Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster i anslutning till avsnittet Ladda ned geodatamaterial

Gränssnittstjänsten i filtjänsten för geodata (OGC API Processes)

Via gränssnittstjänsten i filtjänsten för geodata (OGC API Processes) kan du ladda ned alla datamaterial utan gränssnitt direkt till dig själv. Användningen av gränssnittstjänsten kräver mer tekniskt kunnande än användningen av användargränssnittstjänsten. Tjänsten lämpar sig exempelvis för bruk där det finns ett behov av att söka geodatamaterial upprepade gånger eller i stora volymer. Sökparametrarna gör det möjligt att ladda ned datamaterialet med koordinater som en rektangel (Bounding Box) eller avgränsad till en polygon, enligt kartblad eller så att det täcker hela Finland. Gränssnittstjänsten är avgiftsfri men kräver en API-nyckel.

Beskrivning av och teknisk information om gränssnittstjänsten i filtjänsten för geodata (OGC API Processes) (på finska)

Uppdateringstjänsten

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du uppdatera de datamaterial som du tidigare har laddat ned. Tjänsten är ett Atom-flöde, dvs. ett standardiserat webbflöde i XML-format. Du kan använda Uppdateringstjänsten för att söka de filer för respektive produktversion som uppdaterats efter ett visst datum. Uppdateringstjänsten svarar genom att skicka ett flöde som innehåller nedladdningslänkar som direkt ger tillgång till de uppdaterade filerna. Du kan uppdatera dina datamaterial med endast de filer som har förändrats.

Du kan prenumerera på flödet till en vanlig webbläsare eller något annat datorprogram med vilket flödet kan läsas (LMV erbjuder inget användarstöd för dylika program).

För att kunna använda tjänsten kan du beställa den användarspecifika identifikationsnyckeln till din e-post. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data - beskrivning av gränssnittet

Beställning av en användarspecifik identifikationsnyckel

Filnedladdningstjänstens kataloggränssnitt

Via Filnedlanddningstjänstens gränssnitt kan du ladda ned Lantmäteriverkets terrängdata- och fastighetsregisterkartdataprodukter som filer. Via kataloggränssnittet får du tillgång till kataloger där du kan kopiera filer. Via kataloggränssnittet kan du ladda ned äldre versioner av ortofoton, laserskanningsdata, kommunindelningsuppgifter och namnbestånd. Via kataloggränssnittet är det möjligt att på en gång ladda ned en större mängd filer om du har tillgång till ett batchkörningsprogram.

För att kunna använda kataloggränssnittet måste du autentisera dig med användarkod och lösenord. Du kan beställa koderna på adressen kundservice@lantmateriverket.fi. För grundande av koden debiteras en engångsavgift, se vår prislista. Ange vilka produkter du behöver när du beställer koden.