Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data - beskrivning av gränssnittet

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du genom ett Atom-flöde ladda ned de filer som har uppdaterats efter en valfri tidpunkt för respektive produktversion. Flödet erbjuder direkta nedladdningslänkar till filerna. 

För att kunna använda tjänsten kan du beställa den användarspecifika identifikationsnyckeln till din e-post utan avgift.

Beställning av en användarspecifik identifikationsnyckel

Adresserna i tjänsten har följande format:

Filtjänstflöde (produktförteckning): https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/feed/mtp

Det ovanstående innehåller länkarna till de egentliga produktflödena som har följande adresser: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/feed/mtp/<produktidentifierare>/<produktversion> 

Parametrar

Följande URL-parametrar kan förmedlas till tjänsten:

Parameter Betydelse Obligatorisk? Exempel på värde
api_key Identifikationsnyckel Ja  
updated Datum i formatet ISO8601 Nej 2012-05-12T00:00
crs Koordinatsystem Nej etrs-tm35fin, EPSG:3067
format Filformat enligt standarden MIME Nej image/jp2
offset Inledande fil på ny sida Nej 1001
lang Språk

Nej

fi, sv, en

 I parametern ”updated” kan tidpunkten meddelas som ett enkelt datum eller ett datum med klockslag. Om denna parameter inte anges, innehåller svaret från tjänsten alla de filer som motsvarar produktens sökvillkor. 

Men en sökning ger tjänsten uppgifterna för högst 1000 filer. Om gränsen överskrids, kan de följande filerna hämtas med hjälp av link-elementets rel=”next”-attribut, som läggs till svaret under feed-elementet. 

Följande värden kan användas som filformat (parametern format):

Tiedostomuoto MIME-tyyppi
LAZ application/x-laz
TIFF image/tiff
PNG image/png
GML application/gml%2Bxml
ESRI shape application/x-shapefile
MapInfo mif application/x-mapinfo-mif
JPEG2000 image/jp2
ascii grid application/x-ascii-grid
ascii xyz application/x-ascii-xyz
TXT text/plain

Svar från tjänsten

Resultatformatet är ett flöde som följer standarden Atom 1.0 och där varje fil utgör ett entry. Värdet på det update-element som tillhör ett entry är alltid filens uppdateringstidpunkt. Filens storlek anges i byte i link-elementets length-attribut och filnamnet anges i title-attributet.

<feed>

  <title>Flöde från Uppdateringstjänsten för produkten Ortofoto i färg</title>

..

  <entry>

    <title>L4122F.jp2</title>

    <link href="//www.maanmittauslaitos.fi/%3Ca%20href%3D"https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/lataus/%3Capi-key%3E/1/L4122F.jp2api_key=tunniste">https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/lataus/<api-key>/tuotteet/../1/L4122F.jp2api_key=tun..."

 length="191694290" rel="alternate" type="image/jp2"/>

    <updated>2012-06-13T00:21:19+03:00</updated>

    <id>https://www.nls.fi/tuotteet/orto/etrs-tm35fin/mara_v_25000_50/2012/L41/02m/1/L4122F.jp2</id>

  </entry>

  ..

</feed>

Orientationsfilerna för rastermaterial länkas till flödets entry-element med rel=”related”-attributet:

<link rel="related" href="//www.maanmittauslaitos.fi/%3Ca%20href%3D"https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/L4122F.tfw">https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/../L4122F.tfw"/>

Exempel

Sökning på en lista av alla tillgängliga produkter och deras filformat: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/feed/mtp/?api_key=<api-key>  

 Sökning på en lista av alla ortofoton i filformatet JPEG2000 som har bearbetats efter 1.6.2012: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/feed/mtp/orto/ortokuva?updated=2012-06-01T00:00&form... 

Sökning av produktens Terrängkarta 1:250 000 filer i filformatet ESRI Shape: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/feed/mtp/maastokartta_250k/kaikki?format=application...