkterna har fastställts genom avvägning. Fixpunktsmaterialet innehåller punkter med olika precisionsklasser. Precisionsklassen framgår av punktens uppgifter.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
csv-fil

Fixpunkter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103011000
Fixpunkternas koordinatuppgifter, 1–14 triangel- eller höjdpunkter
18,55 23,00
77103011001
Fixpunkternas koordinatuppgifter, fler än 14 triangel- eller höjdpunkter, €/koordinatpunkt
1,29 1,60
77103011002
Punktförklaringskort för fixpunkt, 1–3 st.
18,55 23,00
77103011003
Punktförklaringskort för fixpunkt, fler än 3 st.
4,68 5,80
Inte baserad på en förrättning