Hyppää pääsisältöön

Tilaus rajapintapalvelun koekäytöstä

Tällä lomakkeella voit tilata luvan ja tunnukset rajapintapalveluiden koekäyttöön. Lupa palveluiden koekäyttöön on määräaikainen ja tarkoitettu ainoastaan palveluiden tekniseen testaamiseen. Palveluista saatavien tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista. Käyttämällä koekäyttötunnusta luvan saaja sitoutuu koekäyttöluvan ehtoihin. Koekäyttö on maksutonta.

Palvelun käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta.

Lupa ja tunnukset palvelun koekäyttöä varten lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Karttakuvapalvelun (WMTS) testaamiseen voi käyttää avointa rajapintayhteyttä.

Haluan koekäyttöön seuraavat palvelut
Hakijan tiedot

Koekäyttöluvan ehdot

Maanmittauslaitos ylläpitää rajapintapalveluja ja niiden kotisivut ovat osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/kiinteistot, https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/kartat ja https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/paikkatiedot. Palveluja tarjotaan koekäyttöön näiden ehtojen mukaisesti.

Koekäyttöoikeus on määräaikainen.

Aineistoa ja palvelukuvauksia saa käyttää vain palvelun kokeilemiseen. Niiden muu hyödyntäminen ja edelleen luovutus on kielletty. Palvelun käyttöä seurataan.

Tuotantokäyttöön tehdään erillinen sopimus.

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus maastokartta-, ilmakuva- ja nimistöaineistoonsa. MML:lla ja kiinteistörekisteriä pitävillä kunnilla on tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus kiinteistörekisteriaineistoonsa.

Vastuu

Maanmittauslaitos ei vastaa siitä, että laitehäiriö tai muun vastaavan syyn aiheuttama käyttökatkos saattaa estää palvelun käytön. Häiriötilanteissa Maanmittauslaitos selvittää välittömästi häiriön syyn ja pyrkii poistamaan sen mahdollisimman nopeasti.

Maanmittauslaitos ei vastaa palvelun toimimisesta asiakkaan sovelluskehitys- tai laiteympäristössä.

Mikäli luvan saaja rikkoo koekäyttöluvan ehtoja, on MML:llä oikeus laskuttaa aineistosta hinnaston mukaiset maksut.

Palvelun muuttaminen

Maanmittauslaitos pidättää itsellään oikeuden palvelun sisällön ja toiminnallisuuden muuttamiseen ja kehittämiseen. Oleellisista palvelun muutoksista tiedotetaan verkkopalvelun kotisivulla.

Luvan voimassaolo

Lupa tulee voimaan käyttäjätunnuksen antopäivänä ja on voimassa yhden kuukauden.

Maanmittauslaitos voi peruuttaa käyttöluvan välittömästi, jos luvansaaja käyttää palvelua luvan ehtojen vastaisesti.

Luvan päättyessä päättyy oikeus luvan mukaan hankittuihin tietoihin ja palvelukuvauksiin.